Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-fondi diretti għall-bliet u r-reġjuni jibqgħu kruċjali għall-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali  

Il-finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni biex il-Patt Ekoloġiku jissarraf fi proġetti tanġibbli fil-livell lokali jibqa’ l-isfida ewlenija quddiemna.

Filwaqt li fl-Ewropa qed jerġgħu jiżdiedu l-każijiet tal-COVID-19, il-bliet u r-reġjuni tal-UE huma involuti f’kooperazzjoni kontinwa biex iżommu l-Patt Ekoloġiku fil-qalba tal-irkupru. L-aċċess dirett għall-fondi tal-UE biex jitwettaq il-Patt Ekoloġiku u tinkiseb tranżizzjoni ġusta fil-livell lokali jibqa’ l-ogħla prijorità għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE.

Matul it-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , li saret fil-21 ta’ Ottubru, il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) skambjaw fehmiet dwar il-bosta dossiers li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-istrateġija tal-UE għat-tkabbir biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050. L-industrija, it-trasport, l-agrikoltura u Ewropa soċjali b’saħħitha kienu fost is-suġġetti diskussi.

Il-laqgħa saret wara li, il-ġimgħa l-oħra , il-Kummissjoni Ewropea u l-KtR ħadu l-impenn għal fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa, b’mod partikolari fi tliet oqsma: l-effiċjenza enerġetika fil-bini, it-trasport nadif u l-ekoloġizzazzjoni tal-bliet.

Huwa u jiftaħ id-dibattitu, Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija u l-President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku, qal: “Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-pilastru li fuqu rridu nerġgħu nibnu aħjar il-bliet u r-reġjuni tagħna, noħolqu impjiegi ġodda, innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO 2 u niġġieldu l-inugwaljanza soċjali. Illum, għal darb’ oħra, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni wera l-kapaċità tiegħu li jkun pjattaforma li torbot b’mod effettiv lill-partijiet interessati ewlenin, inklużi l-istituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u n-negozji biex nibnu futur aktar sostenibbli għalina lkoll.”

Il-laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali laqqgħet ir-relaturi tal-KtR tad-dossiers ewlenin tal-Patt Ekoloġiku. Fosthom:

Andries Gryffroy (BE/EA), membru tal-Parlament Fjamming, ippreżenta l-Opinjoni tiegħu li qed titħejja bħalissa dwar L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Tista’ taqra l-intervista tagħna mar-relatur Gryffroy hawnhekk .

Rafal Trzaskowski (PL/PPE), Sindku ta’ Varsavja, indirizza lill-membri dwar Il-Patt Klimatiku Ewropew , Opinjoni adottata fl-aħħar sessjoni plenarja fit-13 ta’ Ottubru 2020. Tista’ taqra l-intervista tagħna mas-Sindku Trzaskowski hawnhekk .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja tal-Olanda tan-Nofsinhar, intervjeniet dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa , Opinjoni adottata unanimament matul is-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020. Tista’ taqra l-intervista tagħna mar-relatur Baljeu hawnhekk.

Anne Karjalainen (FI/PSE), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Kerava, ġabret fil-qosor l-Opinjoni tagħha dwar Ewropa Soċjali b’Saħħitha għal Tranżizzjonijiet Ġusti , adottata l-ġimgħa li għaddiet matul is-sessjoni plenarja tal-KtR f’Ottubru.

Declan McDonnell (IE/AE), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Galway, indirizza lill-membri tal-KtR dwar l-Opinjoni tiegħu dwar L-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-djalogu permanenti maċ-ċittadini , kontribut ewlieni għall-Konferenza li jmiss dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. L-Opinjoni ġiet adottata matul is-sessjoni plenarja tal-KtR f’Ottubru.

Adam Struzik (PL/PPE) , President tar-Reġjun ta’ Mazovia, ġabar fil-qosor il-punti ewlenin tal-Opinjoni tiegħu dwar L-isfidi għat-trasport pubbliku fil-bliet u r-reġjuni metropolitani , Opinjoni li għandha tiġi adottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR f’Diċembru.

Guido Milana (IT/PSE), Kunsillier Muniċipali ta’ Olevano Romano, ġabar fil-qosor l-Opinjoni tiegħu dwar Mill-Għalqa sal-Platt – id-dimensjoni lokali u reġjonali , Opinjoni li ser tiġi adottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR f’Diċembru.

Informazzjoni addizzjonali:

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Fit-13 ta’ Ottubru 2020, waqt dibattitu tas-sessjoni plenarja ma’ Frans Timmermans, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ħadu l-impenn għal fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex jitħaffef it-twettiq tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa. Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.  

Il-bliet u r-reġjuni diġà qed iwettqu t-tranżizzjoni fil-prattika. Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna .

Dan l-avveniment huwa parti mill- Ġimgħa tar-Reġjuni tal-UE 2020 .

Kuntatt

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023