Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Bliet u reġjuni tal-UE fil-Ġimgħa l-Ħadra 2019  
Il-membru tal-KtR Adam Struzik, President tar-reġjun ta’ Mazovia, jospita l-ftuħ uffiċjali tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 f’Varsavja

Il-Ġimgħa l-Ħadra , l-akbar avveniment annwali dwar il-politiki ambjentali fl-Ewropa, bdiet f’Varsavja u Adam Struzik (PL/PPE) ospita l-ftuħ grandjuż tal-bidu. Din is-sena, l-implimentazzjoni ambjentali tinsab taħt il-lenti. Il-bliet u r-reġjuni, li huma dawk l-aktar responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politika ambjentali fl-Ewropa, se jitkellmu biex jiddeploraw in-nuqqasijiet li qed isiru dwar il-konformità ambjentali iżda wkoll biex juru kif tidher implimentazzjoni ta’ suċċess. Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz, ser jiġbor fil-qosor il-kisbiet u l-isfidi ambjentali matul is-sessjoni tal-għeluq tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 fi Brussell fis-17 ta’ Mejju li ġej.

Illum, il-politika ambjentali hija waħda mill-aktar kisbiet sodi tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea. L-Ewropa hija d-dar tal-akbar netwerk koordinat ta’ żoni protetti fid-dinja, li b’mod ġenerali rnexxielu jipproteġi speċijiet u ħabitats mhedda, jirrestawra l-ekosistemi u jikseb agrikoltura, sajd u forestrija aktar sostenibbli. Madankollu, il-kapital naturali qed jiġi degradat: it-tniġġis tal-arja qed jaffettwa bil-kbir is-saħħa taċ-ċittadini filwaqt li terz tal-art tal-UE tbati minn stress fuq l-ilma, u l-iskarsezza tal-ilma hija tħassib f'ħafna Stati Membri.

Din is-sena, il-Ġimgħa l-Ħadra tqiegħed il-proċess tal-implimentazzjoni ambjentali fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Il-President Karl-Heinz Lambertz u diversi membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jitkellmu biex jaqsmu l-esperjenzi u t-tħassib tagħhom.

Adam Struzik (PL/PPE) , President tar-reġjun ta’ Mazovia, ospita ċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 f’Varsavja fit-13 ta’ Mejju. Il-President Struzik qal: “Aħna lkoll imħassba dwar id-degradazzjoni tal-bijodiversità u l-impatt negattiv li t-tibdil fil-klima għandu fuq l-ambjent. Bħala problema globali, irridu kollettivament niżguraw protezzjoni ambjentali aħjar f’kull rokna tal-pjaneta. Madankollu, bħala mexxejja lokali u reġjonali, għandna naġixxu individwalment biex niżguraw li l-leġislazzjoni ambjentali tkun implimentata b’mod effiċjenti fit-territorji tagħna sabiex ikun hemm ambjent aħjar għaċ-ċittadini tagħna f’termini ta’ saħħa.”

Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, tkellem f’Varsavja bħala relatur tal-KtR dwar il-bijodiversità . Ir-Relatur Biwer qal: "Il-bijodiversità għandha titqies bħala l-pedament għas-saħħa u l-benesseri tagħna. Din tirfed il-funzjonament tal-ekosistemi li niddependu fuqhom; u minħabba li tikkostitwixxi l-ambjent li ngħixu fih, jeħtieġ li l-biodiversità nipproteġuha, filwaqt li nitgħallmu ngħixu f’armonija mal-ekosistemi tagħna. Minkejja l-isfidi fl-implimentazzjoni tal-liġi ambjentali, aħna, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, nibqgħu fuq quddiem nett tal-politiki ambjentali. Għalhekk aħna impenjati li nikkontribwixxu lejn konformità ambjentali aktar effiċjenti u effettiva fil-komunitajiet tagħna.”

Fil-15 ta’ Mejju, il-KtR ser jospita ċ-ċerimonja tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart fi Brussell fil-preżenza tal-Membru tal-Ġurija André Van de Nadort (NL/PSE) , Sindku ta’ Weststellingwerf u r-relatur tal-KtR tal- Istrateġija Ewropea għall-plastiks f'ekonomija ċirkolari .”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni reċentement adotta l-opinjoni Lejn it-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali . Ir-Relatur Cor Lamers (NL/PPE) , is-Sindku ta’ Schiedam u l-president tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) se jippreżenta l-proposti ewlenin fis-16 ta' Mejju f'avveniment tal-Ġimgħa l-Ħadra dwar 'Il-futur tal-politika ambjentali – integrazzjoni u implimentazzjoni aħjar fuq livell lokali u reġjonali’ . Aqra hawn sommarju tal-proposta tal-KtR għall-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali futur.

F’April 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat sett ta’ rapporti dwar il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-liġijiet ambjentali fl-Ewropa. Ir-reviżjoni tal-Implimentazzjoni Ambjentali tinkludi ħarsa ġenerali tal-progress ta’ kull Stat Membru fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali, tidentifika n-nuqqasijiet ewlenin tagħhom u tirrakkomanda azzjonijiet ta’ prijorità.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022