Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Żieda fil-baġit għall-Erasmus għandha tiżgura opportunitajiet indaqs għal kulħadd  
Ninvestu fl-edukazzjoni u l-kultura biex insaħħu l-identità Ewropea, qalu l-mexxejja lokali u reġjonali matul id-dibattitu mal-Kummissarju tal-UE.

Filwaqt li jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tirdoppja l-baġit għall-programm Erasmus, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni enfasizza l-ħtieġa li tittejjeb l-inklużività tal-programm tal-UE sabiex jilħaq lil kull grupp ta’ etajiet, sfond soċjali, forma ta’ edukazzjoni u taħriġ. F’dibattitu mal-Kummissarju tal-UE Tibor Navracsics, il-membri tal-assemblea tal-UE għall-mexxejja lokali u reġjonali enfasizzaw l-importanza tal-edukazzjoni u l-kultura biex tissaħħaħ l-identità Ewropea u esprimew l-appoġġ tagħhom għaż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, li għandha tiġi ffinalizzata sal-2025.

Tibor Navracsics , Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport, qal: “L-investiment fl-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura huwa essenzjali għall-bini ta’ Ewropa reżiljenti u koeżiva. Jiena kburi bil-proposti ambizzjużi li ressqet il-Kummissjoni għall-programmi emblematiċi f’dan il-qasam, Erasmus u Ewropa Kreattiva , għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE. Għandna bżonn insaħħu dawn il-programmi sabiex niżguraw li nagħmlu l-viżjoni tagħna ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni realtà, u li nisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-kultura fl-ixprunar tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, kif stabbilit fl- Aġenda Ewropea għall-Kultura tagħna. Ir-reġjuni Ewropej għandhom rwol essenzjali x’jaqdu f’dan. Huwa għalhekk li ninsab kuntent bl-appoġġ kontinwu tal-Kumitat tar-Reġjuni – jeħtieġ li nibqgħu naħdmu flimkien biex niżguraw li l-isforzi tagħna fl-edukazzjoni u l-kultura jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini u n-negozji madwar l-Ewropa kollha.”

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz , irrimarka li "Permezz tal-irduppjar tal-baġit għall- Erasmus u l-investiment ta’ EUR 2 biljun fil-programm Ewropa Kreattiva, l-UE qed tiftaħ orizzonti ġodda għal miljuni oħrajn ta’ nies. L-investiment fil-kultura u l-edukazzjoni huwa investiment fil-futur tagħna. Jeħtieġ li niżguraw li l-opportunità li wieħed jistudja u jaħdem f’pajjiżi oħrajn tal-UE tkun għal kulħadd, irrispettivament mill-isfond. Din hija pedament essenzjali jekk irridu nibnu Ewropa miftuħa, dinamika, diversa u aktar magħquda”.

Ir-rakkomandazzjonijiet tar-reġjuni u l-bliet għall-programm Erasmus ġew ippreżentati minn Ulrike Hiller (DE/PSE), Membru tas-Senat u Rappreżentant tal-Belt Anseatika Ħielsa ta’ Bremen għall-Gvern Federali. L-Opinjoni , li ġiet adottata fis-sessjoni plenarja tas-6 ta’ Frar, tappella għall-iżgurar ta’ aċċess ugwali għall-opportunitajiet billi jiġu indirizzati ostakli bħalma huma dawk lingwistiċi jew diżabilitajiet fit-tagħlim. Il-programm għandu jipprovdi appoġġ għall-miżuri preparatorji lingwistiċi u interkulturali u jinkludi aktar inċentivi għall-promozzjoni tal-mobilità fil-qasam tat-taħriġ vokazzjonali u l-apprendistati. L-għotjiet għall-istudju għandhom ikunu eżentati mit-tassazzjoni u aġġustati regolarment għall-għoli tal-ħajja reali fir-reġjun ospitanti.

“L-esperjenza ta’ tagħlim f’pajjiż Ewropew ieħor tagħti spinta sinifikanti lill-iżvilupp ta’ ħiliet vokazzjonali orjentati lejn il-futur u hija assoċjata mill-qrib mal-iżvilupp ta’ identità Ewropea. L-Erasmus kien storja ta’ suċċess u għandu jissaħħaħ sabiex iż-żgħażagħ Ewropej kollha jingħataw l-opportunità li jibbenefikaw mill-mobilità", qalet ir-relatur Ulrike Hiller.

L-Opinjoni tindika wkoll l-importanza tat-tagħlim tul il-ħajja u tenfasizza li l-gruppi kollha tal-età, u l-edukazzjoni formali u mhux formali, għandhom jingħataw appoġġ b’mod ugwali. Din tappella għal distribuzzjoni aktar trasparenti u ekwa tar-riżorsi matul il-perjodu kollu ta’ seba’ snin (2021-27) u tirrakkomanda li l-proċess tal-applikazzjoni, il-ġestjoni tal-proġetti u r-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni għandhom jiġu semplifikati b’mod sinifikanti għall-oqsma kollha tal-programm. Suġġerimenti ulterjuri jinkludu l-iżvilupp gradwali ta’ possibbiltajiet ta’ kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet fil-pajjiżi tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran u fl-Afrika.

Fir-rigward tal-inizjattiva l-ġdida DiscoverEU li tipprovdi aċċess mingħajr ħlas għall-ivvjaġġar bil-ferrovija għaż-żgħażagħ, il-Kumitat jemmen li l-involviment tiegħu jista’ jittejjeb permezz ta’ finanzjament minn sħubijiet pubbliċi-privati, b’mod partikolari ma’ msieħba mis-settur tal-mobilità u tat-turiżmu.

Is-sessjoni plenarja tal-KtR adottat ukoll Opinjoni dwar il-programm Ewropa Kreattiva mmexxi mir-relatur János Ádám Karácsony (HU/PPE), kunsillier lokali ta’ Tahitótfalu. Minħabba n-numru ferm ogħla ta’ prijoritajiet fil-programm il-ġdid, l-Opinjoni tal-KtR tipproponi li l-mira baġitarja tiżdied minn dik proposta ta’ EUR 1,85 biljun, għal aktar minn EUR 2 biljun u biex il-kultura u l-patrimonju kulturali jiġu inkorporati aħjar fil-prijoritajiet tal-baġit li jmiss tal-UE.

Peress li l-bliet u r-reġjuni għandhom rwol ewlieni fil-promozzjoni u ċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja artistika u kulturali tal-komunitajiet tagħhom, l-Opinjoni titlob li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-programm. Huwa importanti li niżguraw il-bilanċ ġust bejn l-allokazzjoni ta’ riżorsi għal proġetti maġġuri, fuq skala kbira u l-miżuri u l-attivitajiet ta’ finanzjament iffokati fil-livell lokali u reġjonali, inkluż mill-SMEs”, qal ir-relatur Karácsony.

It-8 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet, 14-15 ta’ Marzu, Bucharest #EULocal

Il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi tal-UE fil-kuntest tal-baġit fit-tul tal-UE għall-2021–2027 se tkun fost il-punti ewlenin għad-diskussjoni matul it-8 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet li se jsir f’Bucharest, ir-Rumanija, bejn l-14 u l-15 ta’ Marzu – ġimagħtejn biss qabel id-data tal-ħruġ mistenni tar-Renju Unit fid-29 ta’ Marzu, u xahrejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej.

Aktar minn 500 mexxej Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali mill-Istati Membri kollha tal-UE se jiltaqgħu fil-belt kapitali Rumena biex jiffokaw fuq il-kontribut tal-gvernijiet lokali u reġjonali għall-“Futur tal-Ewropa”. Bit-titolu “(Re) New Europe”, is-Summit se jkun l-akbar laqgħa politika ta’ sindki, presidenti reġjonali u rappreżentanti oħrajn eletti fil-livell lokali u reġjonali minn madwar l-Unjoni din is-sena.

L-avveniment se jlaqqa’ wkoll 100 politiku elett żagħżugħ mir-reġjuni u l-bliet sabiex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Se ssir ukoll it-tnedija uffiċjali tal-inizjattiva tal-Kumitat dwar Netwerk ġdid ta’ Ċentri Reġjonali (#RegHub ) fil-preżenza tal-20 reġjun parteċipanti.

Jekk tixtieq tipparteċipa f’dan l-avveniment, int ġentilment mitlub tirreġistra permezz tal- paġna ta’ akkreditazzjoni tal-midja tal-Presidenza Rumena tal-UE (data tal-għeluq: l-1 ta’ Marzu). Il-ġurnalisti reġistrati biss se jkunu jistgħu jiksbu akkreditazzjoni tal-midja għal dan l-avveniment.

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: