Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu għal rekord elettroniku Ewropew sħiħ tas-saħħa  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappoġġja b’mod unanimu l-opinjoni tal-President tar-Reġjun ta’ Murcia Fernando López Miras dwar id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa fl-Ewropa

Id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tista’ ġġib l-effiċjenza u l-effikaċja tar-riżorsi filwaqt li ttejjeb il-kwalità u l-assistenza personalizzata lill-pazjenti. Għalkemm l-istennija tal-għomor żdiedet b’mod rapidu u kostanti fl-UE f’dawn l-aħħar deċennji, din naqset b’mod evidenti mill-2011 ’il hawn. Prevenzjoni aħjar tal-mard u interventi tal-kura tas-saħħa aktar effettivi jistgħu jevitaw 1,2 miljun mewt prematura fl-UE kull sena ( KE ). L-Istati Membri tal-UE jonfqu medja ta’ 8,3 % tal-PDG tagħhom fuq il-kura tas-saħħa ( Eurostat ).

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adottaw Opinjoni b’mod unanimu dwar Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa . L-Opinjoni tirrispondi u tikkontribwixxi għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa fis-Suq Uniku Diġitali, l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-bini ta’ soċjetà aktar b’saħħitha minn April 2018.

Fernando López Miras (ES/PPE) , relatur u President tar-Reġjun ta’ Murcia ddikjara: “It-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa hija kruċjali għall-iżvilupp ta’ mudelli tal-kura tas-saħħa aktar effettivi li jtejbu kemm il-prevenzjoni tal-mard kif ukoll l-assistenza personalizzata. Madankollu, il-protezzjoni tad-data hija prerekwiżit li mingħajru ma nistgħux immexxu ’l quddiem id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa. Għalhekk nilqgħu r-rakkomandazzjonijiet il-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħolqien ta’ format sikur Ewropew għall-iskambju ta’ rekords mediċi elettroniċi. Madankollu l-proposta tagħna tmur lil hinn u nitolbu għal rekord elettroniku Ewropew sħiħ tas-saħħa.”

Iż-żieda fil-mard kroniku u l-multimorbożità fl-Ewropa tirriżulta f’domanda dejjem tikber għar-riżorsi u fi spejjeż għall-Istati Membri.

L-Istati Membri tal-UE jonfqu medja ta’ 8,3 % tal-PDG tagħhom fuq il-kura tas-saħħa. Il-Ġermanja (11,2 %), l-Iżvezja (11 %) u Franza (11 %) għandhom l-ogħla proporzjon ta’ nefqa għall-kura tas-saħħa mill-PDG. B’kuntrast, l-ispiża tal-kura tas-saħħa fil-Polonja, il-Lussemburgu u l-Latvja kienet biss 6,5 % tal-PDG, filwaqt li r-Rumanija rreġistrat l-aktar proporzjon baxx tal-UE b’5 % ( Eurostat ).

Soluzzjonijiet diġitali għas-saħħa qed jikkontribwixxu biex inaqqsu l-ħin ta’ konsultazzjonijiet mediċi u jiffaċilitaw il-koordinazzjoni multidixxiplinarja għall-kura tal-pazjenti.

Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa tkun ta’ importanza partikolari biex jiġi indirizzat l-iżolament u tittejjeb l-assistenza personalizzata għaċ-ċittadini li jgħixu f’żoni rurali, reġjuni remoti, gżejjer u territorji b’densità baxxa ta’ popolazzjoni.

Il-membri fakkru li għadhom jintużaw formats u standards inkompatibbli bejniethom fis-sistemi ta’ rekords elettroniċi tas-saħħa madwar l-UE.

Il-KtR jistieden lill-Kummissjoni biex tippromovi mudelli ġodda ta’ ħlas lura għall-adozzjoni ta’ innovazzjoni diġitali li jkunu orjentati, pereżempju, għall-ħlas skont ir-riżultati fis-saħħa, b’mod li jiġi ffaċilitat il-mudell ta’ negozju tal-kumpaniji fil-qasam tas-saħħa elettronika u s-saħħa mobbli li jfittxu li joffru servizzi ta’ valur abbażi tat-teknoloġiji diġitali.

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu lill-Istati Membri biex jevitaw il-lokalizzazzjoni tas-servizzi peress li dawn mhux dejjem ikunu aktar siguri, u biex jippromovu l-użu ta’ standards internazzjonali u miftuħa biex ikunu evitati soluzzjonijiet li joħolqu dipendenza fuq fornitur speċifiku.

Il-mexxejja lokali jqisu li huwa essenzjali li jiġi stabbilit djalogu bejn il-provvista u d-domanda, u li jiġu promossi l-proċessi ta’ ħolqien konġunt ta’ soluzzjonijiet diġitali.

Il-membri jħeġġu lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li l-istudji ġenetiċi dwar iċ-ċittadini Ewropej li twettqu għal raġunijiet kliniċi, iżda bil-kunsens tagħhom, ikollhom identifikazzjoni unika li tippermetti l-applikazzjoni ta’ din l-informazzjoni għal miżuri preventivi, dijanjostiċi jew terapewtiċi.

Il-KtR jitlob li jkun hemm sistema tal-UE fir-rigward tal-akkreditament, iċ-ċertifikazzjoni u l-validazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda u apparat ġdid għall-pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa biex ikunu determinati dawk li huma verament ikkunsidrati utli jew li jistgħu saħansitra jkunu soġġetti għal riċetta minn professjonist tas-saħħa. Dan inaqqas l-ostakli amministrattivi b'mod li soluzzjonijiet ippruvati fi Stat Membru wieħed ikunu jistgħu jiġu kkummerċjalizzati faċilment f’pajjiż ieħor.

It-Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet

It- Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , 14-15 ta’ Marzu, f’Bucharest se jlaqqa’ flimkien ’il fuq minn 500 mexxej Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali mill-Istati Membri kollha tal-UE biex jiddibattu l-kontribut tal-gvernijiet lokali u reġjonali għall-“Futur tal-Ewropa”. Bit-titolu “(Re) New EUrope”, is-Summit – li se jsir ġimagħtejn qabel il-ħruġ mistenni tar-Renju Unit mill-UE fid-29 ta’ Marzu, u xahrejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej, se jkun l-akbar laqgħa politika ta’ sindki, presidenti reġjonali u rappreżentanti oħrajn eletti fil-livell lokali u reġjonali minn madwar l-Unjoni din is-sena.

L-avveniment se jlaqqa’ wkoll 100 politiku elett żagħżugħ mir-reġjuni u l-bliet sabiex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Se ssir ukoll it-tnedija uffiċjali tal-inizjattiva tal-Kumitat dwar Netwerk ġdid ta’ Ċentri Reġjonali ( #RegHub ) fil-preżenza tal-20 reġjun li se jieħdu sehem.

Jekk tixtieq tipparteċipa f’dan l-avveniment, int ġentilment mitlub tirreġistra permezz tal- paġna ta’ akkreditazzjoni tal-midja tal-Presidenza Rumena tal-UE (data tal-għeluq: l-1 ta’ Marzu). Il-ġurnalisti reġistrati biss se jkunu jistgħu jiksbu akkreditazzjoni tal-midja.

Informazzjoni ta’ sfond

April 2018 - Kummissjoni Ewropea Komunikazzjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa fis-Suq Uniku Diġitali, l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-bini ta’ soċjetà aktar b’saħħitha .

Novembru 2018 - Stqarrija għall-Istampa - L-istat tas-saħħa fl-UE: aktar protezzjoni u prevenzjoni għal ħajjiet itwal u aktar b'saħħithom.

Eurostat – Statistika dwar in-nefqa fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-UE (Data estratta f’Marzu 2018).

6 ta’ Frar 2019 - Stqarrija għall-Istampa - Il-Kummissjoni tagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini biex ikollhom aċċess sikur għad-data dwar saħħithom barra minn pajjiżhom.

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022