Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw għal irkupru ekoloġiku u ambizzjoni klimatika ogħla ‎ fit-tħejjija għall-COP26  

Il-membri tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ltaqgħu virtwalment biex jiddiskutu kif jista’ jiġi żgurat irkupru mill-COVID-19 li jkun ekoloġiku u inklużiv u li jġib miegħu ambizzjoni klimatika ogħla qabel is-summit tan-NU dwar il-klima fi Glasgow f’Novembru li ġej. Il-laqgħa inkludiet il-preżentazzjoni ta’ erba’ abbozzi ta’ opinjonijiet: sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mit-tossiċità, strateġija tal-UE għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija, il-protezzjoni tal-ambjent marittimu, u t-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il- COP26 .

Bħala ftuħ għal-laqgħa, Juan ESPADAS (ES/PSE) , Sindku ta’ Sivilja u President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali qal: "Qabel il-COP26, l-Unjoni Ewropea trid mhux biss tagħti eżempju ċar fl-istabbiliment ta’ miri klimatiċi biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050, iżda tipprovdi wkoll soluzzjonijiet konkreti biex l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu involuti b’mod adegwat. Id-dikjarazzjoni ta’ Edinburgh dwar il-bijodiversità turi li din it-triq hija possibbli u nittama li naslu għal involviment simili tal-bliet u r-reġjuni għal Glasgow. Mingħajr l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’hemm l-ebda tranżizzjoni klimatika u għalhekk ir-rwol tagħhom għandu jitqies bis-sħiħ.”

Il-laqgħa inkludiet dibattitu dwar kif jiġi żgurat irkupru ekoloġiku mill-COVID-19 b’dikjarazzjonijiet minn Amaia BARREDO mill-gvern tal-Pajjiż Bask, li bħalissa qed jippresiedi fuq Regions4 , in-Netwerk tal-Gvernijiet Reġjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli. Kien hemm interventi wkoll minn Arno BONTE , Viċi Sindku ta’ Rotterdam u membru ta’ ICLEI u Eulalia RUBIO mill- Istitut Jacques Delors .

Il-membri ddiskutew l-azzjoni klimatika globali mal- MEP Maria SPYRAKI (EL/PPE) , Kopresident tal-Intergrupp dwar it-Tibdil fil-Klima, il-bijodiversità u l-iżvilupp sostenibbli, James GRABERT , Direttur tal-Mitigazzjoni u l-Aġent Direttur għall-Komunikazzjoni u l-Involviment fil- UNFCCC , Kirsten DUNLOP , Uffiċjal Kap Eżekuttiv fi Climate-KIC , u Dimitrios ZEVGOLIS , Viċi Kap tal-Unità tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u tad-Delegazzjoni tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar it-Tibdil fil-Klima tan-NU, DĠ CLIMA , Kummissjoni Ewropea.

Il-membri vvutaw favur il-ftehim ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn il-KtR u d-DĠ ENER, li jistabbilixxi miżuri konġunti biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess tal- Mewġa ta’ Rinnovazzjoni .


Il-membri tal-Kummissjoni ENVE ddiskutew l-erba’ abbozzi ta’ opinjonijiet li ġejjin:

It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP26 Ir-relatur u s-Sindku ta’ Autun, Vincent CHAUVET (FR/RE) , qal: “L-għan ewlieni tiegħi hu li noffri bilanċ bejn il-mira klimatika ambizzjuża tal-UE għall-2030 u dan li jistgħu jwettqu l-bliet u r-reġjuni differenti llum. Iżda dan mhuwiex għan fih innifsu - nipprova nidentifika x’jeħtieġ li jsir biex tinħoloq mewġa ta’ bidla madwar l-Ewropa, nesporta dan l-ingredjent sigriet u nitlob rwol formali għall-bliet u r-reġjuni u l-kontributi tagħhom għall-COP26.”

Nixprunaw Ekonomija Newtrali għall-Klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija huwa t-titlu ta’ abbozz ta’ opinjoni mmexxi minn Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Il-Viċi Sindku ta’ Liepāja ddikjara: “L-istrateġija tal-UE għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija hija deċiżiva għall-irkupru ekonomiku min-naħa tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, speċjalment wara l-kriżi tal-COVID-19. L-effiċjenza enerġetika għandha tkun objettiv ewlieni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Bl-istess mod, l-integrazzjoni tas-sistema tista’ tgħin biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-awtoritajiet lokali u reġjonali billi tuża r-riżorsi disponibbli biex taqleb għal teknoloġiji tal-enerġija aktar effiċjenti.”

Adam STRUZIK (PL/PPE) huwa r-relatur tal-abbozz ta’ opinjoni Sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa .Il-President tar-Reġjun ta’ Mazovia qal: “L-istrateġija kimika għas-sostenibbiltà hija element importanti ta’ politika ekonomika bbażata fuq soluzzjonijiet ekoloġiċi. L-effetti tal-iskjerament tagħha huma mistennija mir-reġjuni u s-soċjetà. F’din l-Opinjoni rridu nindikaw ir-rwol tar-reġjuni fil-proċess tal-implimentazzjoni tiegħu billi niffokaw fuq is-saħħa tar-residenti u l-ambjent. L-istrateġija hija opportunità biex tittejjeb il-kompetittività permezz tal-innovazzjoni.”

Emma NOHREN (SE/Ħodor) , relatur tal-abbozz ta’ opinjoni tal-KtR dwar il-protezzjoni tal-ambjent marittimu qal: "Qed nittraskuraw l-oċeani u b’hekk qed noqtlu l-pjaneta tagħna. Diġà tlifna ħin prezzjuż u ma ksibniex livell ambjentali tajjeb fl-ibħra tal-UE. Wasal iż-żmien li tittieħed azzjoni! Ir-rilaxx tal-poter enormi tal-muniċipalitajiet u r-reġjuni tal-UE jiskatta opportunità mill-aqwa għal azzjoni reali lejn ir-restawr tal-ibħra tagħna.”

Aktar informazzjoni:

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-KtR li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma tal-KtR. Sabiex tiġi ispirata u aċċellerata l-azzjoni, il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali jinkludi mappa online b’200 prattika tajba.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi: