Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ekwu, ġust u li jista’ jinkiseb: ‎ is-suċċess tal-pakkett tal-UE “Lesti għall-mira ta' 55%” dwar il-klima jiddependi mill-involviment ta’ kull belt u reġjun  

B’reazzjoni għall-pakkett tal-Kummissjoni Ewropea “Lesti għall-mira ta' 55%” li għandu l-għan li jnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju tal-UE b’55% sal-2030, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jappella sabiex ir-regoli l-ġodda u aġġornati jiżguraw rwol ċentrali u finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni li għandhom kompetenzi legali u huma qrib iċ-ċittadini fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Il-pakkett dwar il-klima propost illum mill-Kummissjoni Ewropea għandu l-għan li jnaqqas l-emissjonijiet mill-industrija, mill-bini, mit-trasport u mill-użu tal-art, u se jkollu implikazzjonijiet sinifikanti għar-reġjuni, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej kollha, kif ukoll iwettaq fil-prattika l-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas. B’viżjoni mġedda għall-ipprezzar tal-karbonju bħala l-punt fokali, huwa importanti li l-pakkett jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali. Il-pakkett jenħtieġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ kull territorju, u jżid l-involviment, l-allokazzjoni tad-dħul u l-aċċess għal finanzjament dirett għall-investimenti ekoloġiċi u n-nefqa soċjali klimatika għal dawk l-awtoritajiet lokali u reġjonali li huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ 90% tal-azzjonijiet tal-adattament għall-klima u 70% tal-azzjonijiet tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal: “ It-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn in-newtralità klimatika se tinkiseb biss jekk il-ħtiġijiet tan-nies tpoġġihom fil-qalba tagħha, tqis l-ispeċifiċitajiet ta’ kull territorju u ma tħalli l-ebda persuna jew reġjun jitħallew jibqgħu lura. Irridu nibdew billi nnaqqsu l-burokrazija, u niżguraw li l-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa jkollhom aċċess dirett għall-fondi tal-UE. L-Ewropa għandha bżonn irkupru ekoloġiku u ekwu li jindirizza l-emerġenza klimatika, isaħħaħ ir-reżiljenza, jappoġġja l-innovazzjoni u joħloq impjiegi lokali. Fejn għandhom kompetenzi – bħal fl-effiċjenza enerġetika fil-bini, it-trasport sostenibbli, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku – jeħtiġilna nawtonomizzaw lill-bliet, lir-reġjuni u liċ-ċittadini kollha tagħna sabiex it-tranżizzjoni ekoloġika tiġi aċċellerata. Huwa għalhekk li varajna kampanja madwar l-Ewropa kollha Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali .

Is-Sindku ta’ Sevilja, Juan Espadas (PSE/ES), President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , iddikjara: “ Il-pakkett “Lesti għall-mira ta' 55%” huwa l-punt tat-tluq ta’ rivoluzzjoni ġdida tal-klima. Dan għandu jkun ambizzjuż iżda nafu li dan kollu għandu prezz. Ir-realtà tat-tibdil fil-klima se tolqot lil kull persuna u lil kull territorju, iżda se jintlaqtu l-ewwel dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Dwar l-akkomodazzjoni, il-mobbiltà, l-enerġija, u aktar, biex inkunu “lesti għall-mira ta' 55%” għandna rwol kbir x’naqdu biex niżguraw li l-ekwità u l-appoġġ soċjali b’saħħtu jkunu garantiti b’mod li l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew jibqgħu lura.”

Bis-sett il-ġdid u aġġornat ta’ liġijiet dwar l-enerġija u l-klima, l-UE għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet b’55% sal-2030 u tilħaq bilanċ ta’ newtralità klimatika sal-2050. Il-pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55%” huwa pilastru ewlieni tal-istrateġija tal-Unjoni dwar l-azzjoni klimatika u t-tkabbir. Dan fih 13-il proposta leġiżlattiva li jindirizzaw aspetti differenti tat-tranżizzjoni ekoloġika, bi skema għan-negozjar ta' kwoti ta' emissjonijiet rivitalizzata bħala l-pedament tiegħu. Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar in-negozjar ta' kwoti ta' emissjonijiet għandha l-għan li tintroduċi n-negozjar tal-kwoti tal-emissjonijiet għas-setturi tal-bini u tat-trasport bit-triq, fejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom kemm l-għarfien espert kif ukoll il-kompetenzi biex jilħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u ta’ tranżizzjoni soċjalment ġusta.

Ir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa jeħtiġilhom li jiġu rikonoxxuti fi ħdan il-Fond Soċjali għall-Klima, flimkien mal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, peress li ċentralizzazzjoni żejda tista’ thedded il-koeżjoni territorjali u l-ekwità soċjali tat-tranżizzjoni ekoloġika. Il-pakkett “Lesti għall-mira ta' 55%” jikkonċerna wkoll l-effiċjenza enerġetika tal-bini u, b’rabta ma’ dan, f’Marzu 2021 tnediet kooperazzjoni msaħħa bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kummissjoni Ewropea.

Aġġornamenti tal-liġijiet eżistenti tal-UE b’rabta mal-pakkett "Lesti għall-mira ta' 55 %":

 • Reviżjoni tal-iskema tal-UE għan-negozjar ta' kwoti ta' emissjonijiet (EU ETS)
 • Reviżjoni tar-Regolament dwar l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF)
 • Reviżjoni tar-Regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi (ESR)
 • Emenda għad-Direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli (RED)
 • Emenda għad-Direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija (EED)
 • Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (AFID)
 • Emenda tar-Regolament dwar l-iffissar ta’ standards tal-emissjonijiet tas-CO 2 għall-karozzi u l-vannijiet
 • Reviżjoni tad-Direttiva dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija

Proposti leġiżlattivi ġodda dwar “Lesti għall-mira ta' 55 %”:

 • Strateġija ġdida tal-UE għall-foresti
 • Mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera
 • Faċilità Soċjali għall-Azzjoni Klimatika
 • ReFuelEU Aviation – dwar fjuwils sostenibbli tal-avjazzjoni
 • FuelEU Maritime – dwar l-ekoloġizzazzjoni tal-ispazju marittimu Ewropew

Persuna ta' kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023