Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
It-tikketta tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2021 se tippremja l-intraprenditorija ekoloġika u sostenibbli  

L-iskema ta’ suċċess tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew (EER), li għalqet 10 snin din is-sena, ġiet immodernizzata u mġedda għall-ħames snin li ġejjin. Kull sejħa annwali għall-applikazzjonijiet bejn l-2021 u l-2025 se jkollha tema ewlenija, marbuta mal-aġenda politika tal-UE u rilevanti għal-livell reġjonali u lokali. It-tikketta EER 2021 se tkun iddedikata għall-promozzjoni tal-intraprenditorija għal futur ekoloġiku u sostenibbli u r-reġjuni u l-bliet tal-UE jistgħu japplikaw sal-31 ta’ Marzu 2020.

Markku Markkula , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ħabbar iċ-ċiklu l-ġdid tal-għoti tal-premju tal-EER waqt l- Assemblea tal-SMEs tal-2019 tal-Kummissjoni Ewropea f’Ħelsinki. Waqt iċ-ċerimonja annwali tal- Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża fis-26 ta’ Novembru, is-Sur Markkula qal, “Ir-reġjuni u l-bliet jistgħu jagħtu l-aħjar riżultati fir-rigward tal-prijoritajiet politiċi l-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea billi jsaħħu l-intraprenditorija u l-SMEs, jimmobilizzaw ir-riżorsi għar-riċerka u l-innovazzjoni, jinvestu fl-edukazzjoni u l-ħiliet u jippromovu l-kollaborazzjoni interna u esterna u t-trasferiment tal-għarfien.”

“Biex nindirizzaw l-aktar sfidi ekonomiċi u soċjetali urġenti ta’ żminijietna, jeħtieġ ukoll li nimmobilizzaw l-isforzi tar-reġjuni u l-bliet tal-UE biex imexxu ‘l quddiem l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli. Għalhekk, il-promozzjoni tal-intraprenditorija għal futur ekoloġiku u sostenibbli hija t-tema ewlenija għall-kampanja tal-EER 2021. B’dan il-mod qed inħeġġu lir-reġjuni u lill-bliet tal-UE jimmobilizzaw ir-riżorsi u jipproponu inizjattivi li jappoġġjaw il-bidla fis-sostenibbiltà tal-ekonomiji tagħhom", ikkonkluda l-Ewwel Viċi President Markkula.

Il-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON), li hija waħda mis-sitt kummissjonijiet tematiċi fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, organizzat seminar fl-Assemblea tal-SMEs 2019 fi sħubija mal-Kunsill Reġjonali ta’ Ħelsinki-Uusimaa. Il-kelliema mistiedna, fosthom ir-relaturi tal-KtR dwar il-politika industrijali ( Jeannette Baljeu , NL/RE) u l-politika dwar l-SMEs ( Tadeusz Truskolaski , PL/AE), enfasizzaw li l-istrateġija l-ġdida għall-SMEs u l-industrija tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għandha tikkontribwixxi għat-tisħiħ u l-konnessjoni ta’ ekosistemi intraprenditorjali reġjonali madwar l-Ewropa, filwaqt li tindirizza l-isfidi tat-tiġdid industrijali u s-sostenibbiltà.

Aktar informazzjoni:

It-tikketta tal-EER tingħata kull sena mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni lil massimu ta’ tliet bliet jew reġjuni li għandhom strateġiji eċċezzjonali orjentati lejn il-futur biex jappoġġjaw l-SMEs, in-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu. Li tingħata l-premju ta’ Reġjun Intraprenditorjali Ewropew jagħti rikonoxximent u viżibilità lill-istrateġiji intraprenditorjali lokali jew reġjonali u jipprovdi aċċess għal netwerk ta’ msieħba potenzjali. Il-Premju tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew għall-2020 ingħata lil dawn ir-reġjuni: Gdansk u r-Reġjun ta’ Pomorskie (il-Polonja), ir-Reġjun Intraprenditorjali ta’ Gothenburg (l-Iżvezja) u r-Reġjun ta’ Navarra (Spanja).

Filmat promozzjonali tas-sejħa għall-premju tal-EER 2021

Sit web tar-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej (EER)

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi: