Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Rapport jargumenta li għandha tiġi żviluppata strateġija għas-sigurtà tal-ikel fil-Mediterran  

L-Unjoni Ewropea u l-Unjoni għall-Mediterran għandhom jikkunsidraw li jiżviluppaw strateġija makroreġjonali għas-sigurtà tal-ikel fil-Mediterran, jippromovu tranżizzjoni agroekoloġika lejn prattiki li jippreservaw il-ħamrija u l-agrobijodiversità, u jikkunsidraw l-introduzzjoni ta’ tikketta ta’ “prodotti Mediterranji” jew “dieta Mediterranja”, skont rapport diskuss mill-membri tal-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM) fid-29 ta’ Ottubru.

Ir-rakkomandazzjonijiet, li bħalissa jinsabu fl-istadju preparatorju, iħeġġu wkoll lir-reġjuni u l-bliet biex ifittxu li jsiru forza mexxejja wara l-isforzi biex jiġu żviluppati approċċi agrikoli li huma aktar reżiljenti għal bidliet drammatiċi fil-klima fir-reġjun tal-Mediterran.

L-Opinjoni, li qed titfassal minn Agnès Rampal (FR/PPE), viċi sindku ta’ Nizza, ġiet diskussa mill-kummissjoni għall- iżvilupp territorjali sostenibbli tal- ARLEM , forum politiku li jlaqqa’ flimkien politiċi mill-UE u minn pajjiżi li jmissu mal-Mediterran. Issa se tiġi diskussa fil-laqgħa plenarja tal-ARLEM fi Frar 2021, flimkien ma’ Opinjoni oħra, dwar id-diġitalizzazzjoni tan-negozji żgħar u ta’ daqs medju fir-reġjun tal-Mediterran.

Is-Sinjura Rampal qalet: “It-tibdil fil-klima qed ikollu impatt terribbli fil-Mediterran u qed jaggrava sitwazzjoni ta’ vulnerabbiltà sinifikanti. L-Opinjoni tiegħi hija sejħa għal azzjoni. Hemm rabta inseparabbli bejn l-agrikoltura, id-dieta u s-sigurtà tal-ikel u rridu nżommu din ir-rabta fir-reġjun tal-Mediterran. Bħalissa hemm defiċit ta’ governanza u viżjoni komuni minħabba li l-politiki ta’ ġestjoni agrikola mhumiex prijorità fuq l-aġenda politika. Neħtieġu prattiki agrikoli li huma ferm aktar reżiljenti, jeħtieġ li nippromovu d-dieta Mediterranja, li hija parti mill-wirt dinji tal-UNESCO, u neħtieġu appoġġ speċifiku għas-sovranità tal-ikel.”

Waqt li ppreżentat ir-rapport tagħha dwar id-diġitalizzazzjoni ta’ negozji żgħar u ta’ daqs medju fir-reġjun tal-Mediterran, Lizzy Delaricha , Sindku ta’ Ganei Tikva fl-Iżrael, qalet: “Id-diġitalizzazzjoni hija l-pont li jmiss li jridu jaqsmu l-SMEs”, u żiedet tgħid li bħalissa n-nuqqas ta’ diġitalizzazzjoni qed “iżommhom lura milli jikkompetu ma’ kumpaniji oħrajn”.

Id-diġitalizzazzjoni hija prijorità tal-Kummissjoni Ewropea mmexxija mill-President Ursula von der Leyen, li enfasizzat li d-diġitalizzazzjoni – kif ukoll l-azzjoni klimatika – hija ċentrali għall-isforzi tal-UE biex tirkupra mill-pandemija tal-coronavirus.

Il- laqgħa kienet kopreseduta minn Lahcen Amrouch , Sindku ta’ Argana fil-Marokk, u minn Arianna Maria Censi (PSE), viċi sindku tal-Belt Metropolitana ta’ Milan.

Is-Sinjura Censi enfasizzat l-“isfidi” li issa qed jiffaċċjaw ir-reġjuni u l-bliet fl-Ewropa, fl-Afrika ta’ Fuq u fil-Lvant Nofsani. Hija qalet li hemm bżonn “li jinħolqu u jiġu appoġġjati mudelli ekonomiċi dwar l-iżvilupp li jpoġġu lill-komunitajiet lokali fil-qalba tagħhom, jikkondividu l-politiki biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima u l-kriżi tal-COVID-19, jippromovu l-multilateraliżmu, u jqajmu mill-ġdid il-kontenut tal-Karta ta’ Milan – il-wirt kulturali tal-Expo Milan 2015, dwar l-aċċess għall-ikel – sabiex jinqered il-ġuħ sal-2030”.

Xavier Cadoret , tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa, qal li r-rispons għall-kriżi tal-coronavirus “m’għandux ixekkel id-demokrazija” u li l-miżuri meħuda mill-mexxejja nazzjonali jrid ikollhom “leġittimità demokratika” u jkunu “temporanji”. Huwa ddeskriva wkoll il-kriżi bħala “opportunità għar-rikonoxximent tar-rwol speċifiku u kruċjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-baċir tal-Mediterran”.

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-għadd ta’ mwiet mill-pandemija fil- viċinat tan-Nofsinhar bħalissa huwa ta’ aktar minn 13,000, l-investiment dirett barrani naqas b’45% din is-sena, u r-rimessi “qed jonqsu bil-kbir”. Biex tgħin, il-Kummissjoni ħaffet il-pagamenti għall-appoġġ baġitarju lill-imsieħba tan-Nofsinhar tal-Mediterran u devjat EUR 2.3 biljun tal-programmi tagħha lejn ir-reġjun biex tipprovdi appoġġ ta’ emerġenza, issaħħaħ ir-reazzjonijiet mediċi u soċjali, u ttejjeb l-ilma u s-sanità. Din l-għajnuna tinkludi miżuri biex jgħinu lir-refuġjati.

Il-membri tal-ARLEM attendew ukoll diskussjoni dwar l-abbozz tal-istrateġija tal-Unjoni għall-Mediterran għall-iżvilupp urban sostenibbli . Fl-2008, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni kien iddeċieda li jistinka għall-ħolqien tal-ARLEM b’reazzjoni għall-ħolqien fix-xhur ta’ qabel tal-Unjoni għall-Mediterran (UgħM), sabiex jiġi żgurat li tkun tista’ tiddaħħal perspettiva lokali u reġjonali fil-ħidma tal-UgħM. L-UgħM, li tlaqqa’ flimkien 42 pajjiż mill-UE u mill-baċir tal-Mediterran, ħarġet minn proċess diplomatiku li beda 25 sena ilu f’Barċellona .

Sfond:

Din kienet l-ewwel laqgħa tal-ARLEM wara li beda l-mandat il-ġdid tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li minnu jinħatru l-membri Ewropej. Il-bidla tal-mandat tal-KtR affettwat ukoll il- kompożizzjoni tal-ARLEM. Minħabba l-pandemija, il-laqgħa saret online.

Kelliema esterni fil-laqgħa tal-ARLEM inkludew: Isidro González , Viċi Segretarju Ġenerali tal-UgħM responsabbli mill-Ilma u l-Ambjent, li nnota li l-Artiku biss qed jiġi affettwat mit-tibdil fil-klima b’mod agħar mill-Mediterran; Jean-Paul Pelissier , Ċentru Internazzjonali għall-Istudji Agronomiċi Mediterranji Avvanzati CIHEAM (Montpellier); u rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. Kelliema matul id- diskussjoni dwar l-istrateġija tal-UgħM dwar l-iżvilupp urban sostenibbli inkludew politiċi u uffiċjali minn Leuven u l-Ġordan, kif ukoll minn firxa ta’ akkademiċi u membri tal-ARLEM.

Il-laqgħa li jmiss tal-ARLEM hija s-sessjoni plenarja tagħha fi Frar 2021. L-avveniment se jħabbar ukoll it-tielet rebbieħ tal- Premju tal-ARLEM għall-Intraprenditorija Lokali fost iż-Żgħażagħ fil-Mediterran .

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022