Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-baġit futur tal-UE: L-UE27 iridu jikkontribwixxu aktar biex jipproteġu l-investiment rurali u reġjonali.  

Waqt dibattitu mal-Prim Ministru tal-Bulgarija, Tomislav Donchev, il-mexxejja lokali u reġjonali argumentaw li l-Istati Membri tal-UE iridu jżidu l-kontribuzzjonijiet tagħhom fil-kaxxa tal-UE biex jegħlbu l-isfidi ewlenin li qed jiffaċċja l-blokk. L-impjiegi, it-tkabbir, l-integrazzjoni tal-migranti, l-iżvilupp agrikolu u ekonomiku sostenibbli huma kollha prijoritajiet għall-gvernijiet lokali u reġjonali li talbu li l-Brexit ma jkunx ta’ theddida għall-finanzjament tal-pilastri ewlenin tal-Unjoni Ewropea – jiġifieri l-koeżjoni tal-UE u l-politika agrikola. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) għaldaqstant talab biex il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss – li jistabilixxi l-livelli limiti massimi tan-nefqa annwali għall-politiki kollha tal-UE wara l-2020 – ikun usa’ u mfassal aħjar.

Qabel l-abbozzi tal-proposti tal-QFP li mistennijin ikunu ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea fid-29 ta’ Mejju, il-mexxejja lokali u reġjonali staqsew lill-Istati Membri biex iżidu l-kontribuzzjonijiet tagħhom fil-QFP minn 1.04 % għal 1.3 % tad-Dħul Nazzjonali Gross tal-UE27 biex jiġi assorbit it-tnaqqis finanzjarju kkawżat mill-Brexit u jissolvew sfidi emerġenti bħall-migrazzjoni, il-kontroll tal-fruntieri u d-difiża. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta’ Opinjoni mmexxija mill-Marixxall tar-reġjun ta’ Wielkopolska, Marek Woźniak (PL/PPE), u adottata mill-Kumitat fl-1 ta’ Frar.

Il-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz qal li, " Il-baġit li jmiss tal-UE ser jiddefinixxi it-tip ta’ futur tal-Ewropa li rridu. Jekk irridu Ewropa li tkun aktar ġusta, soċjalment inklużiva, aktar ħadra u li toħloq l-impjiegi, irridu nkomplu ninvestu f’kull reġjun, f’kull komunità u f’kull ċittadin. Irridu niffinanzjaw prijoritajiet ġodda bħas-sigurtà u d-difiża, iżda dawn iridu jiġu ffinanzjati b’riżorsi ġodda u mhux għad-detriment tal-iżvilupp reġjonali u rurali.

Argument kondiviż mill-Viċi Prim Ministru Donchev fejn qal li: “Taħt il-Presidenza Bulgara tal-Kunsill, il-prijorità ewlenija tal-Bulgarija hija li tkun moderatur għal diskussjoni bilanċjata fuq il-kunċett ta’ solidarjetà Ewropea u l-ħtieġa tas-semplifikazzjoni tar-regoli. Iżda fl-istess ħin tkun ġeneratur ta’ ideat, li jwasslu għal Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha u effettiva u għaldaqstant għal reġjuni b’saħħithom u prosperi!”.

l-assemblea politika tal-UE tal-gvernijiet lokali u reġjonali qalet li, biex jitwettqu dawn l-għanijiet, l-Unjoni trid tirriforma s-sistema ta’ finanzjament tagħha, sabiex tippermetti wkoll baġit aktar trasparenti, flessibbli u ambizzjuż. Għandhom jitneħħew ir-rifużjonijiet kollha; għandhom jiġu identifikati sorsi ġodda ta’ dħul finanzjaru – bħat-Taxxa fuq id-Dħul tal-Kumpaniji Ewropea, Taxxa fuq it-Transazzjonijiet Finanzjarji u sistema tal-VAT riformata mill-ġdid biex jitnaqqsu negozjati inċerti bejn l-Istati Membri.

“Il-baġit futur tal-UE irid ikollu riżorsi finanzjarji akbar biex jappoġġja għanijiet u politiki komuni. Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkun integrata mill-qrib fl-implimentazzjoni tal-viżjoni tal-iżvilupp strateġiku wara l-2020” qal ir-relatur.

Fl-Opinjoni, il-Kumitat itenni t-talba tiegħu li l-perċentwal preżenti tal-baġit tal-UE jitħalla għall-koeżjoni politika wara l-2020, pożizzjoni ewlenija tal- #CohesionAlliance, koalizzjoni minn madwar l-UE kollha li tnediet Ottubru li għadda.

Kuntatt:

Isem

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :