Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Baġit tal-UE: il-mexxejja reġjonali u lokali jilqgħu l-ftehim u jħeġġu l-ħruġ ta’ fondi fl-ewwel nofs tal-2021 biex jgħinu liċ-ċittadini u lin-negozji li qed jitħabtu bit-tieni mewġa tal-COVID-19  

Il-Kumitat ifaħħar l-isforzi tal-Parlament biex jiżgura azzjoni tal-UE aktar b’saħħitha fir-rigward tar-riċerka dwar is-saħħa u Erasmus+, l-iskrutinju demokratiku tal-Pjani għall-Irkupru u mezzi finanzjarji ġodda għall-Unjoni

“Il-Ftehim huwa sinjal ta’ tama għall-komunitajiet lokali li qed jippruvaw ilaħħqu mat-tieni mewġa tal-pandemija. L-adozzjoni finali għandha ssegwi dalwaqt biex tiżgura li l-fondi jaslulhom fl-ewwel nofs tal-2021. F’każ ta’ dewmien, l-investiment vitali mwettaq fl-2021 – anke qabel id-dħul fis-seħħ ta’ baġit ġdid – irid ikun eliġibbli b’mod retrospettiv. Inkella jkun tard wisq biex l-UE tgħin tipproteġi l-komunitajiet lokali u tippreżerva l-ekonomiji tagħna ", qal il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), Apostolos Tzitzikostas , li kkummenta dwar in-negozjati interistituzzjonali dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-UE 2021-2027 u l-Pjan għall-Irkupru.

Il-President tal-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE tal-KtR ( COTER ), 
Isabelle Boudineau (FR/PSE) , qalet: "Dan il-ftehim huwa storiku. Għall-ewwel darba, il-Parlament Ewropew irnexxielu jżid il-Qafas Finanzjarju Pluriennali b’EUR 16-il biljun, biex b’hekk jiżgura li r-riċerkaturi u l-parteċipanti fil-programm Erasmus+ ikunu jistgħu jibbenefikaw minnu u jittriplikaw il-fondi tal-Programm EU4Health li tant hu essenzjali f’dawn iż-żminijiet ta’ kriżi. Madankollu, għad hemm xi inċertezzi. Is-soluzzjoni ad hoc biex jintużaw il-multi tal-kompetizzjoni tal-UE m’għandhiex tkun biss għażla temporanja, iżda r-regoli tal-UE għandhom jiġu aġġustati biex tinżamm din il-possibbiltà fit-tul. L-istess jgħodd għall-iskeda ta’ żmien miftiehma dwar riżorsi proprji ġodda għall-baġit tal-UE. Irridu nkunu ċerti li l-kalendarju ambizzjuż ikun segwit minn azzjonijiet. Żminijiet ekonomiċi serji jeħtieġu soluzzjonijiet serji – jeħtieġ li niżguraw irkupru sostenibbli fit-tul għall-UE”.

Ir-Relatur tal-KtR dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali, Nikola Dobroslavić (HR/PPE) , qal: " Aħna nilqgħu l-ftehim milħuq mill-Kunsill u l-Parlament dwar il-QFP il-ġdid u l-pakkett ta’ rkupru. L-adozzjoni rapida ta’ dawn l-istrumenti qabel il-bidu tal-perjodu finanzjarju l-ġdid 2021-2027 hija tal-akbar importanza għall-bliet u r-reġjuni biex ikunu jistgħu jimplimentaw proġetti konkreti. L-Ewropa ma tistax tirkupra mingħajr ir-rwol attiv tal-bliet u r-reġjuni. Il-politika ta’ koeżjoni u l-Politika Agrikola Komuni jibqgħu politiki essenzjali għar-reġjuni u l-bliet u l-irkupru tagħhom. Huwa għalhekk neċessarju li nistabbilixxu l-koeżjoni bħala valur fundamentali u objettiv ewlieni għall-politiki u l-investimenti kollha ”.

Sfond:

It-talbiet ewlenin tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex tiġi indirizzata l-pandemija jinkludu:

1) Pjan għal Ewropa sostenibbli, reżiljenti u soċjali li jinkludi Fond ta’ Rkupru tal-UE, konness ma’ baġit tal-UE ambizzjuż u bbażat fuq l-assigurazzjoni tad-dejn Ewropew, li jiswa mill-inqas EUR 500 biljun.

2) Mekkaniżmu tas-Saħħa tal-UE biex tinxtara provvista medika u biex tiġi valutata, aġġornata u mmonitorjata l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa reġjonali permezz tal-investiment fir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-kura tas-saħħa.

3) Skemi ta’ finanzjament biex jgħinu lill-komunitajiet reġjonali u lokali jikkumpensaw għat-telf tat-taxxa lokali u biex is-servizzi pubbliċi jinbidlu f'servizzi diġitali, sostenibbli u reżiljenti;

4) Proċeduri simplifikati għall-finanzjament ta’ infrastruttura lokali sostenibbli.

5) Faċilitajiet apposta u arranġamenti legali ta’ appoġġ għall-SMEs, it-turiżmu, il-kultura.

6) Pjan ta’ inklużjoni rurali biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-intraprenditorija u lill-konnettività fiż-żoni rurali.

Persuna ta’ kuntatt:

pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
22.11.2022