Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-adattament għat-tibdil fil-klima: sett ta’ għodod ġdid għall-bliet u r-reġjuni issa jinsab online  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ppubblika l-ewwel Manwal tal-Patt Ekoloġiku b’enfasi fuq l-adattament għat-tibdil fil-klima. Il-Manwal huwa sett ta’ għodod interattiv li jipprovdi informazzjoni dwar l-għajnuna finanzjarja u l-istrumenti tekniċi biex jintużaw miżuri ta’ adattament għall-klima bbażati fuq żoni ġeografiċi u speċifiċitajiet reġjonali differenti. L-objettiv huwa li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu mgħammra b’sett ta’ għodod u rakkomandazzjonijiet biex jadattaw aħjar għat-tibdil fil-klima, jimminimizzaw il-vulnerabbiltajiet u jibnu reżiljenza biex jitnaqqsu r-riskji ta’ diżastri kif ukoll it-telf u l-ħsara.Il-Manwal huwa disponibbli għal kull Stat Membru tal-UE.

Imfassal b’mod kreattiv u interattiv, il-Manwal il-ġdid dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima jagħti gwida lill-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali u reġjonali. Dan jipprovdi assistenza biex jinstabu l-miżuri adatti biex jiġu indirizzati l-perikli tat-tibdil fil-klima. Joffri gwida rigward l-istudji tal-każijiet, l-għajnuna finanzjarja u l-assistenza teknika fl-oqsma tal-adattament għat-tibdil fil-klima. Filwaqt li din l-ewwel edizzjoni tiffoka fuq l-adattament għat-tisħin globali, il-manwali li jmiss se jiffukaw fuq il-mewġa ta’ rinnovazzjoni u l-bijodiversità.

Il-Manwal dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima huwa komponent tal-kampanja “Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali” tal-Kumitat tar-Reġjuni, li għandha l-għan li tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fil-livelli lokali u reġjonali. Peress li ma hemm l-ebda “riċetta waħda tajba għal kulħadd” għal implimentazzjoni lokali u reġjonali tal-Patt Ekoloġiku, dan il-Manwal jipprovdi gwida pass pass u huwa adattat għal kull kuntest lokali (minn żoni urbani sa rurali, sa żoni muntanjużi jew kostali, fost l-oħrajn).

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-paġna web tal-Manwal. Ikklikkja fuq l-isem tal-Istat Membru hawn taħt biex taċċessa direttament verżjoni speċifika tal-pajjiż. Għalissa, il-Manwal huwa disponibbli bl-Ingliż biss.

l-Awstrija / il-Belġju / il-Bulgarija / il-Kroazja / Ċipru / ir-Repubblika Ċeka / id-Danimarka / l-Estonja / il-Finlandja / Franza / il-Ġermanja / il-Greċja / l-Ungerija / l-Irlanda / l-Italja / il-Latvja / il-Litwanja / il-Lussemburgu / Malta / in-Netherlands / il-Polonja/ il-Portugall / ir-Rumanija / is-Slovakkja / is-Slovenja / Spanja / l-Iżvezja

Kuntatt: Is-Segretarjat tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: greendeal@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023