Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE teħtieġ il-miljun mexxej lokali tagħha biex iġġedded il-proġett Ewropew  
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jistabbilixxu viżjoni biex iġeddu l-Ewropa huma u jantiċipaw il-laqgħa tal-mexxejja tal-UE f’Sibiu

L-Unjoni Ewropea għandha tibdel radikalment il-mod kif taħdem, billi tagħti vuċi akbar lir-reġjuni u l-bliet tagħha, jekk trid li ġġedded il-proġett Ewropew flimkien maċ-ċittadini tagħha u tindirizza l-ħtiġijiet soċjali u ekonomiċi tagħhom. Dan kien il-messaġġ ewlieni mill-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE li stabbilixxew il-viżjoni tagħhom għal Ewropa mġedda f’Dikjarazzjoni li ngħatat lill-President tar-Rumanija, Klaus Iohannis, fid-dawl tal-laqgħa informali tal-mexxejja tal-UE f’Sibiu fid-9 ta’ Mejju.

Id- Dikjarazzjoni għaddiet għand il-President fl-akbar laqgħa tal-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE ta’ dis-sena fit- 8 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet – li sar f’Bucharest, ir-Rumanija, il-pajjiż li, għall-ewwel darba, bħalissa għandu f’idejh il-Presidenza b’rotazzjoni tal-UE għal sitt xhur. Immexxija mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – l-assemblea tal-UE tal-gvernijiet lokali u reġjonali – u appoġġjata mir-reġjuni u l-bliet kollha fl-Unjoni, id-Dikjarazzjoni tappella lill-UE biex tawtonomizza r-reġjuni u l-bliet tagħha jsaħħu d-demokrazija u jrawmu konnessjoni mill-ġdid maċ-ċittadini tagħha. Filwaqt li tiffaċċja sfidi trasformattivi bħall-globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima u t-tibdil demografiku, id-Dikjarazzjoni tistieden lill-UE biex tilħaq qbil malajr dwar baġit futur ambizzjuż tal-UE li jippermetti li r-reġjuni u l-bliet jippromovu l-inklużjoni soċjali, isiru newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju u jimplimentaw l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

Il-President tar-Rumanija, Klaus Iohannis , qal: “Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa msieħeb ġenwin u impenjat, u aħna nagħqdu l-isforzi tagħna lkoll biex inqarrbu l-azzjoni Ewropea lejn il-benefiċjarji – ir-reġjuni, il-bliet u ċ-ċittadini tagħna. Mill-perspettiva lokali u reġjonali tal-azzjoni politika, governanza tajba u effiċjenti fil-livell Ewropew hija riflessa f’azzjonijiet u riżultati konkreti: aktar koeżjoni, impjiegi tajbin, tkabbir ekonomiku sostenibbli, infrastruttura u konnettività moderni, kif ukoll it-tnaqqis tad-distakk fl-iżvilupp, it-titjib tal-istandards tal-għajxien u l-forniment ta’ servizzi pubbliċi ta’ kwalità tajba. Fil-kuntest attwali, it-tħassib ewlieni tagħna għandu jiffoka fuq kif ninvolvu iżjed liċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, kif ukoll li nneħħu s-sentiment li hemm distakk bejn l-azzjoni tal-UE u ċ-ċittadini.”

Karl-Heinz Lambertz , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal waqt it-tressiq tad-Dikjarazzjoni: “L-Unjoni Ewropea għandha bżonn il-bliet u r-reġjuni tagħha bl-istess mod li l-bliet u r-reġjuni jeħtieġu l-Unjoni Ewropea. L-Ewropa hija dwar il-prossimità u l-progress soċjali. Il-livelli kollha tal-gvern jeħtieġ li jaħdmu u jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom fil-konfront tal-Ewropa sabiex l-UE ssir aktar viżibbli, effettiva, demokratika u eqreb għaċ-ċittadini, u ħadd ma jibqa’ lura. Immexxija mill-valuri fundamentali tal-UE ta’ koeżjoni, unità u solidarjetà, għandna bżonn kuntratt ġdid li jawtonomizza lill-aktar livell ta’ gvern ta’ fiduċja – il-miljun mexxej lokali u reġjonali – biex ikunu dawk li jġibu bidla radikali fl-UE. Dan ifisser ukoll li jingħataw il-mezzi finanzjarji adatti u li jingħataw vuċi akbar fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.”

Waqt li kien qed jitkellem matul is-sessjoni tal-għeluq, l-Ewwel Viċi President, Markku Markkula , qal: “Jeħtieġ li UE terġa’ tibni l-fiduċja biex tiżgura futur Ewropew. L-uniku mod biex jinkiseb dan huwa billi jissaħħu r-rabtiet u l-attivitajiet maż-żgħażagħ u għaż-żgħażagħ, u l-atturi kollha fil-bliet u r-reġjuni. L-atturi lokali u reġjonali jistgħu jagħmlu mod li dan it-tibdil iseħħ. Il-bliet u r-reġjuni qed jindirizzaw l-isfidi fis-soċjetà u flimkien joħolqu tkabbir sostenibbli u inklużiv.”

Nota lill-edituri:

Id-Dikjarazzjoni tas-Summit mill-mexxejja lokali u reġjonali intotolata Nibnu l-UE mill-ġdid mar-reġjuni u l-bliet tagħna ser isservi bħala l-pożizzjoni tal-bliet u r-reġjuni lill-mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li ser jiltaqgħu f’Sibiu, ir-Rumanija, fid-9 ta’ Mejju biex jiddiskutu l-futur tal-UE.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sejjaħ għal żieda fil-baġit tal-UE li jmiss wara l-2020 minn 1% għal 1.3% tad-dħul nazzjonali gross tal-UE27. Kien strumentali wkoll fit-tnedija tal- #CohesionAlliance – koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tkun pilastru fil-ġejjieni tal-UE. L-Alleanza nħolqot permezz ta’ kooperazzjoni mal-assoċjazzjonijiet ewlenin Ewropej tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u titlob li l-baġit tal-UE wara l-2020 jagħmel il-politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha, viżibbli u disponibbli għal kull reġjun fl-Unjoni Ewropea.

Pubblikazzjoni: Il-futur tal-Ewropa: il-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet , 9 ta’ Ottubru 2018

Kuntatt :
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023