Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mexxejja eletti mill-Parlament Ewropew u mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huma alleati politiċi naturali biex isawru Ewropa aktar demokratika  

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jitolbu lill-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli jieħu sehem bis-sħiħ fl-implimentazzjoni u l-governanza tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru

Ftit jiem biss qabel it-tnedija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli llum indirizza s-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u qasam mal-mexxejja lokali u reġjonali l-ħtieġa li titwettaq il-Konferenza fuq il-post, lil hinn mill-istituzzjonijiet tal-UE u lil hinn mill-bliet kapitali.

Li l-valuri Ewropej ikunu parti minn kull reġjun, belt u raħal rurali; li tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea; li jiġu involuti bis-sħiħ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru wara l-pandemija. Dawn kienu s-suġġetti fil-qalba tad-dibattitu fil-plenarja bejn il-membri tal-KtR u l-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli. Id-diskussjoni wriet ir-rieda kondiviża li tiżdied il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tal-UE, speċjalment qabel it-tnedija uffiċjali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, fid-9 ta’ Mejju.

Kif ġie enfasizzat mill-President Sassoli, il-Parlament Ewropew u l-KtR huma magħmula minn uffiċjali eletti, u għalhekk huma alleati politiċi naturali, kemm fi Brussell kif ukoll fuq il-post. Aħna determinati li dan il-kliem insarfuh f’azzjonijiet konkreti. Aħna, il-presidenti reġjonali u s-sindki lokali, nagħmlu l-Ewropa ħajja fuq il-post. Aħna nassiguraw li d-demokrazija tagħti riżultati. Il-vuċi taċ-ċittadini, espressa permezz tal-membri tal-KtR u l-miljun politiku elett lokali li jirrappreżentaw, għandha tinstema’ fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, lil hinn mill-istituzzjonijiet u l-bliet kapitali tal-UE ,“ qal Apostolos Tzitzikostas , President tal-KtR.

Il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli qal: " Huwa speċjalment fi żminijiet ta’ kriżi li l-Unjoni Ewropea trid turi l-importanza tagħha billi tipproteġi n-nies, tappoġġja n-negozji, tinvesti fl-ugwaljanza, il-progress soċjali u l-benessri ekonomiku. L-issodisfar tal-ħtiġijiet taċ-ċittadini Ewropej bħall-għajnuna, ix-xogħol, id-dinjità, is-sigurtà u l-prosperità għall-futur tagħhom huwa fil-qalba tal-irkupru. Ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula ser jaqdu rwol importanti fit-triq lejn l-irkupru, it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Iridu, u jistgħu, juru l-valur miżjud tagħhom biex iwittu t-triq għal irkupru ġust, diġitali u ekoloġiku u mhux l-inqas fil-bini mill-ġdid tal-fiduċja tan-nies .”

L-Ewwel Viċi President tal-KtR, Vasco Cordeiro , qal: “ Ma hemm ħadd fil-Kumitat tar-Reġjuni li jirrifjuta li jkun strumentali biex il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tkun suċċess, iżda huwa inġust għall-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa li ma jirrikonoxxux ir-rwol tagħhom u l-importanza tagħhom mhux biss bħala strument iżda wkoll bħala membri attivi li jista’ jkollhom rwol u jgħidu x’jaħsbu li għandu jkun il-futur tal-Ewropa. Hemm marġni wiesa’ ta’ progress u titjib fil-mod kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jkunu parti minn dan il-proċess ta’ reviżjoni tal-Ewropa u kif taħdem. Il-fiduċja hija fil-periklu f’dan il-proċess. Ir-reġjuni u l-bliet mhux se jintesew u nittama li l-istituzzjonijiet l-oħra kollha tal-UE wkoll.”

Sfond:

Nhar it-Tlieta 4 ta’ Mejju, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew għall-Politika tal-Informazzjoni, l-Istampa u r-Relazzjonijiet maċ-Ċittadini, Othmar Karas , u l-Viċi President għar-Relazzjonijiet mal-KtR, Klára Dobrev , ingħaqdu mal-membri tal- Bureau tal-Kumitat , biex jiddiskutu kif jistgħu jiġu kkomunikati aħjar l-azzjonijiet u l-kisbiet tal-UE lin-nies fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-Ewropa. Huma ddiskutew ukoll kif jikkontribwixxu għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u jżidu l-kooperazzjoni bejn l-uniċi żewġ istituzzjonijiet tal-UE li jikkonsistu minn uffiċjali eletti.

Fid-9 ta’ Mejju, il-KtR se jorganizza dibattitu lokali fi Strasburgu biex ifakkar id-dimensjoni territorjali tal-Konferenza. L-avveniment, koorganizzat mal-assoċjazzjonijiet reġjonali u lokali Franċiżi ewlenin, se jippermetti lill-mexxejja reġjonali u lokali jiddiskutu maċ-ċittadini kif iwasslu ’l-Konferenza fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-Ewropa. Fl-avveniment lokali se jattendu, fost l-oħrajn, Dubravka Šuica, il-Kummissarju Ewropew għad-Demokrazija u d-Demografija, Guy Verhofstadt, Kopresident tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u Ana Paula Zacarias, is-Segretarju tal-Istat Portugiż għall-Affarijiet Ewropej.

Aktar dettalji hawn .

Kelliem tal-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :