Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Żieda fil-mobilità sostenibbli u intelliġenti għall-bliet u ż-żoni metropolitani  

Fis-sessjoni plenarja ta’ Diċembru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, il-bliet u r-reġjuni adottaw is-suġġerimenti tagħhom għal trasport pubbliku aħjar fil-bliet u r-reġjuni metropolitani. L-Opinjoni mfassla minn Adam Struzik (PL/PPE), President tal-Provinċja ta' Mazowieckie, tenfasizza l-isfidi taż-żieda fit-traffiku tal-karozzi fil-bliet u ż-żoni metropolitani, u tappella għal soluzzjonijiet ta’ mobilità sostenibbli u intelliġenti.

It-trasport huwa responsabbli għal madwar kwart tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra fl-UE u xi wħud mill-mezzi ta’ trasport għandhom impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa tan-nies minħabba t-tniġġis tal-arja, il-konġestjoni tat-traffiku, l-istorbju, l-inċidenti u l-mod kif jintuża l-ispazju pubbliku. Min-naħa l-oħra, in-natura tar-reġjuni metropolitani titlob li ċ-ċittadini jivvjaġġaw għax-xogħol miż-żoni periurbani lejn iċ-ċentri tal-bliet. Għalhekk hija meħtieġa bidla lejn mobilità li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, u dan ifisser li t-trasport pubbliku kosteffettiv irid ikun fiċ-ċentru ta’ din it-trasformazzjoni.

“Il-bliet moderni huma bbażati fuq trasport pubbliku organizzat tajjeb u ġestit b’mod effiċjenti, li huwa essenzjali għall-iżvilupp tagħhom. Għandna bżonn soluzzjonijiet alternattivi u sostenibbli għat-trasport individwali b’vetturi bil-mutur, li l-kostijiet reali tiegħu bħalissa huma sottovalutati b’mod sinifikanti. Fl-istess ħin, jeħtieġ li nkunu konxji li hemm xejra fid-direzzjoni opposta lejn l-użu tat-trasport pubbliku minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Għalhekk, jeħtiġilna ninvestu f’soluzzjonijiet innovattivi u nitgħallmu mis-sitwazzjoni attwali biex niżviluppaw sistemi tat-trasport pubbliku reżiljenti li jkunu għażla sikura u ġusta għall-kriżi attwali u għal kwalunkwe kriżi li tista’ tinqala’ fil-futur ”, qal Adam Struzik , President tal-Provinċja ta' Mazowieckie.

Ir-relatur stieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura appoġġ u finanzjament, mhux biss għal investiment ġdid fit-trasport pubbliku urban u fl-infrastruttura tal-mobilità mhux motorizzata, iżda wkoll għat-tħaddim mill-ġdid ta’ soluzzjonijiet skaduti u ineffiċjenti. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond għall-Modernizzazzjoni u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kif ukoll il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jeħtieġ li jipprovdu s-sehem tagħhom ta’ investiment fil-mobbiltà urbana sostenibbli biex jgħinu lill-bliet u ż-żoni metropolitani jiksbu d-dekarbonizzazzjoni tal-mezzi kollha tat-trasport u jiżguraw taħlita modali aktar sostenibbli.

Ir-relatur jenfasizza wkoll l-importanza li jinstabu metodi kif jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tat-trasport taċ-ċittadini filwaqt li titnaqqas il-ħtieġa tagħhom għall-ivvjaġġar u l-impatti negattivi li jġib miegħu. Kooperazzjoni mill-qrib dwar it-trasport u dwar il-ġestjoni tat-territorju tista’ tiżgura li f’network ta’ ċentri skalati kif dovut, iċ-ċittadini jkunu jistgħu jaċċessaw it-tipi kollha ta’ prodotti u servizzi, b’mod partikolari fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-isport, il-kultura u l-appoġġ soċjali. Ir-relatur jitlob ukoll li jkun hemm sistemi tat-trasport pubbliku integrati u affidabbli li jipprovdu konnessjoni għaż-żoni rurali, periurbani u urbani, speċjalment għal min jivvjaġġa għax-xogħol, l-anzjani u ż-żgħażagħ.

L-awtoritajiet tar-reġjuni għandhom rwol partikolari x’jaqdu fl-effiċjenza tat-trasport pubbliku u l-integrazzjoni tal-bliet u ż-żoni metropolitani maż-żoni rurali, permezz ta’ ppjanar modern u l-iffinanzjar tat-trasport pubbliku. Hemm ukoll rwol ewlieni għall-finanzjament estern mill-fondi ta’ koeżjoni tal-UE, kif ukoll minn strumenti oħra li jiffinanzjaw l-investimenti fit-trasport, speċjalment il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, li huwa parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew ”, jgħid Adam Struzik .

Skont is- Sur Struzik , il-bliet u ż-żoni metropolitani ser ikollhom bżonn deċiżjonijiet ta’ politika bbażati fuq ħidma kunċettwali, organizzattiva u edukattiva, u għandu jkollhom riżorsi finanzjarji adatti biex jilħqu l-objettivi ta’ dekarbonizzazzjoni tagħhom. Il-bidla fid-drawwiet soċjali lejn sehem akbar ta’ trasport li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent tirrikjedi s-sensibilizzazzjoni tal-utenti u, fuq kollox, li jkun hemm għażla ġenwina.

Għal aktar tagħrif:

Intervista ma’ Adam Struzik : It-trasport pubbliku wara l-COVID - il-ħtieġa għal soluzzjonijiet innovattivi u sikuri għall-kriżi attwali u oħrajn li jista’ jkun hemm fil-futur

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023