Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli  

Hekk kif il-prezzijiet tal-ikel u tal-enerġija qed jogħlew, huwa meħtieġ aktar appoġġ għall-unitajiet domestiċi vulnerabbli, għall-ktajjen tal-provvista u għall-produzzjoni agrikola.

Il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna qed thedded il-provvisti tal-ikel globali, kompliet tiddestabbilizza aktar is-swieq agrikoli u żiedet il-prezzijiet diġà għoljin tal-ikel, l-għalf, l-enerġija u l-fertilizzanti, li ġew aggravati mit-tfixkil eżistenti fil-ktajjen tal-provvista tal-ikel ikkawżat mill-pandemiji u l-effetti tal-kriżi klimatika. F’dan il-kuntest, il-membri tal-KtR iddiskutew kif is-sistema Ewropea tal-ikel tista’ ssir aktar sostenibbli u ppreparata għal kriżijiet futuri ma’ Janusz Wojciechowski, Kummissarju tal-UE għall-Agrikoltura, u l-MEP Marlene Mortler matul is-Sessjoni Plenarja tat-30 ta’ Novembru.

It-tisħiħ tas-sistemi tal-ikel lokali u reġjonali permezz ta’ investiment fi produzzjoni lokali sostenibbli u ta’ kwalità għolja, it-tqassir tal-ktajjen tal-provvista u l-implimentazzjoni ta’ strateġija fit-tul biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa kienu r-rakkomandazzjonijiet ewlenin mill-mexxejja lokali u reġjonali, inklużi fl-Opinjoni dwar is-sigurtà u r-reżiljenza tal-ikel immexxija minn Piotr Całbecki (PL/PPE). Barra dan, il-membri ma qagħdux lura milli jirreferu għall-isfidi aktar strutturali u fit-tul li jeħtieġ nindirizzaw b’mod urġenti sabiex inħejju għal kwalunkwe kriżi futura: il-ħtieġa li jiġu żviluppati pjani ta’ kontinġenza u strateġiji lokali u reġjonali għas-sigurtà tal-ikel; l-iżvilupp ulterjuri tar-regolazzjoni tas-swieq agrikoli biex jinbnew ħażniet agrikoli u biex jiġu evitati l-ispekulazzjonijiet finanzjarji.

Matul id-dibattitu, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, qal: “Il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, il-prezzijiet tal-enerġija, l-inflazzjoni, l-emerġenza klimatika, il-pandemija: dawn l-isfidi kollha qed ipoġġu lill-bdiewa Ewropej taħt pressjoni kbira, filwaqt li jnaqqsu b’mod drammatiku l-affordabbiltà tal-ikel. Il-kriżi tal-ikel li qed nesperjenzaw illum qed ikollha impatt drammatiku fuq l-unitajiet domestiċi vulnerabbli, b’numru kbir wisq ta’ Ewropej li ma jifilħux iħallsu għal ikla bnina. L-istituzzjonijiet Ewropej iżda wkoll l-awtoritajiet nazzjonali, lokali u reġjonali għandhom jaġixxu flimkien u jfasslu miżuri ta’ emerġenza effettivi, filwaqt li nkomplu bit-tranżizzjoni tagħna lejn ekonomija sostenibbli.”

Janusz Wojciechowski, Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, qal: “Il-kriżi attwali tikkonferma biċ-ċar li jeħtieġ nindirizzaw l-isfidi għall-perjodu qasir ta’ żmien, filwaqt li nissoktaw bit-tranżizzjoni lejn sistemi tal-ikel aktar sostenibbli u reżiljenti. Jeħtieġ li ntejbu s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-ikel tagħna, mhux biss għal raġunijiet ambjentali u klimatiċi, iżda wkoll biex niżguraw l-awtonomija strateġika tagħna u nnaqqsu d-dipendenzi tagħna. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom għarfien dirett ta’ dawn il-kwistjonijiet, u l-Kummissjoni Ewropea tilqa’ bis-sħiħ il-kooperazzjoni, il-kontributi u s-soluzzjonijiet tagħhom.”

L-MEP Marlene Mortler (DE/PPE) tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Parlament Ewropew, qalet:

“Is-sigurtà globali tal-ikel hija sfida ewlenija. U l-isfidi globali jeħtieġu rispons globali.Il-Patt Ekoloġiku se jirnexxi bl-aħjar mod permezz tal-agrikoltura, li jfisser li minflok projbizzjonijiet u tnaqqis jeħtieġ inkabbru l-provvista permezz tal-innovazzjoni! Il-mistoqsija tal-lum u ta’ għada hija: kif nistgħu nipproduċu biżżejjed bijomassa għall-produzzjoni tal-ikel għal aktar persuni b’inqas art disponibbli, b’mod li jippreserva r-riżorsi u għalhekk sostenibbli”.

Piotr Całbecki (PL/PPE), ir-relatur tal-Opinjoni dwar “ Is-salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel u t-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistemi tal-ikel”u President tar-Reġjun ta’ Kujawsko-pomorskie, qal: “Biex nissalvagwardjaw is-sigurtà tal-ikel tal-UE, jeħtieġ li nibnu fuq sistemi tal-ikel lokali reżiljenti. Dan ifisser: li nħeġġu produzzjoni tal-ikel reġjonali u lokali aktar varjata u l-isfruttar sħiħ tal-potenzjal tal-ktajjen tal-provvista lokali u l-akkwist pubbliku tal-ikel. Il-kriżi li qed niffaċċjaw illum mhijiex l-ewwel waħda u mhux se tkun l-aħħar. Għalhekk, jeħtieġ li nħejju aħjar għal kwalunkwe kriżi futura, inklużi dawk marbuta mat-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità. Il-kriżi tal-lum trid tinħataf bħala opportunità biex innaqqsu d-dipendenza tagħna mill-inputs importati bħal fertilizzanti jew pestiċidi”.

Huwa indika wkoll li mijiet ta’ miljuni ta’ nies madwar id-dinja jinsabu f’riskju ta’ karestija minħabba l-aggressjoni tar-Russja. Għalhekk, huwa kruċjali li jiġu involuti l-fornituri lokali tal-ikel, il-fertilizzanti u l-enerġija biex jinħolqu stokkijiet ta’ emerġenza u globali.

Fl-Opinjoni adottata, ir-rappreżentanti lokali jappoġġjaw it-tisħiħ tal-ktajjen tal-provvista lokali u jenfasizzaw il-ħtieġa li jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku u tal-Istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” fil-prattika. Huma jitolbu wkoll l-iffinanzjar ta’ proġetti li jtejbu s-sigurtà tal-ikel fil-livell reġjonali u jappellaw għat-tisħiħ tal-biedja organika kif ukoll għal azzjoni sistemika biex titnaqqas il-ħela tal-ikel.

Informazzjoni ta’ sfond:

Xandira direttaonline: fuq is-sit web tal-KtR.

Persuna ta’ kuntatt:

Monica Tiberi – Kelliema f’isem il-President

Tel: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0) 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022