Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Bliet u reġjuni tal-UE fil-Ġimgħa l-Ħadra 2019  
Il-membru tal-KtR Adam Struzik, President tar-reġjun ta’ Mazovia, jospita l-ftuħ uffiċjali tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 f’Varsavja

Il-Ġimgħa l-Ħadra , l-akbar avveniment annwali dwar il-politiki ambjentali fl-Ewropa, bdiet f’Varsavja u Adam Struzik (PL/PPE) ospita l-ftuħ grandjuż tal-bidu. Din is-sena, l-implimentazzjoni ambjentali tinsab taħt il-lenti. Il-bliet u r-reġjuni, li huma dawk l-aktar responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politika ambjentali fl-Ewropa, se jitkellmu biex jiddeploraw in-nuqqasijiet li qed isiru dwar il-konformità ambjentali iżda wkoll biex juru kif tidher implimentazzjoni ta’ suċċess. Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz, ser jiġbor fil-qosor il-kisbiet u l-isfidi ambjentali matul is-sessjoni tal-għeluq tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 fi Brussell fis-17 ta’ Mejju li ġej.

Illum, il-politika ambjentali hija waħda mill-aktar kisbiet sodi tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea. L-Ewropa hija d-dar tal-akbar netwerk koordinat ta’ żoni protetti fid-dinja, li b’mod ġenerali rnexxielu jipproteġi speċijiet u ħabitats mhedda, jirrestawra l-ekosistemi u jikseb agrikoltura, sajd u forestrija aktar sostenibbli. Madankollu, il-kapital naturali qed jiġi degradat: it-tniġġis tal-arja qed jaffettwa bil-kbir is-saħħa taċ-ċittadini filwaqt li terz tal-art tal-UE tbati minn stress fuq l-ilma, u l-iskarsezza tal-ilma hija tħassib f'ħafna Stati Membri.

Din is-sena, il-Ġimgħa l-Ħadra tqiegħed il-proċess tal-implimentazzjoni ambjentali fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Il-President Karl-Heinz Lambertz u diversi membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jitkellmu biex jaqsmu l-esperjenzi u t-tħassib tagħhom.

Adam Struzik (PL/PPE) , President tar-reġjun ta’ Mazovia, ospita ċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Ġimgħa l-Ħadra 2019 f’Varsavja fit-13 ta’ Mejju. Il-President Struzik qal: “Aħna lkoll imħassba dwar id-degradazzjoni tal-bijodiversità u l-impatt negattiv li t-tibdil fil-klima għandu fuq l-ambjent. Bħala problema globali, irridu kollettivament niżguraw protezzjoni ambjentali aħjar f’kull rokna tal-pjaneta. Madankollu, bħala mexxejja lokali u reġjonali, għandna naġixxu individwalment biex niżguraw li l-leġislazzjoni ambjentali tkun implimentata b’mod effiċjenti fit-territorji tagħna sabiex ikun hemm ambjent aħjar għaċ-ċittadini tagħna f’termini ta’ saħħa.”

Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, tkellem f’Varsavja bħala relatur tal-KtR dwar il-bijodiversità . Ir-Relatur Biwer qal: "Il-bijodiversità għandha titqies bħala l-pedament għas-saħħa u l-benesseri tagħna. Din tirfed il-funzjonament tal-ekosistemi li niddependu fuqhom; u minħabba li tikkostitwixxi l-ambjent li ngħixu fih, jeħtieġ li l-biodiversità nipproteġuha, filwaqt li nitgħallmu ngħixu f’armonija mal-ekosistemi tagħna. Minkejja l-isfidi fl-implimentazzjoni tal-liġi ambjentali, aħna, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, nibqgħu fuq quddiem nett tal-politiki ambjentali. Għalhekk aħna impenjati li nikkontribwixxu lejn konformità ambjentali aktar effiċjenti u effettiva fil-komunitajiet tagħna.”

Fil-15 ta’ Mejju, il-KtR ser jospita ċ-ċerimonja tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart fi Brussell fil-preżenza tal-Membru tal-Ġurija André Van de Nadort (NL/PSE) , Sindku ta’ Weststellingwerf u r-relatur tal-KtR tal- Istrateġija Ewropea għall-plastiks f'ekonomija ċirkolari .”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni reċentement adotta l-opinjoni Lejn it-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali . Ir-Relatur Cor Lamers (NL/PPE) , is-Sindku ta’ Schiedam u l-president tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) se jippreżenta l-proposti ewlenin fis-16 ta' Mejju f'avveniment tal-Ġimgħa l-Ħadra dwar 'Il-futur tal-politika ambjentali – integrazzjoni u implimentazzjoni aħjar fuq livell lokali u reġjonali’ . Aqra hawn sommarju tal-proposta tal-KtR għall-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali futur.

F’April 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat sett ta’ rapporti dwar il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-liġijiet ambjentali fl-Ewropa. Ir-reviżjoni tal-Implimentazzjoni Ambjentali tinkludi ħarsa ġenerali tal-progress ta’ kull Stat Membru fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali, tidentifika n-nuqqasijiet ewlenin tagħhom u tirrakkomanda azzjonijiet ta’ prijorità.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: