Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Inressqu ċ-ċittadini fil-qalba tal-Ewropa: Is-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet se jlaqqa’ 2000 mexxej f’Marsilja  

Il-mexxejja lokali tal-UE għandhom jadottaw id-dikjarazzjoni tal-Ukrajna

#EUlocal #sommetvillesetregions

F’mument kruċjali għall-Ewropa, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni flimkien mar-Reġjun ta’ Provence-Alpes-Côte d’Azur ser jilqgħu 2000 mexxej internazzjonali, nazzjonali, lokali u reġjonali f’Marsilja fit-3 u l-4 ta’ Marzu. Id-9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet qed jiġi organizzat fil-kuntest tal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-UE . Fl-isfond tal-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna, il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE se jesprimu formalment l-appoġġ tagħhom għall-poplu tal-Ukren. Huma se jaqsmu wkoll il-viżjoni tagħhom għall-Ewropa, u jappellaw għat-tisħiħ tal-pedamenti demokratiċi tal-UE u għal bidla fundamentali sabiex il-komunitajiet lokali jiġu mgħammra aħjar biex jindirizzaw sfidi bħall-provvista tal-kura tas-saħħa, id-diżastri naturali, it-tibdil fil-klima u d-disparitajiet territorjali.

Il-politiċi eletti lokali u reġjonali se jadottaw it-talbiet finali tagħhom għall- Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fil-forma ta’ “Manifest tal-awtoritajiet reġjonali u lokali għad-demokrazija Ewropea”, li jenfasizza li l-funzjonament demokratiku tal-UE jirrikjedi involviment akbar tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula, kif ukoll it-tisħiħ tal-involviment demokratiku, b’mod partikolari taċ-ċittadini u ż-żgħażagħ. L-enfasi għandha tkun fuq il-bini ta’ rkupru inklużiv wara l-kriżi tal-COVID-19, it-tisħiħ tal-koeżjoni territorjali u soċjali fl-Ewropa, u l-appoġġ għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas , qal, “Dan is-Summit f’Marsilja jiġbor eluf ta’ mexxejja Ewropej kontra l-invażjoni brutali tal-Ukrajna mir-Russja. Il-mexxejja se jingħaqdu flimkien f’solidarjetà, għall-paċi, id-demokrazija, id-djalogu u d-drittijiet fundamentali għall-poplu tal-Ukrajna u se jiddiskutu kif joffrulu għajnuna konkreta. Din hija opportunità biex jaffermaw mill-ġdid li l-isfidi ewlenin – is-sigurtà, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-emerġenza klimatika, is-servizzi pubbliċi u d-disparitajiet reġjonali – jirrikjedu unità Ewropea u reazzjonijiet Ewropej komuni li joriġinaw fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna. Is-Summit jindirizza t-titjib tad-demokrazija Ewropea sabiex tipproteġi, tappoġġja u ttejjeb il-ħajja ta’ kull ċittadin ġewwa u barra l-fruntieri tal-UE, u b’hekk iqarreb l-UE lejn il-poplu”.

Renaud Muselie r, president tar-Reġjun ta’ Provence-Alpes-Côte d’Azur Region u viċi president tar-Reġjuni ta’ Franza qal: “Fi żmien meta l-gwerra tinsab fuq l-għatba tagħna, jeħtiġilna naffermaw bil-qawwa li ngħożżu l-Ewropa, li neħtieġu l-Ewropa u li l-Ewropa tipproteġina. Ir-reġjun tagħna ried ipoġġi lill-Ewropa lura fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku, ambjentali u diġitali. Id-9 Summit tar-Reġjuni u l-Bliet huwa ta’ natura speċjali. Nixtieq nirringrazzja lill-President Tzitzikostas u lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-kwalità tal-ħidma li qed inwettqu flimkien f’dan il-mument kruċjali. It-territorji, is-sindki, il-presidenti reġjonali u r-rappreżentanti eletti lokali Ewropej, li jgħożżu l-Ewropa, issa huma meħtieġa aktar minn qatt qabel biex nibnu l-futur tad-demokrazija Ewropea deċentralizzata. Huma dawk li jirrappreżentaw l-aħjar il-proġett Ewropew, għalhekk ejja nsaħħu l-pożizzjoni tagħhom! Lil hinn minn dan is-Summit, jeħtiġilna niżguraw li l-Presidenza Franċiża tal-Unjoni Ewropea tkun ta’ suċċess. Jeħtieġ li Franza tkun il-mutur biex l-Ewropa tilħaq riżultati u kisbiet kbar.”

Is-Summit ta’ jumejn se jinfetaħ mill- President Tzitzikostas , il- President Renaud Muselier , Jacqueline Gourault , il-Ministru Franċiż għall-Koeżjoni Territorjali u r-Relazzjonijiet mal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali, Clément Beaune , Segretarju tal-Istat Franċiż għall-Affarijiet Ewropej, Martine Vassal , President tal-Metropoli Aix-Marseille-Provence u tal-Kunsill tad-Dipartiment ta’ Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , Sindku ta’ Marsilja, u minn André Viola , Kap tad-Delegazzjoni Franċiża għall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Il-programm se jkun strutturat fuq erba’ temi:

1. 3 ta’ Marzu: It-territorji Ewropej qed jiffaċċjaw sfidi soċjetali kbar (3 ta’ Marzu): Din il-plenarja u tliet dibattiti roundtable ta’ livell għoli se jiffokaw fuq it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-saħħa, l-aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni diġitali, u l-antiċipazzjoni, il-prevenzjoni tar-riskji klimatiċi u l-adattament għalihom. Il-kelliema ewlenin jinkludu Werner Hoyer , President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, Frans Timmermans , Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, David Gallagher , President Reġjonali ta’ Pfizer, u Mami Mizutori , Kap tal-UNDRR.

2. 3 ta’ Marzu Koeżjoni u Rkupru : Ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE fl-irkupru ta’ wara l-pandemija se jkun it-tema ta’ dibattitu li jinkludi lil Elisa Ferreira , Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi, Jacqueline Gourault , Ministru Franċiż għall-Koeżjoni territorjali u r-relazzjonijiet mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, u Younous Omarjee , President tal-Kumitat REGI tal-Parlament Ewropew. Ir-rivitalizzazzjoni taż-żoni rurali, il-kooperazzjoni transfruntiera, is-sħubija Ewro-Mediterranja u t-tkabbir tal-UE huma fost is-suġġetti tad-diskussjonijiet roundtable.

3. 4 ta’ Marzu Nibnu id-Dar Ewropea tad-Demokrazija : il-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea Margaritis Schinas (Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew Tagħna) u Dubravka Šuica (Demokrazija u Demografija), Roberta Metsola , il-President tal-Parlament Ewropew, Christa Schweng , il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Vasco Alves Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, u l-MEP Eva Maydell , il-President tal-Moviment Ewropew, se jingħaqdu fid-dibattitu mal-mexxejja lokali dwar is-sitwazzjoni attwali dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li għandha l-għan li tagħti leħen aktar b’saħħtu liċ-ċittadini Ewropej fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE. Se jiġi diskuss ukoll ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-promozzjoni tal-valuri demokratiċi Ewropej.

4. 4 ta’ Marzu Il-Futur tad-Demokrazija Ewropea : L-involviment taż-żgħażagħ u l-valuri Ewropej : Id-diskussjonijiet ta’ waranofsinhar se jiddiskutu kif tista’ titwessa’ l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja ċivika u demokratika, fil-kuntest tat-trasformazzjoni diġitali u l-isfidi għall-valuri Ewropej. Is-sessjoni finali se tinkludi t-tnedija tal-proċess ta’ kokreazzjoni ta’ Karta Ewropea dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija, u skambju ta’ ideat bejn il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ Silja Markkula u l-koospitanti tas-Summit Apostolos Tzitzikostas u Renaud Muselier .

Aktar informazzjoni:

Is-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet huwa organizzat mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) biex jiddiskuti l-isfidi futuri tal-UE. Il-parteċipanti jinkludu membri tal-KtR, politiċi eletti prominenti oħra mil-livell lokali u reġjonali, parteċipanti tal-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ tal-KtR, kif ukoll rappreżentanti tal-ogħla livell ta’ istituzzjonijiet oħra tal-UE u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Id-9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet ser isir fit-3-4 ta’ Marzu fil-Palazz Chanot tal-Kungressi u l-Wirjiet f’Marsilja, bil-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fiżika jew online.

  • Programm sħiħ tal-midja
  • Aqra hawnhekk il-konklużjonijiet ta’ sensiela ta’ attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni organizzati bi tħejjija għall-avveniment.
  • Żur il-fiera virtwali li se ssir flimkien mas-Summit bejn it-18 ta’ Frar u t-18 ta’ Marzu 2022 – għażla ta’ proġetti u inizjattivi żviluppati biex isaħħu r-reżiljenza u jappoġġjaw l-innovazzjoni u l-kreattività.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023