Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-proposti tal-UE huma spinta pożittiva għall-migrazzjoni legali  

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jidentifikaw modi kif il-bliet jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjiegi, jaċċelleraw l-integrazzjoni tagħhom, u jħeġġuhom jibdew negozju.

L-impenn tal-Unjoni Ewropea li tattira ħaddiema tas-sengħa minn barra l-fruntieri tagħha għandu jkun evidenti f’kull stadju tal-proċess ta’ migrazzjoni, jgħid il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Opinjoni li targumenta li l-bliet jistgħu jgħinu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jtejbu l-ġestjoni tagħhom tal-migrazzjoni legali. Ir-rakkomandazzjonijiet jargumentaw ukoll li l-gwerra fl-Ukrajna enfasizzat il-ħtieġa li jitħaffef ir-rikonoxximent tal-ħiliet li jġibu magħhom ir-refuġjati – kwistjoni kritika għall-integrazzjoni tagħhom u għall-ekonomiji lokali.

Ir-rakkomandazzjonijiet proposti mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Opinjoni dwar “Migrazzjoni legali. Nattiraw il-ħiliet u t-talent lejn l-UE” huma mfassla biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjiegi għar-refuġjati u l-migranti tas-sengħa, jaċċelleraw l-integrazzjoni tagħhom, u jħeġġuhom jibdew negozju. Ir-rakkomandazzjonijiet jissuġġerixxu li, sabiex jittejjeb ir-reklutaġġ, il-migranti potenzjali għandhom ikunu jistgħu jressqu applikazzjonijiet minn pajjiżi terzi u li, sabiex tittejjeb l-integrazzjoni tal-immigranti u l-kapaċità li jwaqqfu negozji, l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jirċievu appoġġ akbar għall-programmi ta’ integrazzjoni u intraprenditorija. L-Opinjoni tappoġġja wkoll ideat li jippermettu lill-migranti legali jkomplu jiżviluppaw il-karrieri tagħhom f’pajjiżi oħra tal-UE.

Ir-relatur tal-Opinjoni – Giuseppe Varacalli(IT/Renew Europe), Kunsillier Komunali ta’ Gerace – laqa’ l-approċċ aktar strateġiku għall-migrazzjoni legali li qed jiġi promoss mill-Kummissjoni Ewropea, iżda ħeġġiġha tinkoraġġixxi kooperazzjoni akbar mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u mas-soċjetà ċivili lokali. Huwa qal li jistgħu jgħinu biex jipprovdu stampa aħjar tal-ħtiġijiet tal-komunitajiet u l-ekonomiji lokali u tal-migranti legali nfushom.

Is-Sur Varacalli qal: “Aħna nirrikonoxxu li l-migranti diġà jaqdu rwol ewlieni fl-ekonomija u s-soċjetà Ewropea. Jeħtieġ li nkunu kapaċi niġbdu l-migranti legalment – b’mod partikolari dawk b’ħiliet u talent – biex nistimulaw it-tkabbir fl-Ewropa, li qed issir dejjem aktar “kontinent anzjan tal-anzjani”. Għandhom ikunu jistgħu jirrisjedu b’permess fit-tul mogħti mal-wasla tagħhom u bil-kapaċità li jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri u naturalment ikollhom l-istess drittijiet. Ħafna nies iqisu l-migrazzjoni bħala problema. Fir-realtà, hija opportunità kbira, jekk immaniġġjata tajjeb.”

L-Opinjoni targumenta favur sforz aktar ikkoordinat biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jgawdu minn trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol u f’termini ta’ aċċess għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Hija tinnota li l-immigranti kienu kritiċi biex jiżguraw il-forniment ta’ servizzi pubbliċi matul il-pandemija tal-COVID-19, u jenfasizza l-importanza potenzjali tagħhom fit-tranżizzjoni tal-UE lejn ekonomija ekoloġika.

L-Unjoni Ewropea qed timmira li sa Frar 2024 tadotta pakkett kbir ta’ proposti fi ħdan il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, li huwa maħsub biex itejjeb il-proċeduri tal-migrazzjoni, inkluża l-kapaċità tal-UE li tattira t-talent u tappoġġja l-integrazzjoni ta’ dawk li jfittxu l-ażil u l-migranti fil-komunitajiet lokali.

L-Opinjoni tal-KtR tilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex tissemplifika l-proċeduri biex tgħin lill-migranti legali jiżguraw permessi tax-xogħol u ta’ residenza, u biex tagħmilha aktar faċli għalihom li jiksbu residenza fit-tul. Il-KtR esprima wkoll appoġġ għall-isforzi biex iż-żgħażagħ minn barra l-UE jingħataw opportunitajiet biex jistudjaw, jivvjaġġaw u fl-aħħar mill-aħħar jaħdmu fl-UE, pereżempju permezz tas-sħubijiet ta’ talent tiegħu li tnedew dan l-aħħar mal-Afrika ta’ Fuq.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR jenfasizzaw, madankollu, li huwa meħtieġ rispons aktar flessibbli għall-karatteristiċi ta’ tipi partikolari ta’ migranti u għall-ħtiġijiet ekonomiċi. L-Opinjoni tilqa’ proġett pilota tal-UE – ir-Riżerva ta’ Talent tal-UE – li jippermetti lir-refuġjati u lill-migranti legali jsibu impjegaturi interessati fil-ħiliet tagħhom, iżda żżid li jeħtieġ li aktar politiki tal-UE jkunu aċċessibbli għar-refuġjati. Tenfasizza wkoll l-importanza li jiġu rikonoxxuti t-tipi ta’ ħiliet vokazzjonali meħtieġa – pereżempju – f’setturi bħall-enerġija li se jkunu kritiċi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. Fl-istess waqt, l-Opinjoni tgħid li “għandhom jitqiesu wkoll dawk li t-talenti tagħhom huma fl-arti u għalhekk ma jagħmlux parti mill-profili professjonali mfittxija”, bil-possibbiltà li jaħdmu legalment fl-UE.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Schengen u d-drittijiet tal-migrazzjoni ma għandhomx jiġu kompromessi fi kriżijiet
Schengen u d-drittijiet tal-migrazzjoni ma għandhomx jiġu kompromessi fi kriżijiet
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022