Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jibqa’ l-boxxla li tiggwida l-pjan ta’ rkupru tal-UE mill-COVID-19  

Peress li t-tielet mewġa tal-COVID-19 ma jiskansaha l-ebda reġjun, l-enfasi ewlenija tal-mexxejja lokali u reġjonali għall-2021 hija li jinkiseb irkupru ekonomiku sostenibbli u inklużiv li ma jħalli lil ebda ċittadin jibqa’ lura

Illum il- Kummissjoni ENVE tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ppreżentat il- programm ta’ ħidma għall-2021 tagħha. Il-prijorità ewlenija tal-mexxejja lokali u reġjonali hija li jiġi żgurat li l-irkupru mill-COVID-19 jissarraf fi proġetti konkreti li jaċċelleraw it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika filwaqt li joħolqu l-impjiegi u l-inklużività soċjali f’kull territorju. L-ambizzjoni klimatika, ir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE, il-bijodiversità u t-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali kienu fost is-suġġetti diskussi f’laqgħa li tat merħba lil Florika Fink-Hooijer , id-Direttur Ġenerali l-ġdid tad-DĠ Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea. Il-membri skambjaw l-esperjenzi u t-tagħlimiet tagħhom matul il-COVID-19. Il- KtR se jorganizza sessjoni plenarja fit-3-5 ta’ Frar 2021 .

Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku ta’ Sevilja, Juan Espadas (ES/PSE) qal: “ Il-bliet u r-reġjuni jaqdu rwol ewlieni fl-indirizzar tal-pandemija tal-COVID-19 u issa jridu jkunu fiċ-ċentru biex it-territorji tagħna jinbnew b’mod aħjar. L-azzjoni ambjentali u klimatika huma l-akbar alleat tagħna għall-irkupru, iżda biex dan jirnexxi, huwa essenzjali li tissaħħaħ il-kooperazzjoni f’diversi livelli, appoġġjata minn finanzjament adatt. Huwa biss billi jiġu involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-formulazzjoni ta’ strateġiji ta’ rkupru sostenibbli u huwa biss billi jitqiesu l-karatteristiċi ġeografiċi u soċjali f’kull territorju, li se nirnexxu fil-bini ta’ bliet reżiljenti u validi fil-futur li jilħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ta’ newtralità klimatika u ambjentali.” Juan Espadas huwa l-President tal-Kummissjoni ENVE u tal-grupp ta’ ħidma dwar il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali .

“Aħna konxji ħafna tal-importanza li naħdmu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex inwettqu b’suċċess il-politiki ambjentali fil-prattika. U ma nistgħux niksbu dan mingħajr ma ningħaqdu mal-KtR ", qalet Florika Fink-Hooijer , id-Direttur Ġenerali l-ġdid tad-DĠ Ambjent. “ Il-Patt Ekoloġiku jibqa’ l-boxxla li tiggwida l-pjan ta’ rkupru tal-UE” żiedet Florika Fink-Hooijer qabel ma elenkat il-prijoritajiet ambjentali tal-Kummissjoni għall-2021. Dawn jinkludu l-pjan ta’ azzjoni ta’ tniġġis żero (il- konsultazzjoni hija miftuħa sal-10 ta’ Frar 2021), l- inizjattiva ta’ prodotti sostenibbli tal-KE , l-istrateġija l-ġdida għall-foresti u t-tisħiħ tal-ambizzjoni dwar il-klima u l-bijodiversità qabel is-summits globali ewlenin li se jsiru fl-2021. Florika Fink-Hooijer ipproponiet li l-KtR jospita pjattaforma ġdida tal-partijiet interessati għal pjan ta’ azzjoni li jmiss ta’ tniġġis żero.

Matul l-intervent tiegħu, ir-relatur tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, Andries Gryffroy (BE/AE) fakkar fil-proposta tal-KtR li tiġi żviluppata tabella ta’ valutazzjoni reġjonali sabiex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli fil-livell lokali.

Dimitrios Karnavos (EL/PPE) ippreżenta l-punti ewlenin tal- abbozz ta’ Opinjoni tiegħu dwar it- 8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali . Is-Sindku ta’ Kallithea enfasizza li t-tifqigħa tal-COVID-19 żiedet il-ħtieġa għal “ rabta aħjar bejn is-saħħa u l-ambjent ”. Is-Sindku Karnavos jara t-8 EAP bħala “ għodda għall-promozzjoni ta’ ambjent kummerċjali sostenibbli u għat-trawwim ta’ investimenti ekoloġiċi ” . L-Opinjoni tar-relatur Kanavos tistieden lill-KE żżid il- Pjattaforma Teknika għall-Ambjent fil-proposta tagħha tat-8 EAP, li bħalissa hija soġġetta għal negozjati interistituzzjonali. L-adozzjoni hija skedata din il-ġimgħa matul is- sessjoni plenarja tal-KtR fit-3-5 ta’ Frar 2021 . L- MEP Grace O’SULLIVAN (IE/Ħodor) , rapporteur tal-PE għall-Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030, intervjeniet biex tafferma mill-ġdid l-impenn tal-Parlament li jikkoopera mal-KtR sabiex l-aġenda ambjentali titmexxa 'l quddiem.

Il-membri tal-Kummissjoni ENVE adottaw abbozz ta’ Opinjoni dwar ‘Mewġa ta' Rinnovazzjoni għall-Ewropa – l-ekoloġizzazzjoni tal-binjiet tagħna, il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-ħajja’ . Ir-relatur Enrico ROSSI (IT/PSE) , l-eks President tar-Reġjun tat-Toskana (2010-2020) u issa kunsillier tal-Muniċipalità ta’ Signa (Firenze), qal: Ir-riżorsi Ewropej disponibbli fis-snin li ġejjin huma straordinarji. It-tisħiħ tal-investiment pubbliku fis-settur tal-kostruzzjoni jista’ jakkumpanja l-irkupru. Aħna ninsistu fuq il-governanza f’diversi livelli, inkluż il-finanzjament, b’mod partikolari faċilità ta’ assistenza teknika aċċessibbli għall-awtoritajiet reġjonali u lokali kollha għall-implimentazzjoni tal-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, u regoli baġitarji aktar flessibbli għall-bliet u r-reġjuni biex jappoġġjaw il-kapaċità tagħhom li jinvestu fir-rinnovazzjoni tal-bini. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tirrappreżenta opportunità li ma nistgħux nitilfu.” Fis-27 ta’ Jannar sar Webinar dwar il-Finanzjament tal-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni . L-abbozz ta’ Opinjoni ta’ Enrico Rossi għandu jiġi adottat fis-17-19 ta’ Marzu 2021.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li ġejjin:

It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP 26 . Ir-relatur huwa Vincent CHAUVET (FR/RE) , Sindku ta’ Autun . L-abbozz ta’ Opinjoni għandu jiġi adottat fis-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali skedata għas-sessjoni plenarja tal-KtR fit-30 ta’ Ġunju – 2 ta’ Lulju 2021.

Sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa . Ir-relatur huwa l-President tar-Reġjun ta’ Mazovia , Adam STRUZIK (PL/PPE) . L-adozzjoni tal-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għas-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali prevista għas-sessjoni plenarja tal-KtR fil-5-7 ta’ Mejju 2021.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali li jipproteġu l-ambjent tal-baħar minn Emma Nohrèn (SE/Il-Ħodor) , il-viċi sindku tal-Muniċipalità ta’ Lysekil. L-adozzjoni tal-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għas-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali prevista għas-sessjoni plenarja tal-KtR fil-5-7 ta’ Mejju 2021.

L-ENVE laqgħet il-parteċipazzjoni ta’ Joke Schauvliege (BE/PPE) , membru tal-Parlament Fjamming u relatur tal-KtR dwar 'L-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba mir-reġjuni u l-bliet matul il-kriżi tal-COVID-19' . L-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għall-adozzjoni fis-sessjoni plenarja tal-KtR ta’ Marzu 2021.

Il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE se ssir fis-26 ta’ Marzu 2021.

Sfond:

Fir- rapport dwar l-istat tal-ambjent tal-2020 , l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) twissi li l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi ambjentali ta’ skala u urġenza mingħajr preċedent.

Aqra hawnhekk l-intervista fuq l-internet tal-KtR ma' Dimitrios Karnavos (EL/PPE) dwar it-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (EAP).

Skopri l-inizjattiva tal-KtR tal- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali u l- mappa online tal-aħjar prattiki tal-KtR.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Share: