Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: sejħa għall-aħjar prattiki  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed iniedi sejħa għall-aħjar prattiki biex il-membri tiegħu u l-politiċi eletti żgħażagħ jiġbru, jippreżentaw, jippromovu u jħeġġu l-użu ta’ proġetti b’livell baxx ta’ karbonju fl-UE kollha. Il-belt jew ir-reġjuni tagħkom huma mudell sostenibbli? Intom kburin bil-proġetti li qed timplimentaw fil-komunità tagħkom b’rabta mal-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku? Jekk it-tweġiba hija iva, din is-sejħa tgħodd għalikom.

Il-bliet u r-reġjuni huma aġenti tal-bidla li jistgħu jaqdu rwol ewlieni għall-kisba tal-Patt Ekoloġiku u biex l-UE titmexxa eqreb lejn in-newtralità klimatika. Fil-kuntest tal-COVID-19, sar aktar importanti minn qatt qabel li jintwerew il-benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali tal-inizjattivi b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.

Għal dan il-għan, Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed iniedi sejħa għall-aħjar prattiki biex il-membri tiegħu u l-politiċi eletti żgħażagħ jiġbru, jippreżentaw, jippromovu u jħeġġu l-użu ta’ proġetti b’livell baxx ta’ karbonju fl-UE kollha.

Il-proġetti lokali u reġjonali se jikkontribwixxu għal pjattaforma li se turi kif il-bliet u r-reġjuni diġà qed iwettqu l-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku fil-prattika u li jikkontribwixxu għal irkupru ekoloġiku mmirat lejn il-bini ta’ soċjetà aktar sostenibbli, inklużiva u reżiljenti.

Il-proġetti se jiġu ppubblikati fil- mappa interattiva tal-KtR u se tingħatalhom promozzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE, mal-partijiet interessati u l-istampa, b’mod partikolari matul it-18-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet li se ssir f’Ottubru 2020. L-aħjar prattiki se jikkontribwixxu wkoll għar-rapport dwar il-Patt Ekoloġiku, li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni kellu l-kompitu li jfassal u jippreżenta matul it-tieni nofs tal-2020 fuq talba tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Bil-baġit il-ġdid tal-UE fuq il-mejda, l-istrument ta’ rkupru “Next Generation EU” ta’ EUR 750 biljun u fid-dawl tal-pjani ta’ rkupru u ta’ reżiljenza tal-Istati Membri, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se juri għaliex il-bliet u r-reġjuni jeħtieġ li jkunu fil-qalba tal-istrateġija ta’ rkupru u f’liema oqsma jeħtieġ li jiġi kkonċentrat l-investiment ta’ prijorità.

Min jista’ jieħu sehem?

Membri u sostituti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u parteċipanti tal- Programm Politiċi Eletti Żgħażagħ tal-KtR .

Liema proġetti huma eliġibbli?

Il-membri u l-politiċi eletti żgħażagħ​ huma mistiedna jikkondividu l-proġetti u l-inizjattivi tagħhom li kisbu dan l-aħħar, jew li għadhom għaddejjin, li jikkontribwixxu għall-kisba tal-Patt Ekoloġiku u biex l-Ewropa titmexxa eqreb lejn in-newtralità klimatika: l-effiċjenza enerġetika fil-bini, l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, il-mobbiltà nadifa, il-protezzjoni tal-bijodiversità jew inizjattivi tal-ekonomija ċirkolari. Il-proġetti eliġibbli għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO 2 fis-setturi koperti mill-Patt Ekoloġiku, l-istrateġija l-ġdida tal-UE għat-tkabbir biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050:

  • L-enerġija nadifa u l-effiċjenza enerġetika (inklużi l-enerġiji rinnovabbli u r-rinnovazzjoni tal-bini)
  • It-trasport sostenibbli
  • Il-preservazzjoni tal-bijodiversità tal-Ewropa
  • Il-finanzi sostenibbli u l-industrija ekoloġika
  • It-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari
  • Ewropa bi tniġġis żero
  • l-ikel u l-agrikoltura

Kif nista’ nieħu sehem: Jekk jogħġbok imla din il- formola ta’ applikazzjoni online.

Hemm skadenza? Jekk jogħġbok ibgħat il-formola tal-applikazzjoni tiegħek qabel it-Tnejn, 21 ta’ Settembru 2020.

Agħmel kuntatt magħna: enve@cor.europa.eu

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: Ikklikkja hawn biex tiskopri l-portal tal-KtR tal-Patt Ekoloġiku u l-grupp ta’ ħidma.

Ikkondividi :