Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-proposti tal-UE huma spinta pożittiva għall-migrazzjoni legali  

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jidentifikaw modi kif il-bliet jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjiegi, jaċċelleraw l-integrazzjoni tagħhom, u jħeġġuhom jibdew negozju.

L-impenn tal-Unjoni Ewropea li tattira ħaddiema tas-sengħa minn barra l-fruntieri tagħha għandu jkun evidenti f’kull stadju tal-proċess ta’ migrazzjoni, jgħid il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Opinjoni li targumenta li l-bliet jistgħu jgħinu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jtejbu l-ġestjoni tagħhom tal-migrazzjoni legali. Ir-rakkomandazzjonijiet jargumentaw ukoll li l-gwerra fl-Ukrajna enfasizzat il-ħtieġa li jitħaffef ir-rikonoxximent tal-ħiliet li jġibu magħhom ir-refuġjati – kwistjoni kritika għall-integrazzjoni tagħhom u għall-ekonomiji lokali.

Ir-rakkomandazzjonijiet proposti mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Opinjoni dwar “Migrazzjoni legali. Nattiraw il-ħiliet u t-talent lejn l-UE” huma mfassla biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjiegi għar-refuġjati u l-migranti tas-sengħa, jaċċelleraw l-integrazzjoni tagħhom, u jħeġġuhom jibdew negozju. Ir-rakkomandazzjonijiet jissuġġerixxu li, sabiex jittejjeb ir-reklutaġġ, il-migranti potenzjali għandhom ikunu jistgħu jressqu applikazzjonijiet minn pajjiżi terzi u li, sabiex tittejjeb l-integrazzjoni tal-immigranti u l-kapaċità li jwaqqfu negozji, l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jirċievu appoġġ akbar għall-programmi ta’ integrazzjoni u intraprenditorija. L-Opinjoni tappoġġja wkoll ideat li jippermettu lill-migranti legali jkomplu jiżviluppaw il-karrieri tagħhom f’pajjiżi oħra tal-UE.

Ir-relatur tal-Opinjoni – Giuseppe Varacalli(IT/Renew Europe), Kunsillier Komunali ta’ Gerace – laqa’ l-approċċ aktar strateġiku għall-migrazzjoni legali li qed jiġi promoss mill-Kummissjoni Ewropea, iżda ħeġġiġha tinkoraġġixxi kooperazzjoni akbar mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u mas-soċjetà ċivili lokali. Huwa qal li jistgħu jgħinu biex jipprovdu stampa aħjar tal-ħtiġijiet tal-komunitajiet u l-ekonomiji lokali u tal-migranti legali nfushom.

Is-Sur Varacalli qal: “Aħna nirrikonoxxu li l-migranti diġà jaqdu rwol ewlieni fl-ekonomija u s-soċjetà Ewropea. Jeħtieġ li nkunu kapaċi niġbdu l-migranti legalment – b’mod partikolari dawk b’ħiliet u talent – biex nistimulaw it-tkabbir fl-Ewropa, li qed issir dejjem aktar “kontinent anzjan tal-anzjani”. Għandhom ikunu jistgħu jirrisjedu b’permess fit-tul mogħti mal-wasla tagħhom u bil-kapaċità li jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri u naturalment ikollhom l-istess drittijiet. Ħafna nies iqisu l-migrazzjoni bħala problema. Fir-realtà, hija opportunità kbira, jekk immaniġġjata tajjeb.”

L-Opinjoni targumenta favur sforz aktar ikkoordinat biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jgawdu minn trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol u f’termini ta’ aċċess għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Hija tinnota li l-immigranti kienu kritiċi biex jiżguraw il-forniment ta’ servizzi pubbliċi matul il-pandemija tal-COVID-19, u jenfasizza l-importanza potenzjali tagħhom fit-tranżizzjoni tal-UE lejn ekonomija ekoloġika.

L-Unjoni Ewropea qed timmira li sa Frar 2024 tadotta pakkett kbir ta’ proposti fi ħdan il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, li huwa maħsub biex itejjeb il-proċeduri tal-migrazzjoni, inkluża l-kapaċità tal-UE li tattira t-talent u tappoġġja l-integrazzjoni ta’ dawk li jfittxu l-ażil u l-migranti fil-komunitajiet lokali.

L-Opinjoni tal-KtR tilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex tissemplifika l-proċeduri biex tgħin lill-migranti legali jiżguraw permessi tax-xogħol u ta’ residenza, u biex tagħmilha aktar faċli għalihom li jiksbu residenza fit-tul. Il-KtR esprima wkoll appoġġ għall-isforzi biex iż-żgħażagħ minn barra l-UE jingħataw opportunitajiet biex jistudjaw, jivvjaġġaw u fl-aħħar mill-aħħar jaħdmu fl-UE, pereżempju permezz tas-sħubijiet ta’ talent tiegħu li tnedew dan l-aħħar mal-Afrika ta’ Fuq.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR jenfasizzaw, madankollu, li huwa meħtieġ rispons aktar flessibbli għall-karatteristiċi ta’ tipi partikolari ta’ migranti u għall-ħtiġijiet ekonomiċi. L-Opinjoni tilqa’ proġett pilota tal-UE – ir-Riżerva ta’ Talent tal-UE – li jippermetti lir-refuġjati u lill-migranti legali jsibu impjegaturi interessati fil-ħiliet tagħhom, iżda żżid li jeħtieġ li aktar politiki tal-UE jkunu aċċessibbli għar-refuġjati. Tenfasizza wkoll l-importanza li jiġu rikonoxxuti t-tipi ta’ ħiliet vokazzjonali meħtieġa – pereżempju – f’setturi bħall-enerġija li se jkunu kritiċi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. Fl-istess waqt, l-Opinjoni tgħid li “għandhom jitqiesu wkoll dawk li t-talenti tagħhom huma fl-arti u għalhekk ma jagħmlux parti mill-profili professjonali mfittxija”, bil-possibbiltà li jaħdmu legalment fl-UE.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023