Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-kriżi tal-enerġija m’għandhiex iddgħajjef l-ambizzjonijiet klimatiċi globali tal-UE  

Inqas minn xahar qabel il-COP27 – il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ġedded l-appelli tiegħu biex il-gvernijiet sottonazzjonali jkollhom rwol aktar b’saħħtu fin-negozjati globali dwar il-klima u rikonoxximent ulterjuri fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-KtR jipproponi sistema globali biex jinġabar u jiġi mmonitorjat it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju tal-bliet u r-reġjuni, u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kunsill tal-UE jappoġġjaw b’mod inekwivoku l-inklużjoni, fil-konklużjonijiet tal-COP27, tal-ħtieġa urġenti għal azzjoni ta’ kooperazzjoni f’diversi livelli u għall-involviment sħiħ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi.

Wara sajf ta’ nixfa massiva, għargħar u nirien fl-UE kollha u bi prezzijiet tal-enerġija li qed jogħlew, l-inflazzjoni u t-theddida li miljuni ta’ Ewropej jispiċċaw fil-faqar enerġetiku din ix-xitwa, il-kriżi tal-enerġija u tal-klima hija fuq quddiem nett tad-diskussjonijiet fis-Sessjoni Plenarja ta’ Ottubru tal-KtR u l-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet 2022.

Qabel il-konferenza tan-NU dwar il-klima li se tibda f’Sharm El Sheikh fis-6 ta’ Novembru, il-membri tal-KtR kellhom dibattitu plenarju dwar ir-rwol tal-awtoritajiet sottonazzjonali fil-COP27 mal-Viċi President tal-Kumitat ENVI fil-Parlament Ewropew Bas Eickhout, mas-Sindku ta’ Utrecht u rappreżentanta tal-ICLEI fil-COP27 Sharon Dijksma u mas-Sindku ta’ Chefchaouen u l-President reġjonali tal-ICLEI għall-Afrika Mohamed Sefiani.

Hu u jiftaħ id-dibattitu, Vasco Alves Cordeiro, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: "Il-kriżi klimatika qed issir dejjem aktar evidenti f’għajnejn in-nies. Hemm bżonn li naġixxu malajr kemm jista’ jkun u nimxu mill-impenji għar-riżultati. Dak li se jiġi deċiż fil-COP27 se jsawwar il-politiki dwar il-klima u l-enerġija u se jkollu impatt fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha. Il-COP27 ta’ din is-sena qed issir f’nofs il-kriżi tal-enerġija, kriżi aggravata mill-gwerra ta’ Putin kontra l-Ukrajna, iżda din hija xi ħaġa li kellna nindirizzaw diġà għexieren ta’ snin ilu billi nersqu lejn ekonomija newtrali għall-klima. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jsemma’ leħnu waqt il-COP27 u se jkompli jaħdem biex isaħħaħ l-alleanzi tiegħu fil-livell tal-UE u dak globali biex jintlaħaq dan l-għan."

Rafał Trzaskowski (PL/PPE), Sindku ta’ Varsavja u l-President il-ġdid tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, qal: "Permezz ta’ investiment massiv fid-dawl LED fit-toroq ta’ Varsavja, naqqasna l-konsum tal-enerġija u l-infiq pubbliku b’mod sostanzjali. Ħafna bliet u reġjuni Ewropej oħra huma impenjati li jimplimentaw soluzzjonijiet sostenibbli li jagħmlu lill-komunitajiet lokali post aktar b’saħħtu u aħjar biex jgħixu fih. Għalhekk nappellaw għal fondi diretti biex tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-enerġija. Barra minn hekk, nappellaw biex il-COP27 tqis leħen il-bliet u r-reġjuni u nilqgħu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal aktar kooperazzjoni f’diversi livelli. Issa nappellaw lill-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans biex jiġġieled għal rwol aktar b’saħħtu għall-bliet u r-reġjuni fil-mejda ta’ negozjar tal-COP27." Ir-Riżoluzzjoni dwar il-COP27 imressqa mill-Kumitat ENVI tal-Parlament Ewropew ġiet ivvutata t-Tnejn 3 ta’ Ottubru u tappoġġja l-proposti tal-KtR għal kooperazzjoni f’diversi livelli u rwol aktar b’saħħtu tal-bliet u r-reġjuni fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi.

Permezz ta’ Opinjonijiet minn Alison Gilliland (IE/PSE) u Olgierd Geblewicz (PL/PPE), l-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali fin-negozjati globali dwar il-klima u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi. L-awtoritajiet sottonazzjonali u d-diplomazija tal-bliet jistgħu jegħlbu l-ostakli attwali fin-negozjati globali dwar il-klima u juru li ambizzjoni ogħla hija possibbli biex titħaffef l-effiċjenza enerġetika u l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli bħala l-unika soluzzjoni biex tiġi indirizzata l-kriżi attwali tal-enerġija u l-klima.

Alison Gilliland (IE/PSE), kunsilliera tal-Belt ta’ Dublin u relatur tal-Opinjoni, Lejn inklużjoni strutturali tal-bliet u r-reġjuni fil-COP 27 tal-UNFCCC, qalet: "L-ekosistemi tagħna għandhom il-ħsara u huma fraġli u ħafna impatti tal-kriżi klimatika diġà huma irriversibbli. Ma nistgħux nippermettu li l-gwerra u l-kriżi tal-enerġija jwaqqfu t-tranżizzjoni ġusta lejn pjaneta aktar nadifa u aktar sostenibbli. Il-bliet u r-reġjuni jeħtieġu aktar finanzjament dirett u appoġġ akbar biex nilħqu l-għanijiet klimatiċi tagħna. Kif definit mill-Patt Klimatiku ta’ Glasgow, neħtieġu governanza inklużiva u nappellaw lill-membri kollha tal-KtR biex ikunu proattivi biex iħeġġu lid-delegazzjonijiet nazzjonali tagħhom għal referenza espliċita fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol ewlieni li jaqdu l-awtoritajiet sottonazzjonali f’din it-tranżizzjoni."

Olgierd Geblewicz (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Zachodniopomorskie u relatur tal-Opinjoni Ir-rwol tal-KtR fit-tisħiħ tad-diplomazija sottonazzjonali dwar il-klima qabel il-COP27 u l-COP28, qal: "Id-diplomazija sottonazzjonali u d-diplomazija tal-belt la huma rikonoxxuti u lanqas sfruttati biżżejjed. Il-bliet u r-reġjuni jinsabu fuq quddiem nett fl-indirizzar tal-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima iżda wkoll tas-soluzzjonijiet klimatiċi. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma strumenti għall-involviment taċ-ċittadini u l-awtonomizzazzjoni tal-komunità, li mingħajrhom ma nistgħux inwettqu l-wegħdiet tal-Ftehim ta’ Pariġi. Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala ambaxxaturi taċ-ċittadini fin-negozjati dwar il-klima. Bħala l-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni, il-KtR jinsab lest li jsir l-istituzzjoni li tikkoordina d-diplomazija sottonazzjonali dwar il-klima mal-pajjiżi msieħba tal-UE."

Jakub Piotr Chełstowski (PL/KRE), President tal-Provinċja ta’ Śląskie u relatur tal-KtR dwar Pakkett tal-enerġija dwar l-emissjonijiet tal-gass, tal-idroġenu u tal-metan, ukoll ħa sehem fid-dibattitu, u enfasizza li: "Il-pakkett il-ġdid dwar il-gass u r-Regolament dwar il-metan huma kruċjali għall-għanijiet strateġiċi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, kif ukoll il-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %” u r-REPowerEU. L-iżvilupp tas-swieq għall-idroġenu u l-bijometan u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-metan huma kruċjali wkoll għall-ekonomiji reġjonali tagħna u biex inlaħħqu mal-ambizzjoni klimatika tagħna."

Noti lill-edituri:

Persuna ta' kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023