Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu għal rekord elettroniku Ewropew sħiħ tas-saħħa  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappoġġja b’mod unanimu l-opinjoni tal-President tar-Reġjun ta’ Murcia Fernando López Miras dwar id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa fl-Ewropa

Id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tista’ ġġib l-effiċjenza u l-effikaċja tar-riżorsi filwaqt li ttejjeb il-kwalità u l-assistenza personalizzata lill-pazjenti. Għalkemm l-istennija tal-għomor żdiedet b’mod rapidu u kostanti fl-UE f’dawn l-aħħar deċennji, din naqset b’mod evidenti mill-2011 ’il hawn. Prevenzjoni aħjar tal-mard u interventi tal-kura tas-saħħa aktar effettivi jistgħu jevitaw 1,2 miljun mewt prematura fl-UE kull sena ( KE ). L-Istati Membri tal-UE jonfqu medja ta’ 8,3 % tal-PDG tagħhom fuq il-kura tas-saħħa ( Eurostat ).

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adottaw Opinjoni b’mod unanimu dwar Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa . L-Opinjoni tirrispondi u tikkontribwixxi għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa fis-Suq Uniku Diġitali, l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-bini ta’ soċjetà aktar b’saħħitha minn April 2018.

Fernando López Miras (ES/PPE) , relatur u President tar-Reġjun ta’ Murcia ddikjara: “It-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa hija kruċjali għall-iżvilupp ta’ mudelli tal-kura tas-saħħa aktar effettivi li jtejbu kemm il-prevenzjoni tal-mard kif ukoll l-assistenza personalizzata. Madankollu, il-protezzjoni tad-data hija prerekwiżit li mingħajru ma nistgħux immexxu ’l quddiem id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa. Għalhekk nilqgħu r-rakkomandazzjonijiet il-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħolqien ta’ format sikur Ewropew għall-iskambju ta’ rekords mediċi elettroniċi. Madankollu l-proposta tagħna tmur lil hinn u nitolbu għal rekord elettroniku Ewropew sħiħ tas-saħħa.”

Iż-żieda fil-mard kroniku u l-multimorbożità fl-Ewropa tirriżulta f’domanda dejjem tikber għar-riżorsi u fi spejjeż għall-Istati Membri.

L-Istati Membri tal-UE jonfqu medja ta’ 8,3 % tal-PDG tagħhom fuq il-kura tas-saħħa. Il-Ġermanja (11,2 %), l-Iżvezja (11 %) u Franza (11 %) għandhom l-ogħla proporzjon ta’ nefqa għall-kura tas-saħħa mill-PDG. B’kuntrast, l-ispiża tal-kura tas-saħħa fil-Polonja, il-Lussemburgu u l-Latvja kienet biss 6,5 % tal-PDG, filwaqt li r-Rumanija rreġistrat l-aktar proporzjon baxx tal-UE b’5 % ( Eurostat ).

Soluzzjonijiet diġitali għas-saħħa qed jikkontribwixxu biex inaqqsu l-ħin ta’ konsultazzjonijiet mediċi u jiffaċilitaw il-koordinazzjoni multidixxiplinarja għall-kura tal-pazjenti.

Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-saħħa tkun ta’ importanza partikolari biex jiġi indirizzat l-iżolament u tittejjeb l-assistenza personalizzata għaċ-ċittadini li jgħixu f’żoni rurali, reġjuni remoti, gżejjer u territorji b’densità baxxa ta’ popolazzjoni.

Il-membri fakkru li għadhom jintużaw formats u standards inkompatibbli bejniethom fis-sistemi ta’ rekords elettroniċi tas-saħħa madwar l-UE.

Il-KtR jistieden lill-Kummissjoni biex tippromovi mudelli ġodda ta’ ħlas lura għall-adozzjoni ta’ innovazzjoni diġitali li jkunu orjentati, pereżempju, għall-ħlas skont ir-riżultati fis-saħħa, b’mod li jiġi ffaċilitat il-mudell ta’ negozju tal-kumpaniji fil-qasam tas-saħħa elettronika u s-saħħa mobbli li jfittxu li joffru servizzi ta’ valur abbażi tat-teknoloġiji diġitali.

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu lill-Istati Membri biex jevitaw il-lokalizzazzjoni tas-servizzi peress li dawn mhux dejjem ikunu aktar siguri, u biex jippromovu l-użu ta’ standards internazzjonali u miftuħa biex ikunu evitati soluzzjonijiet li joħolqu dipendenza fuq fornitur speċifiku.

Il-mexxejja lokali jqisu li huwa essenzjali li jiġi stabbilit djalogu bejn il-provvista u d-domanda, u li jiġu promossi l-proċessi ta’ ħolqien konġunt ta’ soluzzjonijiet diġitali.

Il-membri jħeġġu lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li l-istudji ġenetiċi dwar iċ-ċittadini Ewropej li twettqu għal raġunijiet kliniċi, iżda bil-kunsens tagħhom, ikollhom identifikazzjoni unika li tippermetti l-applikazzjoni ta’ din l-informazzjoni għal miżuri preventivi, dijanjostiċi jew terapewtiċi.

Il-KtR jitlob li jkun hemm sistema tal-UE fir-rigward tal-akkreditament, iċ-ċertifikazzjoni u l-validazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda u apparat ġdid għall-pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa biex ikunu determinati dawk li huma verament ikkunsidrati utli jew li jistgħu saħansitra jkunu soġġetti għal riċetta minn professjonist tas-saħħa. Dan inaqqas l-ostakli amministrattivi b'mod li soluzzjonijiet ippruvati fi Stat Membru wieħed ikunu jistgħu jiġu kkummerċjalizzati faċilment f’pajjiż ieħor.

It-Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet

It- Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , 14-15 ta’ Marzu, f’Bucharest se jlaqqa’ flimkien ’il fuq minn 500 mexxej Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali mill-Istati Membri kollha tal-UE biex jiddibattu l-kontribut tal-gvernijiet lokali u reġjonali għall-“Futur tal-Ewropa”. Bit-titolu “(Re) New EUrope”, is-Summit – li se jsir ġimagħtejn qabel il-ħruġ mistenni tar-Renju Unit mill-UE fid-29 ta’ Marzu, u xahrejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej, se jkun l-akbar laqgħa politika ta’ sindki, presidenti reġjonali u rappreżentanti oħrajn eletti fil-livell lokali u reġjonali minn madwar l-Unjoni din is-sena.

L-avveniment se jlaqqa’ wkoll 100 politiku elett żagħżugħ mir-reġjuni u l-bliet sabiex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Se ssir ukoll it-tnedija uffiċjali tal-inizjattiva tal-Kumitat dwar Netwerk ġdid ta’ Ċentri Reġjonali ( #RegHub ) fil-preżenza tal-20 reġjun li se jieħdu sehem.

Jekk tixtieq tipparteċipa f’dan l-avveniment, int ġentilment mitlub tirreġistra permezz tal- paġna ta’ akkreditazzjoni tal-midja tal-Presidenza Rumena tal-UE (data tal-għeluq: l-1 ta’ Marzu). Il-ġurnalisti reġistrati biss se jkunu jistgħu jiksbu akkreditazzjoni tal-midja.

Informazzjoni ta’ sfond

April 2018 - Kummissjoni Ewropea Komunikazzjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa fis-Suq Uniku Diġitali, l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-bini ta’ soċjetà aktar b’saħħitha .

Novembru 2018 - Stqarrija għall-Istampa - L-istat tas-saħħa fl-UE: aktar protezzjoni u prevenzjoni għal ħajjiet itwal u aktar b'saħħithom.

Eurostat – Statistika dwar in-nefqa fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-UE (Data estratta f’Marzu 2018).

6 ta’ Frar 2019 - Stqarrija għall-Istampa - Il-Kummissjoni tagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini biex ikollhom aċċess sikur għad-data dwar saħħithom barra minn pajjiżhom.

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: