Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Aktar minn 600 politikant jissieħbu ma’ #EURegionsWeek biex jiddiskutu l-futur tal-Ewropa u l-politika reġjonali  
# CoRplenary tiddibatti l-baġit futur tal-UE, il-politika ta’ koeżjoni, il-Brexit u t-tranżizzjoni diġitali/ekoloġika

Fis-7 ta’ Ottubru, il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet ser tniedi s-17-il edizzjoni tagħha fi Brussell biex jiġi diskuss kif il-politika ta’ koeżjoni tista’ tgħin biex l-Ewropa ssir aktar ekoloġika, aktar inklużiva u aktar intelliġenti . Il-Ġimgħa se tibda b’dibattitu ta’ livell għoli dwar il-futur tal-Ewropa, u se torganizza kważi 400 avveniment, fosthom konferenza ta’ livell għoli dwar it-trasformazzjoni tar-reġjuni tal-faħam. Fit-8 u d-9 ta’ Ottubru, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ser jorganizza wkoll is-sessjoni tal- #CoRplenary bil-membri tiegħu jiddibattu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE mal-President tal-Parlament Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Younous Omarjee, dwar il-baġit tal-UE futur fit-tul mal-Kummissarju Oettinger, u dwar it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali mal-Ministru għall-Affarijiet Ewropej tal-Finlandja, Tytti Tiuppurinen.

Is-17-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , 7-10 ta’ Ottubru, #EURegionsWeek

# EURegionsWeek se terġa’ tipprovdi opportunità unika biex nifhmu aħjar kif ir-reġjuni u l-bliet qed jużaw il-fondi tal-UE biex itejbu l-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini u kif il-fondi ta’ koeżjoni qed jagħmlu lill-Ewropa aktar ekoloġika, aktar inklużiva u aktar intelliġenti. Il-Konferenza annwali koorganizzata mill-KtR u mill-Kummissjoni Ewropea hija l-akbar avveniment dwar l-iżvilupp reġjonali fl-Ewropa. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tiġbor aktar minn 9 000 parteċipant, fosthom studjużi, amministraturi pubbliċi, esperti u aktar minn 600 politikant lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew li se jieħdu sehem fi kważi 400 workshop u dibattitu, wirjiet u opportunitajiet ta’ netwerking dwar l-aspetti differenti tal-politika ta’ koeżjoni.

Punti prinċipali:

7 ta’ Ottubru, 2.30 p.m.-4.30 p.m. ( Ara f’xandira diretta ) – Is-sessjoni tal-ftuħ: Ir-reġjuni u l-bliet, pilastri tal-ġejjieni tal-UE

Aktar minn 100 politikant elett żgħażagħ se jattendu s-sessjoni tal-ftuħ u jiddibattu l-futur tal-Unjoni Ewropea flimkien ma’ Karl-Heinz Lambertz , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Klara Dobrev , il-Viċi President tal-Parlament Ewropew u Elżbieta Bieńkowska , il-Kummissarju għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs.

8 ta’ Ottubru, 9 a.m -10.30 a.m., ( Ara f’xandira diretta ) – Laqgħa konġunta REGI/COTER dwar “Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati dwar il-politika ta’ koeżjoni futura wara l-2020”

Il-membri tal-KtR u tal-Parlament Ewropew ser jiddiskutu n-negozjati li għaddejjin dwar il-baġit tal-UE 2021-2027 u l-pakkett tal-politika ta’ koeżjoni. F’dan il-kuntest, ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jista’ jkollhom rwol ewlieni fil-bini ta’ politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għall-futur, billi jenfasizzaw il-kisbiet tal-politika matul il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali.

9 ta’ Ottubru, 2.30-5 p.m., ( Ara f’xandira diretta ) Konferenza ta’ Livell Għoli - Ir-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni

It-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u l-appoġġ lir-reġjuni li jipproduċu l-faħam huma kruċjali fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Minbarra l-appoġġ nazzjonali, il-politika ta’ koeżjoni tal-UE b’ġestjoni kondiviża se tikkontribwixxi għall-appoġġ lir-reġjuni biex jagħmlu t-tranżizzjoni tal-enerġija. Matul dan l-avveniment , il-ministri tal-UE, l-MEPS, il-politiċi reġjonali u rappreżentanti oħra ta’ livell għoli mill-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Polonja, ir-Rumanija u Spanja se jaqsmu wkoll l-fehmiet tagħhom dwar kif l-aħjar jiġu appoġġjati r-reġjuni tal-faħam fit-tranżizzjoni għal futur mingħajr karbonju.

Ara l-programm tal-midja ; Tista’ ssib ukoll lista sħiħa tal-avvenimenti fuq il-paġna web ;

Tista’ tniżżel ukoll ritratti u reġistrazzjonijiet ta’ smigħ tal-avveniment bla ħlas.

Sessjoni Plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni , 7-9 ta’ Ottubru, #CoRplenary , ( Ara f’xandira diretta )

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) huwa l-assemblea tal-UE ta’ mexxejja lokali u reġjonali li jirrappreżentaw l-interessi tal-bliet u r-reġjuni. It-350 membru tal-KtR se jiltaqgħu fi Brussell biex jiddibattu u jadottaw għadd ta’ opinjonijiet dwar il-leġislazzjoni tal-UE u r-riżoluzzjonijiet politiċi.

Punti prinċipali:

8 ta’ Ottubru 3.15 p.m. – Il-politika tal-UE dwar l-iżvilupp reġjonali wara l-2020: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), President tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew (REGI), se jissieħeb mal-membri tal-KtR biex jiddiskutu dwar il-futur tal-iżvilupp reġjonali fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss għal wara l-2020.

8 ta’ Ottubru 4:45 p.m. – Il-baġit futur tal-UE : Wara tmiem l-2019 il-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill tal-UE hija mistennija tippreżenta ċ-ċifri ta’ kompromess għall-baġit fit-tul tal-UE 2021-27. Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE se jaqsmu t-tħassib dejjem akbar tagħhom mal-Kummissarju għall-Baġit tal-UE, Günther Oettinger , u jadottaw riżoluzzjoni .

8 ta’ Ottubru 6 p.m. – L-UE hija importanti għall-awtoritajiet lokali u reġjonali: Il-membri tal-KtR ser jiddiskutu dwar il-Brexit, ir-reġjuni insulari u l-konnessjonijiet neqsin fit-trasport fil-konnessjonijiet transkonfinali

9 ta’ Ottubru 9:30 a.m. – Lejn UE diġitali u ekoloġika: Ir-reġjuni u ċ-ċittadini kollha tal-UE jridu jaħsdu l-benefiċċju mit-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi li qed isawru s-soċjetajiet tagħna. Ir-rappreżentanti lokali u reġjonali ser ikollhom skambju ta’ fehmiet mal-Ministru tal-Finlandja għall-Affarijiet Ewropej, Tytti Tiuppurinen , dwar kif għandu jiġi indirizzat id-distakk diġitali u kif jiġu żgurati l-koeżjoni u s-solidarjetà għal kulħadd. Dan id-dibattitu huwa marbut ma’ żewġ opinjonijiet tal-KtR mitlubin mill-Presidenza Finlandiża tal-UE:

o Ewropa Diġitali għal kulħadd: noffru soluzzjonijiet diġitali intelliġenti u inklużivi fil-prattika , relatur Anne KARJALAINEN (FI/PSE);

o Bliet intelliġenti: sfidi ġodda għal tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika: kif għandna nimplimentaw l-SDGs fil-ħajja reali? , relatur Andries GRYFFROY (BE/AE).

Tista’ ssib l-aġenda sħiħa, id-dokumenti u l-abbozzi ta’ opinjonijiet onlajn.

Kuntatt

Għall-akkreditazzjoni għaż-żewġ avvenimenti jekk jogħġbok ikkuntattja:

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :