Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Pakkett Ekoloġiku Ewropew – il-komunitajiet żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira  
Il-politika ambjentali taħt il-livell muniċipali hija kruċjali biex ikun hemm adattament għall-effetti devastanti tat-tisħin globali

Il-pjani kbar tal-industrija u l-istrateġiji ta’ investiment globali biex tiġi dekarbonizzata l-ekonomija dinjija jistgħu tabilħaqq jiġu kkunsidrati mill-bliet kapitali Ewropej kbar. Madankollu, it-tempesta Mediterranja Gloria laqtet l-iktar lill-komunitajiet kostali żgħar. Il-komunitajiet sottomuniċipali huma fuq quddiem nett tat-tibdil fil-klima filwaqt li jaqdu rwol kruċjali biex jadottaw miżuri ta’ adattament għat-tisħin globali. Hekk kif il-Pakkett Ekoloġiku jsir l-ogħla prijorità tal-UE, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella għal aktar fondi u programmi mfassla apposta għall-komunitajiet taħt il-livell muniċipali, inklużi l-gżejjer, il-komunitajiet b’popolazzjoni baxxa, il-villaġġi u d-distretti.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adotta l-Opinjoni “ Lejn viċinanzi u komunitajiet żgħar sostenibbli – Politika ambjentali taħt il-livell muniċipali ”, tar-relatur Gaetano Armao (IT/PPE) , Viċi President u Ministru Reġjonali għall-Ekonomija tar-Reġjun ta’ Sqallija u President tal- Grupp Interreġjonali tal-KtR dwar Reġjuni Insulari .

Ir-relatur Armao ddikjara li “Bħala l-assemblea tal-UE tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, huwa d-dmir tagħna li nsemmgħu leħen il-komunitajiet sottomuniċipali u li nappoġġjaw inizjattivi li jagħmluhom aktar prosperużi u sostenibbli . Kemm jekk huma gżejjer żgħar, distretti urbani jew żoni muntanjużi mhux popolati, iridu jiġu stabbiliti mekkaniżmi mfassla apposta biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali speċifiċi li l-komunitajiet taħt il-livell muniċipali qed jiffaċċjaw bħalissa. Irridu nibdew billi nissemplifikaw u nirrazzjonalizzaw ir-regoli ta’ eliġibbiltà biex inħeġġu l-parteċipazzjoni diretta tal-entitajiet sottomuniċipali fil-programmi ambjentali tal-UE.”

Il-membri jfakkru li l-komunitajiet sottomuniċipali ftit li xejn għandhom kontroll fuq id-deċiżjonijiet marbuta ma’ aspetti ewlenin fit-tranżizzjoni ekoloġika bħat-trasport, l-iskart, il-ġestjoni tal-ilma jew il-kwalità tal-arja. Huma jaqblu li dawn għandhom jitqiesu fl-opinjonijiet tal-KtR. Il-KtR jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tevalwa l-proposta li jitnieda Jum Ewropew tal-Villaġġi u l-Viċinati Sostenibbli sabiex jiġi promoss u jitħeġġeġ l-involviment dirett tagħhom fit-triq tal-Ewropa lejn in-newtralità klimatika.

Il-KtR jitlob li jiġu implimentati miżuri u mekkaniżmi li jimmassimizzaw l-impatt pożittiv tal-politiki ambjentali tal-UE fil-livell sottomuniċipali. Il-membri jissuġġerixxu li jitnedew sejħiet speċifiċi għal programmi ta’ interess u ta’ ħidma biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-enerġiji rinnovabbli u biex jissaħħaħ ir-rwol tal-iskemi parteċipattivi ġodda u tad-dinamiċi komunitarji biex tingħata spinta lill-iżvilupp sostenibbli lokalment. L-UE bħalissa tappoġġja l-istrateġiji ta’ żvilupp fil-livell sottomuniċipali permezz ta’ inizjattivi speċifiċi bħall- gruppi ta’ azzjoni lokali LEADER .

Fl-Ewropa, hemm diversità kbira ta’ forom u termini istituzzjonali fil-livell sottomuniċipali. Xi wħud mit-termini użati biex jitfissru l-komunitajiet taħt il-livell muniċipali huma irħula, viċinanzi, distretti, diviżjonijiet, setturi, villaġġi, parroċċi u boroughs. Minn distretti urbani b’popolazzjoni densa għal gżejjer żgħar u villaġġi muntanjużi, il-komunitajiet sottomuniċipali jiffaċċjaw sfidi ambjentali partikolari u ta’ spiss ma jkollhomx il-kapaċitajiet u r-riżorsi biex jegħlbuhom.

Il-membri jappellaw biex il-politiki ambjentali tal-UE jqisu t-tipoloġiji kollha ta’ komunitajiet, appell konformi mal-Opinjoni tal-KtR “Lejn it-Tmiem Programm ta’ Azzjoni Ambjentali” .

L-assemblea tal-UE ta’ rappreżentanti lokali u reġjonali timpenja ruħha li tniedi djalogu mal-Kummissjoni Ewropea, inkluż fil-qafas tal- Pjattaforma Teknika għal Kooperazzjoni dwar l-Ambjent , biex ikun żgurat li l-komunitajiet żgħar taħt il-livell muniċipali jiġu kkunsidrati b’mod adegwat fl-implimentazzjoni ta’ politiki ambjentali speċifiċi tal-UE. Dan jista’ jibni fuq l-isforzi eżistenti biex jiġu pprovduti dokumenti ta’ gwida u għodod.

L-Opinjoni adottata hija marbuta ma’ studju li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rwol ambjentali tal-komunitajiet sottomuniċipali fl-Istati Membri kollha.

Persuna ta’ kuntatt : David Crous // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023