Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Jeħtieġ li r-reġjuni tal-Ewropa jibqgħu atturi ewlenin tal-Politika Agrikola Komuni tal-UE  

Qabel ma ssir votazzjoni kruċjali fil-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI) tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jitlob lir-reġjuni tal-Ewropa jżommu r-rwol ewlieni tagħhom fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE.

Nhar it-Tnejn waranofsinhar, il-Kumitat AGRI tal-Parlament Ewropew se jorganizza skambju ta’ fehmiet dwar tliet proposti marbuta mal-PAK, li se ssir votazzjoni dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-forma attwali tiegħu, ir- rapport tal-Kumitat AGRI dwar ir-regolament dwar il-pjani strateġiċi tal-PAK , imfassal minn Esther Herranz Garcia (ES/PPE), se jemarġina u jipperikola r-rwol u l-awtonomija tar-reġjuni tal-Ewropa fil-ġestjoni tal-PAK.

Il-KtR huwa mħasseb b’mod partikolari dwar il-kompromess propost għall-Artikolu 110, li jillimita r-rwol tar-reġjuni b’mod li jkunu jikstgħu biss jimplimentaw miżuri stabbiliti fil-livell nazzjonali. Jekk approċċ organizzattiv bħal dan jiġi applikat għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, ikun hemm riskju ta’ telf ta’ esperjenza maniġerjali miksuba matul is-snin f’ħafna reġjuni Ewropej, iwissi Karl-Heinz Lambertz , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

“Huwa tal-akbar importanza għas-suċċess tal-Politika Agrikola Komuni li jmiss li l-kompromessi miftiehma fost il-koordinaturi politiċi fil-Parlament Ewropew ikun fihom referenza ċara għar-rwol tar-reġjuni bħala awtoritajiet ta’ ġestjoni tal-PAK futura”, jenfasizza l-President Lambertz.

Il-KtR jirrakkomanda politika li żżomm rabta diretta maż-żoni rurali permezz tal-involviment attiv tar-reġjuni tal-UE, inkluż, b’mod kruċjali, rwol fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki agrikoli u tal-iżvilupp rurali fil-livell lokali.

“Il-kumitat tas-sajd fil-Parlament Ewropew ivvota l-ġimgħa l-oħra favur it-tisħiħ tar-rwol u l-awtonomija tar-reġjuni Ewropej fil-ġestjoni tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. Tkun ħasra jekk il-kumitat AGRI jivvota b’mod oppost għall-ġestjoni tal-PAK u l-fond għall-iżvilupp rurali tagħha. L-appoġġ tal-Parlament Ewropew għalhekk huwa kruċjali f’mument meta l-Istati Membri qed jiddefendu ċ-ċentralizzazzjoni mill-ġdid tal-PAK,” jispjega r-relatur tal-KtR dwar ir-riforma tal-PAK Guillaume Cros (FR/PSE) , Viċi President tar-Reġjun ta’ Occitanie fi Franza.

Għal aktar tagħrif:

Opinjoni tal-KtR dwar Ir-riforma tal-PAK

Kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi: