Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-isforz tal-UE favur it-tindif tal-ibħra jaġevola n-negozju  
Il-politiċi lokali u reġjonali jappoġġjaw proposti għall-aġġornament u s-semplifikazzjoni tal-isforzi għaż-żieda fl-ammont ta’ skart mill-bastimenti li jitwassal fil-portijiet.

Ir-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea appoġġjaw pjani biex jitnaqqs l-ammont ta’ plastik u fjuwil mormi fil-baħar, filwaqt li jsostnu li regoli ċari, infurzar konsistenti u miżati moderati jgħinu lill-portijiet u lill-bastimenti jżommu l-baħar nadif. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni appoġġja wkoll il-pjani tal-UE għal raġunijiet ekonomiċi, abbażi tal-argument li t-tibdil jgħin lit-turiżmu u l-iżvilupp ta’ ekonomija ċirkolari.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-assemblea tal-UE tal-politiċi lokali u reġjonali huma konribut għad-dibattitu dwar aġġornament sostanzjali tar-regoli tal-UE, bil-għan li jikkonformaw mat-tibdil fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL), itejbu l-infurzar u jittrattaw ir-regoli għall-bastimenti u l-portijiet tal-baħar f’daqqa. Ir-reviżjoni tagħmel parti mill-isforz usa’ tal-Kummissjoni Ewropea li tagħmel il-liġi tal-UE iżjed sempliċi u inqas għalja.

Ir-relatur tal-KtR dwar “ Portijiet Nodfa, Ibħra Nodfa – il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għall-konsenja ta’ skart minn bastimenti ”, Spyros Spyridon (EL/PPE), qal: “Li jkollna ibħra iżjed nodfa jfisser żvilupp ekoomiku sostenibbli, li huwa pilastru tal-ekonomija tal-Greċja u importanti ferm għal bosta pajjiżi oħra fl-UE. Jeħtieġ li l-bastimenti jkunu obbligati jwasslu l-iskart sal-portijiet, u jeħtieġ niżguraw li l-portijiet kollha jkunu kapaċi jittrattaw l-iskart bi spiża raġonevoli. L-isfida hija li jinħolqu inċentivi biex l-iskart jitwassal fil-portijiet, mingħajr ma jitpoġġa piż finanzjarju eċċessiv fuq il-bastimenti jew mingħajr ma jiġu introdotti proċeduri addizzjonali jew dispożizzjonijiet oħra li jieħdu l-ħin. B’mod ġenerali, il-proposti tal-Kummissjoni jilħqu dawn l-għanijiet. Il-proposti jissemplifikaw u jiċċaraw ir-regoli wkoll, u għalhekk għandhom ineħħu ħafna mill-ambigwitajiet għall-konsenjaturi, l-awtoritajiet portwarji u dawk li jittrattaw l-iskart.”

Is-Sur Spyridon, li huwa membru tad-delegazzjoni Griega tal-KtR u jirrappreżenta r-Reġjun ta’ Attica, kompla jgħid: “Nemmnu li hemm bżonn partikolarment urġenti li nindirizzaw l-iskart tal-plastik u rridu li d-direttiva tħaddan is-sistemi għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost, li ma kienx il-każ fl-imgħoddi. Tibdil ieħor jinkludi l-flessibbiltà, il-miżati u l-infurzar. Hemm bosta aspetti lokali u reġjonali għall-ġestjoni tal-portijiet, u l-miżati marbutin mal-iskart ma għandhomx jiġu ddettati b’mod ċentrali. Il-Kummissjoni hija konxja biċ-ċar tal-ħtieġa għall-flessibbiltà, li hija ħaġa pożittiva ferm. Iżda neħtieġu wkoll infurzar b’saħħtu, biex nimpedixxu l-kompetizzjoni inġusta u l-hekk imsejħa prattika ta’ “port shopping”, li tfisser li l-bastimenti jmorru fl-inqas portijiet eżiġenti. Għalhekk jinħtieġ qafas wieħed ta’ penali, u l-konsenjaturi u l-portijiet għandhom jirċievu twissijiet ċari dwar il-penali.”

Huwa żied jgħid li, filwaqt li l-KtR jikkritika n-nuqqas tal-proposti li jindirizzaw modi għat-tnaqqis tal-iskart u ċerti kwitjonijiet tekniċi, huwa jixtieq li l-UE tagħmel sforz biex testendi l-influwenza tal-leġislazzjoni, sabiex il-portijiet fil-baċini tal-baħar u r-reġjuni ġirien tal-UE jkollhom raġuni biex b’mod volontarju jieħdu fuqhom l-istess obbligi.

Ir- rapport ġie adottat b’mod unanimu, b’għadd ta’ emendi .

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023