Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-Ewropej jistħoqqilhom l-aqwa protezzjoni tal-konsumatur fid-dinja – x’qed jitolbu l-awtoritajiet lokali  

L-għodod għall-protezzjoni tal-konsumatur iridu jqisu bis-sħiħ l-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja l-ekonomija Ewropea wara l-kriżi tal-COVID-19

Fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adottaw Opinjoni dwar l-Aġenda tal-Konsumatur ġdida li tenfasizza l-importanza tal-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumatur. Il-protezzjoni tal-konsumatur trid tqis l-effetti tal-kriżi tal-COVID-19, it-tibdil ambjentali, it-trasformazzjoni diġitali, il-globalizzazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi li jirriżultaw tal-konsumaturi vulnerabbli. Fl-istess ħin, il-mexxejja lokali u reġjonali jenfasizzaw il-ħtieġa li l-SMEs jingħataw appoġġ fit-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tagħhom mingħajr ma jiżdiedu l-piżijiet amministrattivi. Il-fondi Ewropej huma essenzjali biex tiġi żgurata din it-trasformazzjoni.

L-infiq tal-konsumaturi ammonta għal 52,6 fil-mija tal-prodott domestiku gross (PDG) tal-Unjoni Ewropea fl-2019. Sadanittant, wieħed minn kull ħames konsumaturi qalu li kellhom mill-inqas raġuni waħda biex jilmentaw dwar xiri fis-sena preċedenti – ċifra li fil-biċċa l-kbira ma nbidlitx għal għaxar snin. Il-konsumaturi qegħdin dejjem aktar jixtru online. Wieħed minn kull sitt persuni xtraw mill-inqas oġġett wieħed online fl-2019. Iżda filwaqt li x-xiri online issa huwa mifrux ma’ kullimkien, ir-regolamenti Ewropej baqgħu lura. Il-pandemija wriet l-importanza ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur kif ukoll ta’ kooperazzjoni mill-qrib fost l-awtoritajiet fl-UE. Ħarġet fid-dieher ukoll ċerti lakuni fil-qafas tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-UE.

Alexia Bertrand   (BE/Renew Europe), Membru tal-Parlament tar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali u relatur tal-abbozz ta’ Opinjoni dwar L-Aġenda tal-Konsumatur ġdida , qalet:  “Il-protezzjoni tal-konsumatur hija waħda mill-politiki Ewropej li hija l-aktar importanti u tinħass b’mod dirett fost iċ-ċittadini. Madankollu, is-suq Ewropew għadda minn ħafna tranżizzjonijiet fundamentali, u qed jiffaċċja ħafna sfidi bħal dik tal-pandemija reċenti. Dan iġiegħlna nirriflettu mill-ġdid dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Irridu naffermaw mill-ġdid il-ħtieġa qawwija tagħna li nżommu u nimplimentaw id-drittijiet tal-konsumatur: mhuwiex minħabba li dawn id-drittijiet issa qed jiġu eżerċitati jew jinsabu taħt pressjoni li għandna nċedu għal kwalunkwe tentazzjoni biex indgħajfuhom.”

Fl-Opinjoni tiegħu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jenfasizza l-isfidi immedjati għall-konsumaturi Ewropej, marbuta mal-pandemija u jenfasizza bil-qawwa l-ħtieġa li jiġu salvagwardjati u implimentati bis-sħiħ id-drittijiet tal-konsumatur u l-acquis rilevanti tal-UE fi żminijiet ta’ kriżi. Pereżempju, it-tisħiħ reċenti tad-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri ferrovjarji għandu jiġi estiż biex jipproteġi lill-konsumaturi mill-kanċellazzjonijiet f’setturi oħra bħall-kultura u l-avvenimenti.

Il-konsum sostenibbli huwa essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku. Il-konsumaturi tal-UE jaqdu rwol kruċjali fit-tranżizzjoni ekoloġika, għalhekk il-membri tal-KtR qablu li l-għoti ta’ informazzjoni trasparenti u ċara dwar is-sostenibbiltà, il-possibbiltà ta’ tiswija u l-impronta soċjali u ambjentali tal-prodotti huwa essenzjali biex isiru għażliet infurmati.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol importanti fil-promozzjoni ta’ xejriet u mġiba ġodda ta’ konsum fil-livell lokali u reġjonali, bħall-ekonomija kollaborattiva.

L-Opinjoni tipproponi azzjonijiet bħall-istabbiliment ta’ inventarju ta’ inizjattivi lokali eżistenti biex tinħoloq infrastruttura għat-tiswija lokali u biex jiġu appoġġjati mudelli ta’ negozju li jippermettu lill-konsumaturi jixtru servizzi aktar milli prodotti; l-appoġġ għal proġetti lokali u reġjonali għall-iżvilupp tal-litteriżmu finanzjarju tal-konsumatur, inklużi teknoloġiji diġitali ġodda; l-appoġġ għal inizjattivi li jappoġġjaw in-negozji lokali u l-promozzjoni tas-snajja’.

Fl-aħħar nett, l-Opinjoni titlob li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-intrapriżi sabiex jgħaqqdu l-isforzi tagħhom bil-għan li jisfruttaw l-użu tar-riżorsi;

Informazzjoni ġenerali:

L-Aġenda tal-Konsumatur ġdida – L-aġenda tal-konsumatur Ewropew hija l-viżjoni strateġika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-politika tal-konsumatur. Fit-13 ta’ Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat aġenda tal-konsumatur ġdida – l-istrateġija tagħha għall-politika tal-konsumatur għall-perjodu 2020-2025. L-istrateġija għandha l-għan li tindirizza ħames prijoritajiet fit-tul: it-tranżizzjoni ekoloġika, it-trasformazzjoni diġitali, ir-rimedju u l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti gruppi tal-konsumatur, u l-kooperazzjoni internazzjonali. Barra minn hekk, tipproponi miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi immedjati li tfaċċaw matul il-pandemija. Matul il-ħames snin li ġejjin, il-Kummissjoni qed tippjana li tawtonomizza lill-konsumaturi għat-tranżizzjoni ekoloġika: tagħtihom informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-prodotti; tistabbilixxi dritt ta’ tiswija; u tistabbilixxi regoli dwar dikjarazzjonijiet ekoloġiċi. Hija tippjana li tindirizza l-prattiki problematiċi fis-swieq online, telimina d-diskrepanzi fir-regoli dwar is-sikurezza tal-prodotti, speċjalment għal prodotti mibjugħa online, u ttejjeb l-infurzar tar-regoli eżistenti. Fl-istess ħin, hija tippjana li ttejjeb il-protezzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, speċjalment persuni li m’għandhomx aċċess għall-internet, u t-tfal. Hija tippjana li tirrevedi r-regoli għall-operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur u ttejjeb is-servizzi ta’ konsulenza finanzjarja fl-Istati Membri.

Aġenda tal-konsumatur Ewropew - Komunikazzjoni mill-KE

Opinjoni dwar Patt Ġdid għall-Konsumaturi , Samuel Azzopardi (MT/PPE)

Kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022