Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
“Mill-għalqa sal-platt”: ir-reġjuni u l-bliet jridu jkunu involuti ‎ biex jappoġġjaw il-produtturi, il-protezzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra l-faqar tal-ikel wara l-kriżi  

Il-KtR jappella għal konsistenza sħiħa tal-istrateġija tal-UE mal-Politika Agrikola Komuni u mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku

Il-pandemija tal-COVID-19 uriet l-interrelazzjonijiet profondi bejn is-saħħa pubblika, l-ekosistemi u s-sistemi tal-ikel. F’Opinjoni mfassla minn Guido Milana (IT/PSE) u adottata mill-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), il-mexxejja lokali u reġjonali jilqgħu l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” iżda jappellaw għal enfasi akbar fuq ktajjen tal-provvista qosra u fuq forom ta’ produzzjoni lokali u reġjonali, ibbażati fuq il-benessri tal-annimali u l-ambjent, u l-kwalità nutrittiva.

L-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal ikel sostenibbli hija pilastru kemm tal-Patt Ekoloġiku Ewropew – inizjattiva ewlenija tal-UE – kif ukoll tal-pjan ta’ rkupru tal-UE. L-istrateġija ġiet ippreżentata fl-20 ta’ Mejju 2020 mill-Kummissjoni Ewropea u se tkopri kull ħolqa fil-katina tal-ikel, mill-produzzjoni sal-konsum. Għandha l-għan li tibni sistema tal-ikel sostenibbli fl-UE li tissalvagwardja s-sigurtà tal-ikel u tipproteġi s-saħħa tan-nies u l-ambjent.

Permezz tal-Opinjoni Mill-għalqa sal-platt – id-dimensjoni lokali u reġjonali , abbozzata minn Guido Milana (IT/PSE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Olevano Romano (Ruma) u eks Membru tal-Parlament Ewropew, il-KtR jenfasizza li huwa essenzjali li l-Politika Agrikola Komuni (PAK) u l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) wara l-2020 ikunu allinjati bis-sħiħ mal-objettivi u l-miri tal-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" Il-Bijodiversità għall-2030 .

L-Istrateġija 'Mill-Għalqa sal-Platt' tista’ tgħin biex l-aċċess għall-ikel – kwistjoni bażika iżda fundamentali – jerġa’ lura fil-qalba tad-dibattitu politiku. Il-pandemija fil-fatt żiedet l-inugwaljanzi u jeħtieġ li nagħmlu s-sistemi tal-ikel aktar ekwi u sostenibbli. Madankollu, in-nuqqas ta’ ambizzjoni fir-rieżami tal-PAK ifisser li dan kollu huwa f’riskju u jiddispjaċina dwar dan in-nuqqas ta’ koerenza ,” qal ir-relatur Milana.

Il-KtR jappoġġja l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" u l-miri mressqa mill-Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-pestiċidi, tal-fertilizzanti kimiċi u tal-antimikrobiċi kif ukoll dwar iż-żieda fil-biedja organika. Barra minn hekk, il-KtR jappella għal valutazzjoni tal-impatt bir-reqqa tal-miri kwantifikati u għall-monitoraġġ tal-progress miksub.

Sabiex tiġi promossa d-dimensjoni lokali u reġjonali, il-KtR jirrimarka li l-akkwist pubbliku tal-ikel huwa wieħed mill-elementi ewlenin biex it-trasformazzjoni lejn sistema tal-ikel sostenibbli ssir fil-livell lokali u reġjonali. Il-kapaċità tal-akkwist tal-awtoritajiet pubbliċi tirrappreżenta 14% tal-PDG tal-UE. Għaldaqstant, l-akkwist pubbliku jista’ jservi bħala xprun b’saħħtu tad-domanda għal prodotti sostenibbli. Id-domanda istituzzjonali hija importanti biex jiżdied l-użu tal-ikel sostenibbli u biex jinfetħu l-opportunitajiet tas-suq għal fornituri żgħar.

Ir-reġjuni u l-bliet jistgħu jaġixxu bħala atturi ewlenin fit-tranżizzjoni lejn sistema tal-ikel aktar sostenibbli. B’hekk, jeħtieġ li jkunu involuti fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Istrateġija. Sabiex jitqiesu aħjar il-ħtiġijiet tagħhom, l-awtoritajiet reġjonali għandhom ikunu jistgħu jkomplu jwettqu r-rwol tagħhom bħala awtoritajiet ta’ ġestjoni u jkunu involuti fit-tfassil tal-ekoskemi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali.

Aqra l-intervista ma’ Guido Milana, relatur dwar l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt"

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Gallerija taL-Flickr tal-KtR

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel
Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022