Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-KtR u l-Kummissjoni Ewropea jniedu sħubija biex jgħinu lill-awtoritajiet lokali jintegraw lill-migranti u jimplimentaw il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil  

Il-President Tzitzikostas u l-Kummissarju Johansson ħabbru l-ftehim fil-Plenarja tal-KtR.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jingħaqdu flimkien biex jiżviluppaw sħubija ġdida biex jiżdied l-appoġġ għall-ħidma dwar l-integrazzjoni li titwettaq mill-bliet u r-reġjuni tal-UE. Is-sħubija tħabbret mill-President tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR), Apostolos Tzitzikostas, u l-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni, Ylva Johansson, fis-sessjoni plenarja tal-lum tal-KtR.

Is-sħubija l-ġdida dwar l-integrazzjoni se tappoġġja l-bliet u r-reġjuni fl-UE permezz ta’ tliet oqsma ewlenin ta’ ħidma:

il-bini ta’ djalogu miftuħ u regolari bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar l-integrazzjoni;

il-bini tal-kapaċità u l-promozzjoni ta’ skambju ta’ esperjenzi għall-awtoritajiet lokali u reġjonali;

it-titjib tal-evidenza u d-data dwar l-integrazzjoni fil-livell lokali.

Is-sħubija ser tibni fuq il-kooperazzjoni stabbilita sew bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni taħt l-inizjattiva Bliet u Reġjuni għall-Integrazzjoni , li tnediet mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fl-2019 biex toffri pjattaforma politika għas-sindki Ewropej u l-mexxejja reġjonali biex jaqsmu l-informazzjoni u juru eżempji pożittivi ta’ integrazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati.

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, qal li: " Il-migrazzjoni mhijiex biss sfida għal ftit Stati Membri, iżda hija kwistjoni li tikkonċerna l-Unjoni Ewropea kollha . L-UE trid tappoġġja r-reġjuni, il-bliet u l-gżejjer – bħal Lesbos, Lampedusa u l-Gżejjer Kanarji – li huma fuq quddiem nett biex jipprovdu appoġġ, integrazzjoni u servizzi oħra lill-migranti li jkunu għadhom kif waslu. Filwaqt li l-awtoritajiet lokali daħħlu fis-seħħ ħafna prattiki ta’ suċċess u innovattivi għall-integrazzjoni, għadhom qed jiffaċċjaw sfidi biex jaċċessaw il-finanzjament, id-data u l-għarfien, b’mod partikolari fi bliet żgħar u f’żoni rurali. Is-sħubija ser tappoġġja l-isforzi tagħhom u turi b’mod konkret li l-UE tinsab maġenbhom fl-indirizzar tal-ħafna sfidi li qed jiffaċċjaw”.

Il-Kummissarju Johansson qalet li: " L-integrazzjoni sseħħ f’kull raħal, belt u reġjun fejn il-migranti jgħixu, jaħdmu, jistudjaw u jieħdu sehem f'attivitajiet bħall-isports. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jipprovdu servizzi essenzjali fil-kura tas-saħħa, l-akkomodazzjoni u l-edukazzjoni. Huma jorganizzaw attivitajiet sportivi u kulturali fejn individwi li jkunu għadhom jaslu jiltaqgħu man-nies u jagħmlu ħbieb. Nistenna bil-ħerqa li naħdem aktar mill-qrib mal-Kumitat tar-Reġjuni biex nappoġġjaw lill-bliet u lir-reġjuni fl-isforzi ta’ integrazzjoni tagħhom.

Mark Speich (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali ta’ Nordrhein-Westfalen u President tal- Kummissjoni tal-KtR għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni (CIVEX), qal li: " L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma ċentrali għall-inklużjoni soċjali u għas-solidarjetà, għalhekk ninsab kuntent ħafna li l-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala atturi ewlenin u li, minflok ma l-UE taħdem b’mod parallel, il-Kummissjoni trid li tqiegħed il-muniċipalitajiet u r-reġjuni fil-qalba tal-programmi tagħha. "

Il-KtR ser japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil fis-sessjoni plenarja tiegħu f’Marzu 2021. Ir-relatur tal-KtR, Antje Grotheer (DE/PSE), Viċi President tal-Parlament tal-Belt ta’ Bremen, qalet li: " L-indirizzar tal-migrazzjoni la jibda u lanqas jintemm mal-akkoljenza tal-migranti u r-rifuġjati. Huwa għalhekk li l-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni huwa parti integrali minn approċċ olistiku għall-migrazzjoni, li jqiegħed lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-qalba tal-azzjonijiet biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni, tingħata spinta lill-integrazzjoni u jiġi żgurat aċċess ugwali għall-prodotti u s-servizzi pubbliċi għall-migranti. Is-soċjetajiet inklużivi mhumiex biss soċjetajiet aktar ġusti, iżda wkoll aktar prosperi, u dan jibda fil-livell lokali .”

SFOND

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil hija inizjattiva “milqugħa u meħtieġa” li – jekk tiġi approvata – se tgħin fil-bini ta’ komunitajiet reżiljenti kif ukoll fil-ġestjoni tal-migrazzjoni, qal il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Huwa kien qed jitkellem f’dibattitu li fih il-Kummissarju Ewropew Ylva Johansson ħeġġet lir-reġjuni u l-bliet biex jużaw aktar il-fondi disponibbli tal-UE biex jappoġġjaw l-integrazzjoni tal-immigranti.

Pilastru ċentrali tal- Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil , ippreżentat għall-ewwel darba f’Settembru 2020, huwa l- Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2027 , li ġie abbozzat f’Novembru. Il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE jipprevedi finanzjament ħafna akbar mill-UE għal proġetti u programmi ta’ integrazzjoni fl-2021-2027.

F’Marzu 2019, il-KtR stabbilixxa inizjattiva dwar il- Bliet u r-Reġjuni għall-Integrazzjoni – #regions4integration – li għandha l-għan li tlaqqa’ lill-bliet u r-reġjuni li huma interessati li jaqsmu l-esperjenza tal-politiki ta’ integrazzjoni u li jsiru jafu aktar dwar il-possibbiltajiet li jiksbu finanzjament tal-UE għal ħidmithom dwar l-inklużjoni tal-migranti fil-komunitajiet lokali u l-ekonomiji lokali.

L-aħħar parti tal-finanzjament disponibbli mill-UE – li tammonta għal EUR 37.2 miljun – ġiet ippubblikata lejn l-aħħar ta’ Novembru u se tappoġġja proġetti li jgħinu lit-tfal migranti u lill-vittmi tat-traffikar, tiffaċilita l-aċċess għas-servizzi bażiċi, tinkludi l-migranti fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki ta’ integrazzjoni, u tappoġġja l-iżvilupp ta’ sħubijiet bejn diversi partijiet ikkonċernati.

Għal aktar tagħrif:

Ir-ritratti tal-141 sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huma disponibbli fil- gallerija Flickr tal-KtR .

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023