Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Jeħtieġ li l-UE żżid il-kapaċità tagħha li tipproduċi l-mediċini  

Kapaċitajiet ta’ produzzjoni inadegwati, inugwaljanzi li ilhom jeżistu bejn ir-reġjuni urbani u rurali, u nuqqas ta’ kooperazzjoni ġew enfasizzati mill-mexxejja lokali u reġjonali bħala lezzjonijiet mill-pandemija.

L-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas id-dipendenza tagħha mill-produtturi barra mill-fruntieri tagħha billi tinkoraġġixxi r-ritorn tal-produzzjoni ta’ mediċini kritiċi u ta’ tagħmir protettiv lejn l-Ewropa, qalu l-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-7 ta’ Mejju. It-talba għal “awtonomja strateġika” hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet f’Opinjoni dwar L-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba mir-reġjuni u l-bliet matul il-kriżi tal-COVID-19 ”.

L-Opinjoni tidentifika wkoll kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE bħala mezz biex tinbena l-kapaċità tal-Unjoni li timpedixxi u ġġestixxi l-kriżijiet tas-saħħa, u tirkupra warajhom. Ir-rakkomandazzjonijiet jagħtu attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni tar-reġjuni rurali, u jħeġġu lill-UE żżid il-flessibbiltà tal-baġit tagħha u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u tnaqqas id-distakk bejn il-komunitajiet urbani u rurali, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda infrastruttura diġitali u tat-trasport. Il-mexxejja lokali u reġjonali ħeġġew ukoll lill-UE biex tinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali b’mod aktar profond fl-iżvilupp ta’ strumenti ġodda tal-UE, bħall-pjani ta’ rkupru ta’ Next Generation EU u l-mekkaniżmu ta’ rispons għall-kriżi tal-ikel.

Ir-relatur għall-Opinjoni dwar “L-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba mir-reġjuni u l-bliet matul il-kriżi tal-COVID-19” Joke Schauvliege (BE/PPE), membru tal-Parlament Fjamming – qalet: “Din l-Opinjoni ġiet żviluppata wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni fuq skala wiesgħa tar-reġjuni, is-soċjetà ċivili u l-esperti f’diversi oqsma, u turi l-ħtieġa profonda li wieħed jitgħallem b’mod serju mill-kriżi tal-COVID-19. Pereżempju, l-Ewropa għandha tagħti aktar attenzjoni lill-kooperazzjoni intensa mal-livell reġjonali u lokali u tinkludihom fis-diskussjoni bħala msieħba sħaħ. Id-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa huwa wkoll iż-żmien li nirriflettu fuq viżjoni usa’ tal-Ewropa, inklużi l-kompetenzi tal-UE fil-qasam tas-saħħa.”

Ir-riflessjonijiet tal-KtR intalbu mis-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, u se jikkontribwixxu għal rapport li l-Kummissjoni Ewropea qed tħejji għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni li fiha jiltaqgħu l-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politiki.

Is-sejħa għal involviment akbar tirrifletti l-appoġġ dejjiemi tal-KtR għall-kollaborazzjoni bejn il-livelli differenti ta’ gvern u tesprimi l-allarm tiegħu b’rabta mal-impożizzjoni mill-ġdid tal-fruntieri matul il-pandemija u l-effett partikolari fuq ir-reġjuni tal-fruntiera. Iżda jesprimi wkoll il-biża’ li r-rispons tal-UE għall-pandemija huwa ċentralizzat iżżejjed u li l-UE ffukat fuq il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali. Ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu talba li l-kooperazzjoni transfruntiera jeħtieġ li tkun parti mill-pjani ta’ emerġenza kollha u li jeħtieġ li jiġu stabbiliti gruppi ta’ kuntatt interreġjonali u transfruntiera biex itejbu l-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u r-reġjuni tal-fruntiera.

Fis-sessjoni plenarja tiegħu, li saret online, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta wkoll riżoluzzjoni dwar il-moviment liberu matul il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) u ż-żieda fil-produzzjoni tal-vaċċini , inkluża sejħa għal eżenzjoni temporanja fuq il-privattivi li jgawdu minnhom il-kumpaniji farmaċewtiċi. Barra minn hekk, il-Kumitat approva tliet Opinjonijiet iffukati fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura tas-saħħa u l-politiki tas-saħħa fil-livell tal-UE li javvanzaw l-isforzi tal-UE biex tikseb awtonomija strateġika u tirreżisti għall-kriżijiet tas-saħħa. Roberto Ciambetti (IT/KRE), President tal-Kunsill Reġjonali tal-Veneto, fassal Opinjoni dwar l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa ; Birgitta Sacrédeus (SE/PPE) tal-Kunsill Reġjonali ta’ Dalarna, kienet responsabbli għat-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet dwar l-istrateġija farmaċewtika tal-UE u r-rwol tal-Aġenzija Medika Ewropea ; u Olgierd Geblewicz (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Zachodniopomorskie, ippropona aġġustamenti għar- rwol taċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mard u l-kura tas-saħħa transkonfinali .

Fl-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali tiegħu maħruġ f’Ottubru 2020, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sab differenzi sinifikanti ħafna fil- provvista tal-kura tas-saħħa fir-reġjuni fl-UE kif ukoll bejn ir-reġjuni fl-istess Stat Membru. Stħarriġ li sar bħala parti mill-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali sab li l-Ewropej jafdaw lill-awtoritajiet reġjonali u lokali aktar milli jafdaw lill-UE jew lill-gvern nazzjonali tagħhom, u li jemmnu li jekk l-awtoritajiet reġjonali u lokali jkollhom aktar influwenza, dan ikollu impatt pożittiv fuq il-kapaċità tal-UE li ssolvi l-problemi. Is-saħħa kienet il-qasam fejn l-Ewropej jixtiequ l-aktar jaraw lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jeżerċitaw aktar influwenza fuq id-deċiżjonijiet meħuda fil-livell tal-UE.

Kuntest

Rapporti u studji tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni : Barometru Reġjonali u Lokali Annwali ( rapport sħiħ , u data dwar l-impatt fuq is-saħħa , is-sitwazzjoni f’Ottubru 2020); L-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-gvernijiet reġjonali u lokali (stħarriġ konġunt KtR-OECD, Ottubru 2020); Valutazzjoni tal-Impatt Territorjali: L-Istat tal-Bliet u r-Reġjuni fil-kriżi tal-COVID-19 (Ottubru 2020); Reazzjonijiet tal-politika tas-saħħa reġjonali għall-kriżi tal-COVID (Ottubru 2020); L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali fir-reġjuni Ewropej (Ottubru 2020).

Esperjenzi lokali : Pjattaforma ta’ Skambju tal-KtR (Esperjenzi tal-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali matul l-ewwel fażi tal-pandemija); L-inizjattiva “Reinventing Cities” (rapport tal-Eurocities b’għexieren ta’ eżempji ta’ azzjonijiet, inizjattivi u proġetti muniċipali).

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: