Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE: “Il-ġlieda għad-demokrazija tal-Ukrajna hija l-ġlieda għad-demokrazija tal-Ewropa”  

Il-President Macron u l-President Metsola jindirizzaw 3,000 mexxej lokali u reġjonali li jadottaw il-Manifest ta’ Marsilja, li jistabbilixxi esiġenżi dwar il-futur tal-UE

Matul id- 9 Summit Ewropew tal-Bliet u r-Reġjuni f’Marsilja, il-mexxejja lokali u reġjonali minn madwar l-Ewropa ngħaqdu biex jappoġġjaw lill-Ukrajna fil-gwerra kontra r-Russja u impenjaw ruħhom li jappoġġjaw lill-poplu Ukren. Hekk kif il-gwerra fl-Ukrajna qed turi li d-demokrazija ma tistax titqies bħala fatt, il- Manifest ta’ Marsilja , adottat mis-Summit, jistabbilixxi t-talbiet tiegħu biex iċ-ċittadini jitqiegħdu fil-qalba tad-demokrazija Ewropea.

F’Marsilja, wara li ħabbar il-ħatra ta’ Vitali Klitschko , is-Sindku ta’ Kiev, bħala membru onorarju tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, qal : “ Tlett elef persuna f’Marsilja u 1,2 miljun mexxej reġjonali u lokali tal-UE, jinsabu mal-Ukrajna u kontra l-invażjoni tar-Russja. . Ninsabu magħqudin biex ngħinu lill-ġirien tagħna, nindirizzaw l-emerġenza klimatika, niġġieldu l-estremiżmu u nippromovu l-koeżjoni territorjali. Il- Manifest ta’ Marsilja tagħna jappella għal Ewropa li tipproteġi u ttejjeb il-ħajja taċ-ċittadini. Wasal iż-żmien għal demokrazija tal-UE aktar b’saħħitha li tpoġġi lin-nies ta’ kull reġjun, belt u raħal fil-qalba tagħha.”

Renaud Muselier, il-President tar-Reġjun Franċiż ta’ Provence-Alpes-Côte d’Azur u l-Viċi President tar-Reġjuni ta’ Franza ddikjara: “Esperjenzajna dak li qatt ma bsarna: kunflitt armat u mijiet ta’ eluf ta’ refuġjati. Għalhekk, flimkien mal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u taħt il-patroċinju tal-President tal-Parlament Ewropew, nedejna l-Appell tan-Nofsinhar għall-Ukrajna. 242 reġjun Ewropew, 80 territorju u kważi 89,000 muniċipalità se jiġu mobilizzati biex jappoġġjaw finanzjarjament lill-NGO ACTED, biex jiġu megħjuna l-persuni spostati. Dan huwa appell lill-komunitajiet kollha tal-UE biex jappoġġjaw lill-poplu Ukren u jiġbru aktar minn EUR 20 miljun. Dan l-att huwa prova oħra li t-territorji tagħna, ir-reġjuni tagħna, il-muniċipalitajiet tagħna huma essenzjali għall-UE. Illum, u fi tmiem dan is-Summit, il-President tar-Repubblika Franċiża laqa’ dan l-appell, u saħħaħ id-determinazzjoni tagħna li nappoġġjaw lill-poplu Ukren.”

Il-President tar-Repubblika Franċiża, Emmanuel Macron , li d- diskors tiegħu ngħata mill- President Muselier matul is-Summit, qal, “ Fi żmien meta Franza u l-Ewropa qed jieħdu deċiżjonijiet ta’ appoġġ determinat u sanzjonijiet massivi, naf li t-territorji Ewropej juru l-istess saħħa, l-istess unità. Huma intom, li permezz tat-territorji tagħna, iġġorru dawn il-valuri kostituttivi tal-Ewropa tagħna, dawk li jagħmluna setgħa ta’ paċi, setgħa għas-servizz tal-libertà u l-ġustizzja. L-Appell tan-Nofsinhar għall-Ukrajna, imniedi b’mod konġunt mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-President tiegħu Apostolos Tzitzkostas, u l-President Muselier, huwa tisħiħ umanitarju importanti. Taħt il-patroċinju għoli tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, u tal-Kummissjoni Ewropea, din l-inizjattiva hija u se tibqa’ tgħodd fil-jiem li ġejjin. Flimkien nuru l-aħjar uċuħ tal-Ewropa. Ewropa magħquda, qrib, ġusta u demokratika. Hija din l-Ewropa li għaliha, illum, il-poplu tal-Ukrajna qed jirreżisti u jiġġieled għaliha. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jeħtieġu t-territorji tagħhom f’dawn iż-żminijiet diffiċli. Dawn iż-żminijiet juru kemm għandna bżonn insaħħu s-sovranità Ewropea tagħna. L-awtoritajiet lokali għandhom posthom f’din il-ħidma komuni.”

Roberta Metsola , il-President tal-Parlament Ewropew, attendiet is-Summit u enfasizzat : “Ir-reġjuni u l-bliet huma l-qalb tal-Unjoni tagħna. Hemm rwol ċar għall-gvernijiet reġjonali u lokali biex jiżguraw li l-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt ikunu preżenti fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-UE. Nafu kemm huma importanti s-sindki u l-gvernaturi lokali tar-reġjuni biex jippromovu u jieħdu ħsieb il-proġett komuni tagħna, il-valuri u l-prinċipji komuni tagħna. Ma nistgħux naqgħu għall-kompjaċenza. Irridu nibqgħu viġilanti. Id-Dar Ewropea tad-Demokrazija tagħna hija prezzjuża. Ser nipproteġuha.”

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka Šuica , qalet: “ Qatt ma nistgħu nieħdu d-demokrazija tagħna bħala fatt, irridu naħdmu għaliha flimkien, kuljum, u fil-livelli kollha. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-avvenimenti tiegħu jippermettu li l-UE tilħaq liċ-ċittadini f’kull rokna tal-Ewropa. Bħala eks sindku nappoġġja s-sejħa tagħkom għal involviment akbar tal-gvernijiet lokali u reġjonali fid-demokrazija Ewropea.”

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Christa Schweng , qalet: “ Dak li qed nixhdu llum, bl-iżviluppi orribbli fl-Ukrajna, huwa attakk veru fuq il-valuri kollha li jgħaqqduna flimkien bħala komunità. Ninsab konvinta ħafna li li tkun Ewropew, l-ewwel nett, ifisser li taderixxi ma’ sett konsistenti ta’ valuri mhux negozjabbli, bħar-rispett tal-libertà, tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali. Dan kollu b’ċittadini kemm irġiel kif ukoll nisa impenjati fil-qalba. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma l-pedament tad-Dar Ewropea tad-Demokrazija konġunta tagħna.”

Vasco Alves Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “Il-gwerra fl-Ukrajna u d-diskussjoni tagħna hawnhekk f’Marsilja dwar id-demokrazija Ewropea huma konnessi b’mod qawwi. Ma nistgħux nagħmlu l-iżball li nisseparaw lit-tnejn. Dak li ngħidu fil-Manifest tagħna u dak li rridu nerġgħu nagħtuh il-ħajja huwa dak li qed jiġi attakkat mill-aggressjoni Russa fl-Ukrajna. Din il-gwerra turina li ma nistgħux nieħdu d-demokrazija bħala fatt.”  

Id- Dikjarazzjoni tas-Summit dwar l-Ukrajna tappella lill-UE biex tappoġġja bis-sħiħ lir-refuġjati Ukreni. Id-Dikjarazzjoni tikkundanna bil-qawwa l-aggressjoni militari mhux provokata u mhux ġustifikata minn Vladimir Putin kontra l-Ukrajna u tappella lill-UE biex b’mod urġenti tagħti liċ-ċittadini Ukreni li jitilqu mill-pajjiż l-istatus ta’ refuġjati skont il-Liġi tal-UE dwar l-Ażil.

Għalkemm il-gwerra fl-Ukrajna ddominat id-dibattitu, is-Summit ta’ jumejn kellu diskussjonijiet vasti dwar il-futur tal-Ewropa, l-irkupru wara l-pandemija u l-koeżjoni, elementi ewlenin tal-Manifest adottat fi tmiem is-Summit. Il-Manifest ta’ Marsilja fih proposti biex tissaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-UE inkluż li r-reġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet tagħha jiġu modernizzati gradwalment – permezz tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – lil hinn mill-funzjoni konsultattiva attwali tagħhom lejn rwol vinkolanti f’għadd limitat ta’ oqsma ta’ politika b’dimensjoni territorjali ċara filwaqt li tiġi evitata kumplessità addizzjonali fl-UE.

Sfond

Il-Manifest ta’ Marsilja

Dikjarazzjoni dwar l-Ukrajna

Is-sit web tas-Summit

L-album tar-ritratti tas-Summit

Persuni ta’ kuntatt:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: