Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Twissija tal-Barometru Reġjonali u Lokali tal-UE: tnaqqis li jlaħħaq l-10 % fid-dħul tar-reġjuni u l-bliet iqiegħed lis-servizzi pubbliċi f’riskju  

Il-President Apostolos Tzitzikostas ippreżenta l-Barometru Reġjonali u Lokali lill-President Ursula von der Leyen, li jwissi dwar “ġenerazzjoni mitlufa minħabba l-pandemija tal-COVID” u l-inugwaljanzi reġjonali li qed jikbru.

L-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali , imħejji mill- Kumitat Ewropew tar-Reġjuni , li jkopri l-UE kollha, iwissi li l-pandemija tal-coronavirus qed ikollha impatt serju fuq id-dħul tal-awtoritajiet sottonazzjonali: fl-Italja, il-Ġermanja u Franza waħedhom, it-telf jista’ jlaħħaq EUR 30 biljun fl-2020. Il-kriżi qed twessa’ wkoll l-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi fit-territorji tal-UE. Ir-rapport iwissi li hemm ir-riskju li l-kriżi toħloq “ġenerazzjoni ta’ żgħażagħ mitlufa minħabba l-pandemija tal-COVID”, u jenfasizza d-differenzi serji bejn is-sistemi tal-kura tas-saħħa reġjonali. Il-qasma rurali-urbana li qed tiżdied tirrappreżenta wkoll theddida ċara għall-koeżjoni tal-UE.

Filwaqt li ppreżenta r-riżultati tal-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali, Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal: “ Il-barometru għandu l-għan li jifhem aħjar il-ħtiġijiet tan-nies, biex jagħti t-tweġibiet ġusti. Huwa biss billi nħossu l-polz tal-komunitajiet tagħna li nistgħu niddeċiedu kemm l-UE kienet effettiva fuq il-post, u x’teħtieġ tagħmel l-UE biex tgħin lir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha. Ir-rapport tagħna jikkonferma li l-pandemija laqtitna lkoll kemm aħna. ’Il fuq minn 90 % tar-reġjuni u l-muniċipalitajiet tal-UE jipprevedu li d-dħul tagħhom se jonqos drastikament.

Il-kriżi – żied jgħid il-President Tzitzikostas – thedded li toħloq ġenerazzjoni mitlufa minħabba l-pandemija tal-COVID-19, bl-impjiegi taż-żgħażagħ ikunu aktar f’riskju, u huma biss sitt Stati Membri li jistgħu joffru edukazzjoni diġitali għal 80 % jew aktar tal-istudenti . Is-67 % tal-Ewropej li jridu li l-bliet u r-reġjuni jkollhom aktar influwenza fuq id-deċiżjonijiet tal-UE jgħidulna li wasal iż-żmien li nikkunsidraw mill-ġdid kif taħdem id-demokrazija tal-UE, biex nagħmlu kuntatt aħjar man-nies fit-territorji. Bħala mexxejja reġjonali u lokali, ninsabu impenjati li naħdmu flimkien fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali biex nirkupraw mill-pandemija u nibnu komunitajiet reżiljenti u sostenibbli.”

Il- President von der Leyen , li kienet qed tindirizza l-assemblea tal-UE għall-politiċi lokali u reġjonali għall-ewwel darba minn mindu ħadet il-kariga, qalet: “L-awtoritajiet lokali kienu l-ewwel linja ta’ difiża meta faqqgħet il-kriżi. U l-Ewropej jafu dak li għamlu għalihom is-sindki, il-gvernaturi jew il-kunsilliera tagħhom. Dawn se jkunu fil-qalba tal-irkupru tagħna. Għalhekk, ir-riżorsi ta’ NextGenerationEU se jkollhom fil-mira tagħhom ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa tagħna. Il-fondi Ewropej se jippermettu investimenti fi sptarijiet ġodda, tagħmir aħjar u sistemi tal-kura tas-saħħa aktar b’saħħithom. U l-amministrazzjonijiet lokali għandhom ikunu f’pożizzjoni ta’ tmexxija.”

Fit-13 ta’ Ottubru, Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel se tindirizza wkoll il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, fil-kapaċità tagħha bħala mexxejja tal-pajjiż li għandu f’idejh il-Presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

SFOND

Il-Barometru joffri stampa tal-impatt tal-kriżi soċjali, ekonomika u tas-saħħa fuq ir-reġjuni u l-bliet tal-UE. Il-fatti u r-riżultati tiegħu huma kkomplementati minn stħarriġ tal-finanzi sottonazzjonali mwettaq b’mod konġunt mal-OECD, u minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika dwar ir-rwol u l-impatt tal-awtoritajiet reġjonali u lokali dwar il-proċess Ewropew tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Skont l-istħarriġ li kellu ’l fuq minn 26,000 parteċipant Ewropew, imwettaq minn Kantar fl-ewwel ġimagħtejn ta’ Settembru, l-Ewropej jafdaw lill-gvernijiet lokali u reġjonali aktar milli jafdaw lill-gvernijiet nazzjonali jew lill-UE , kemm f’termini ta’ kwistjonijiet ġenerali kif ukoll fir-rispons tagħhom għall-pandemija. Huma jixtiequ li l-gvernijiet lokali u reġjonali jkollhom aktar influwenza fuq id-deċiżjonijiet tal-UE b’rabta mas-saħħa, l-impjiegi u l-affarijiet soċjali, u l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura.

Il- Barometru Reġjonali u Lokali Annwali (#EURegionalBarometer) ikkontribwixxa għal riżoluzzjoni “ L-awtoritajiet lokali u reġjonali li qed jiffaċċjaw il-COVID-19 u jibnu l-irkupru ”, li t-329 membru tal-KtR – l-assemblea politika tal-UE tal-gvernijiet lokali u reġjonali – se jadottaw fit-13 ta’ Ottubru.

Sejbiet tal-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali:

Kuntatt:

Michele Cercone

Kelliem tal-President

Tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Id-Diskors tal-President Tzitzikostas : disponibbli fuq il- paġna tal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Id-dibatittu sħiħ : fuq is- sit web tal-KtR.

Il-plenarja sħiħa : jekk jogħġbok żur il- LiveBlog tagħna.

Mistoqsijiet oħrajn : għal informazzjoni speċifika għall-pajjiż, appoġġ awdjoviżiv, u mistoqsijiet oħrajn, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023