Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jibqa’ l-boxxla li tiggwida l-pjan ta’ rkupru tal-UE mill-COVID-19  

Peress li t-tielet mewġa tal-COVID-19 ma jiskansaha l-ebda reġjun, l-enfasi ewlenija tal-mexxejja lokali u reġjonali għall-2021 hija li jinkiseb irkupru ekonomiku sostenibbli u inklużiv li ma jħalli lil ebda ċittadin jibqa’ lura

Illum il- Kummissjoni ENVE tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ppreżentat il- programm ta’ ħidma għall-2021 tagħha. Il-prijorità ewlenija tal-mexxejja lokali u reġjonali hija li jiġi żgurat li l-irkupru mill-COVID-19 jissarraf fi proġetti konkreti li jaċċelleraw it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika filwaqt li joħolqu l-impjiegi u l-inklużività soċjali f’kull territorju. L-ambizzjoni klimatika, ir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE, il-bijodiversità u t-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali kienu fost is-suġġetti diskussi f’laqgħa li tat merħba lil Florika Fink-Hooijer , id-Direttur Ġenerali l-ġdid tad-DĠ Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea. Il-membri skambjaw l-esperjenzi u t-tagħlimiet tagħhom matul il-COVID-19. Il- KtR se jorganizza sessjoni plenarja fit-3-5 ta’ Frar 2021 .

Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku ta’ Sevilja, Juan Espadas (ES/PSE) qal: “ Il-bliet u r-reġjuni jaqdu rwol ewlieni fl-indirizzar tal-pandemija tal-COVID-19 u issa jridu jkunu fiċ-ċentru biex it-territorji tagħna jinbnew b’mod aħjar. L-azzjoni ambjentali u klimatika huma l-akbar alleat tagħna għall-irkupru, iżda biex dan jirnexxi, huwa essenzjali li tissaħħaħ il-kooperazzjoni f’diversi livelli, appoġġjata minn finanzjament adatt. Huwa biss billi jiġu involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-formulazzjoni ta’ strateġiji ta’ rkupru sostenibbli u huwa biss billi jitqiesu l-karatteristiċi ġeografiċi u soċjali f’kull territorju, li se nirnexxu fil-bini ta’ bliet reżiljenti u validi fil-futur li jilħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ta’ newtralità klimatika u ambjentali.” Juan Espadas huwa l-President tal-Kummissjoni ENVE u tal-grupp ta’ ħidma dwar il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali .

“Aħna konxji ħafna tal-importanza li naħdmu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex inwettqu b’suċċess il-politiki ambjentali fil-prattika. U ma nistgħux niksbu dan mingħajr ma ningħaqdu mal-KtR ", qalet Florika Fink-Hooijer , id-Direttur Ġenerali l-ġdid tad-DĠ Ambjent. “ Il-Patt Ekoloġiku jibqa’ l-boxxla li tiggwida l-pjan ta’ rkupru tal-UE” żiedet Florika Fink-Hooijer qabel ma elenkat il-prijoritajiet ambjentali tal-Kummissjoni għall-2021. Dawn jinkludu l-pjan ta’ azzjoni ta’ tniġġis żero (il- konsultazzjoni hija miftuħa sal-10 ta’ Frar 2021), l- inizjattiva ta’ prodotti sostenibbli tal-KE , l-istrateġija l-ġdida għall-foresti u t-tisħiħ tal-ambizzjoni dwar il-klima u l-bijodiversità qabel is-summits globali ewlenin li se jsiru fl-2021. Florika Fink-Hooijer ipproponiet li l-KtR jospita pjattaforma ġdida tal-partijiet interessati għal pjan ta’ azzjoni li jmiss ta’ tniġġis żero.

Matul l-intervent tiegħu, ir-relatur tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, Andries Gryffroy (BE/AE) fakkar fil-proposta tal-KtR li tiġi żviluppata tabella ta’ valutazzjoni reġjonali sabiex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli fil-livell lokali.

Dimitrios Karnavos (EL/PPE) ippreżenta l-punti ewlenin tal- abbozz ta’ Opinjoni tiegħu dwar it- 8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali . Is-Sindku ta’ Kallithea enfasizza li t-tifqigħa tal-COVID-19 żiedet il-ħtieġa għal “ rabta aħjar bejn is-saħħa u l-ambjent ”. Is-Sindku Karnavos jara t-8 EAP bħala “ għodda għall-promozzjoni ta’ ambjent kummerċjali sostenibbli u għat-trawwim ta’ investimenti ekoloġiċi ” . L-Opinjoni tar-relatur Kanavos tistieden lill-KE żżid il- Pjattaforma Teknika għall-Ambjent fil-proposta tagħha tat-8 EAP, li bħalissa hija soġġetta għal negozjati interistituzzjonali. L-adozzjoni hija skedata din il-ġimgħa matul is- sessjoni plenarja tal-KtR fit-3-5 ta’ Frar 2021 . L- MEP Grace O’SULLIVAN (IE/Ħodor) , rapporteur tal-PE għall-Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030, intervjeniet biex tafferma mill-ġdid l-impenn tal-Parlament li jikkoopera mal-KtR sabiex l-aġenda ambjentali titmexxa 'l quddiem.

Il-membri tal-Kummissjoni ENVE adottaw abbozz ta’ Opinjoni dwar ‘Mewġa ta' Rinnovazzjoni għall-Ewropa – l-ekoloġizzazzjoni tal-binjiet tagħna, il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-ħajja’ . Ir-relatur Enrico ROSSI (IT/PSE) , l-eks President tar-Reġjun tat-Toskana (2010-2020) u issa kunsillier tal-Muniċipalità ta’ Signa (Firenze), qal: Ir-riżorsi Ewropej disponibbli fis-snin li ġejjin huma straordinarji. It-tisħiħ tal-investiment pubbliku fis-settur tal-kostruzzjoni jista’ jakkumpanja l-irkupru. Aħna ninsistu fuq il-governanza f’diversi livelli, inkluż il-finanzjament, b’mod partikolari faċilità ta’ assistenza teknika aċċessibbli għall-awtoritajiet reġjonali u lokali kollha għall-implimentazzjoni tal-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, u regoli baġitarji aktar flessibbli għall-bliet u r-reġjuni biex jappoġġjaw il-kapaċità tagħhom li jinvestu fir-rinnovazzjoni tal-bini. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tirrappreżenta opportunità li ma nistgħux nitilfu.” Fis-27 ta’ Jannar sar Webinar dwar il-Finanzjament tal-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni . L-abbozz ta’ Opinjoni ta’ Enrico Rossi għandu jiġi adottat fis-17-19 ta’ Marzu 2021.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li ġejjin:

It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP 26 . Ir-relatur huwa Vincent CHAUVET (FR/RE) , Sindku ta’ Autun . L-abbozz ta’ Opinjoni għandu jiġi adottat fis-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali skedata għas-sessjoni plenarja tal-KtR fit-30 ta’ Ġunju – 2 ta’ Lulju 2021.

Sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa . Ir-relatur huwa l-President tar-Reġjun ta’ Mazovia , Adam STRUZIK (PL/PPE) . L-adozzjoni tal-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għas-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali prevista għas-sessjoni plenarja tal-KtR fil-5-7 ta’ Mejju 2021.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali li jipproteġu l-ambjent tal-baħar minn Emma Nohrèn (SE/Il-Ħodor) , il-viċi sindku tal-Muniċipalità ta’ Lysekil. L-adozzjoni tal-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għas-26 ta’ Marzu 2021 bil-votazzjoni finali prevista għas-sessjoni plenarja tal-KtR fil-5-7 ta’ Mejju 2021.

L-ENVE laqgħet il-parteċipazzjoni ta’ Joke Schauvliege (BE/PPE) , membru tal-Parlament Fjamming u relatur tal-KtR dwar 'L-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba mir-reġjuni u l-bliet matul il-kriżi tal-COVID-19' . L-abbozz ta’ Opinjoni hija skedata għall-adozzjoni fis-sessjoni plenarja tal-KtR ta’ Marzu 2021.

Il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE se ssir fis-26 ta’ Marzu 2021.

Sfond:

Fir- rapport dwar l-istat tal-ambjent tal-2020 , l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) twissi li l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi ambjentali ta’ skala u urġenza mingħajr preċedent.

Aqra hawnhekk l-intervista fuq l-internet tal-KtR ma' Dimitrios Karnavos (EL/PPE) dwar it-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (EAP).

Skopri l-inizjattiva tal-KtR tal- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali u l- mappa online tal-aħjar prattiki tal-KtR.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023