Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE huwa kruċjali għall-irkupru tat-turiżmu reġjonali ‎ iżda jrid ikun nondiskriminatorju u jirrispetta standards għoljin ta’ sigurtà  

Ir-reġjuni u l-bliet jappoġġjaw b’mod unanimu l-użu ta’ dokument komuni biex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu fl-UE matul il-pandemija u biex tingħata spinta lill-irkupru tas-settur tat-turiżmu lejn mudelli sostenibbli ġodda

Il-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) approvat b’unanimità riżoluzzjoni promossa mill-gruppi politiċi kollha li tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex jinħoloq Ċertifikat Aħdar Diġitali ġdid. Madankollu, il-mexxejja reġjonali u lokali jissuġġerixxu li, għal raġunijiet ta’ ċarezza, id-dokument għandu jingħata l-isem ġdid ta’ Ċertifikat COVID-19 tal-UE, kif propost mill-Parlament Ewropew. Huma jinsistu li dan m’għandux ikun dokument tal-ivvjaġġar u jenfasizzaw il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’ persuni mhux imlaqqma. Barra minn hekk, matul dibattitu dwar l-irkupru tas-setturi tat-turiżmu, tal-lukandi u tal-catering, il-membri tal-KtR impenjaw ruħhom li jibdlu l-kriżi tal-COVID-19 f’opportunità u jersqu minn turiżmu eċċessiv lejn mudelli ġodda li huma sikuri, sostenibbli, reżiljenti u konformi mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Permezz ta’ riżoluzzjoni approvata llum b’mod unanimu, il-KtR jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex jinħoloq Ċertifikat Aħdar Diġitali komuni tal-UE biex jiġi ffaċilitat il-moviment transfruntier mingħajr restrizzjonijiet matul il-pandemija tal-COVID-19 u jiġi salvat l-istaġun tat-turiżmu. Iċ-ċertifikat, li jista’ jkun f’format diġitali jew fuq il-karta, se jiċċertifika li persuna tlaqqmet kontra l-COVID-19 jew, inkella, li rċeviet riżultat negattiv reċenti tat-test jew li rkuprat mill-infezzjoni. Fl-aħħar nett, il-KtR jilqa’ l-proposta tal-Parlament Ewropew biex ismu jinbidel għal “Ċertifikat COVID-19 tal-UE”, sabiex l-utilità taċ-ċertifikat tinftiehem iżjed, u b’hekk tiġi ffaċilitata l-promozzjoni tiegħu fost iċ-ċittadini.

Il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas enfasizza li “ ċ-Ċertifikat Aħdar Diġitali mhuwiex is-soluzzjoni maġika, iżda se jgħin biex l-Ewropa terġa’ tibda tiffunzjona normalment bil-kundizzjoni li jiġu rispettati l-privatezza u l-protezzjoni tad-data tal-UE . Is-settur tat-turiżmu Ewropew mhux se jirkupra jekk ma jkollniex regoli komuni Ewropej għal vjaġġar sikur. Il-gvernijiet lokali u reġjonali diġà qed iħossu l-impatt tat-telf tad-dħul u l-ekonomiji tagħhom sempliċement ma jistgħux jaffordjaw li jitilfu staġun ieħor. Il-livelli kollha, mil-livell tal-UE, sa dak nazzjonali, reġjonali u lokali, għandhom jaħdmu flimkien biex isalvaw is-settur tat-turiżmu u l-ospitalità.”

Il-mexxejja lokali u reġjonali jisħqu li ċ-Ċertifikat Aħdar Diġitali la għandu jkun prekundizzjoni għall-eżerċitar tad-drittijiet tal-moviment liberu u lanqas ma għandu jkun dokument tal-ivvjaġġar u jenfasizza l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’ persuni mhux imlaqqma; Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti standards għoljin ta’ sigurtà u l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiċċaraw li ċ-ċertifikat ma jaffettwax id-dritt tal-ħaddiema transfruntiera li jiċċaqilqu liberament bejn djarhom u l-postijiet tax-xogħol tagħhom matul il-pandemija.

Il-membri tal-KtR itennu t-twemmin tagħhom li t-tilqim huwa l-mod ewlieni biex il-pandemija tiġi kkontrollata u biex jerġa’ jiġi stabbilit il-moviment liberu. Għalhekk, huma jenfasizzaw il-ħtieġa li jiġi ggarantit aċċess ugwali għall-vaċċini u jitolbu żieda rapida fil-produzzjoni tal-vaċċini fl-Ewropa. Il-KtR jissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea għandha teżamina soluzzjonijiet ġodda bħas-sospensjoni temporanja tal-privattivi għall-mediċini u t-teknoloġiji mediċi għat-trattament jew il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet tal-COVID-19.

It-turiżmu huwa wieħed mill-iżjed setturi affettwati mir-restrizzjonijiet tal-moviment liberu u miżuri ta’ prekawzjoni oħra kontra t-tixrid tal-coronavirus. Is-settur jiġġenera 10% tal-PDG tal-UE u jirrappreżenta 12% tal-forza tax-xogħol tal-UE, iżda l-kriżi tal-COVID-19 ikkawżat telf ta’ bejn 85% u 90% għal ħafna atturi ekonomiċi bħal-lukandi u r-ristoranti, l-operaturi turistiċi u l-kumpaniji tat-trasport. Fl-2020, l-għadd ta’ ljieli mqattgħin fi stabbilimenti ta’ akkomodazzjoni turistika tal-UE ammonta għal 1.4 biljun, tnaqqis ta’ 52% meta mqabbel mal-2019 . Ċipru, il-Greċja u Malta kienu l-aktar pajjiżi affettwati bi tnaqqis li jaqbeż is-70%.

Tlifna s-sajf, il-ħarifa, ix-xitwa u żewġ rebbigħat . Staġun ieħor mitluf ifisser it-tmiem ta’ ħafna lukandi, kafetteriji, kumpaniji li jikru d-dgħajjes, parks tad-divertiment u attrazzjonijiet turistiċi. Għandna bżonn inlaqqmu, nibqgħu sikuri u niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-ivvjaġġar, u li niltaqgħu man-nies, u nżuru postijiet. Nistgħu nibdlu din il-kriżi f’opportunità biex niskopru mill-ġdid iż-żoni rurali impressjonanti tal-Ewropa. Ejja ntemmu t-turiżmu eċċessiv u ngawdu l-vaganzi tagħna b’mod sostenibbli “, qalet Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), President tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tal-KtR, matul dibattitu separat dwar l-irkupru fis-settur tat-turiżmu, il-lukandi u l-catering.

Rita Marques , Segretarju tal-Istat Portugiża għat-Turiżmu, issieħbet fid-diskussjoni plenarja. Hija qalet: “ Il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea timpenja ruħha li tippromovi azzjonijiet u politiki konġunti biex tiżgura bidu mill-ġdid aktar sostenibbli, diġitali u kompetittiv tat-turiżmu u l-ivvjaġġar . Nedejna djalogu dwar l-irkupru sostenibbli għat-turiżmu u gwida lejn Aġenda Ewropea għat-Turiżmu 2050. Fuq perjodu qasir ta’ żmien, iċ-Ċertifikat Aħdar Diġitali juri li aħna impenjajna ruħna bis-sħiħ biex niggarantixxu kriterji armonizzati li jappoġġjaw il-moviment liberu. Dan huwa pass sod lejn l-irkupru tas-settur.

Jens Zimmer Christensen , President tal-Assoċjazzjoni HOTREC – li tirrappreżenta l-lukandi, ir-ristoranti, il-kafetteriji u stabbilimenti simili fl-Ewropa –qal: “ L-impatt tal-pandemija fuq l-ospitalità u t-turiżmu Ewropej kien sismiku, u l-bini mill-ġdid la se jkun immedjat u lanqas faċli: il-ftuħ mill-ġdid mhuwiex l-istess bħall-irkupru . L-UE u l-Istati Membri għandhom ikomplu jappoġġjaw lin-negozji u jipproteġu l-impjiegi matul il-kriżi u lil hinn minnha. L-industrija teħtieġ, fost affarijiet oħra, pjan tal-UE ddedikat għall-irkupru u aktar koordinazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar. Ninsab konvint li jekk nibqgħu naħdmu flimkien għall-ospitalità, is-settur tagħna jista’ jirnexxi u jagħti spinta lit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali .”

Sfond:

Wara l-kontribut tal- kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE , il-Kummissjoni Ewropea ressqet proposta f’Marzu biex jinħoloq Ċertifikat Aħdar Diġitali biex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu sikur taċ-ċittadini fl-UE matul il-pandemija tal-COVID-19. Fl-14 ta’ April, il-Kunsill tal-UE qabel dwar il-mandat ta’ negozjar tiegħu dwar il-proposta filwaqt li l-Parlament Ewropew adotta l-mandat ta’ negozjar tiegħu fid-29 ta’ April . In-negozjati bejn iż-żewġ istituzzjonijiet bdew din il-ġimgħa ; it-trilogu li jmiss ser isir fil-11 ta’ Mejju. L-għan huwa li jintlaħaq ftehim qabel l-istaġun turistiku tas-sajf.

Permezz tar- riżoluzzjoni dwar il-kampanja ta’ tilqim kontra l-pandemija tal-COVID-19 adottata fi Frar 2021, il-KtR diġà esprima l-appoġġ tiegħu għall-ħolqien ta’ forma standardizzata u interoperabbli ta’ prova tat-tilqim għal skopijiet mediċi, meta jitqies li ċ-ċertifikazzjoni tat-tilqim hija neċessità medika.

Fiż-żewġ Opinjonijiet ewlenin tiegħu dwar it-turiżmu, adottati fl-2020 – relatur: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) – u fl-2016 – relatur: Hanspeter Wagner (AT/PPE) , il-KtR għamel l-aspettattivi tiegħu magħrufa. Dawn jinkludu:

  • sejħa biex jitfassal Qafas Ewropew ġdid għat-Turiżmu Sostenibbli, allinjat mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti;
  • it-twaqqif ta’ grupp ta’ kuntatt interistituzzjonali dwar it-turiżmu u alleanza u network fil-livell tal-Ewropa kollha tar-reġjuni/tal-bliet turistiċi;
  • il-ħolqien ta’ qafas komuni għal programm b’rabta ma’ karta tal-ivvjaġġar virtwali taċ-ċittadini Ewropej (European Citizens’ Travel Card) biex tiżdied il-koeżjoni fost ir-reġjuni u jiġi enfasizzat ir-rwol tat-turiżmu għall-promozzjoni taċ-ċittadinanza u l-kultura Ewropej.

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :