Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Michel Barnier u s-Sindku ta’ Londra jiddibattu l-Brexit mal-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE  

Ukoll fuq l-aġenda tal- #CoRplenary : Ministru Ġermaniża u erba’ Kummissarji Ewropej se jiddiskutu l-miri klimatiċi, l-integrazzjoni, l-agrikoltura, it-tkabbir u l-ħsieb strateġiku tal-UE.

Il-Kap Negozjatur tal-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, is-Sindku ta’ Londra, Sadiq Kh a n, u l- President tal-Bretanja , Loïg Chesnais-Girard, se jindirizzaw l-ewwel plenarja kompletament virtwali tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fid-9 ta’ Diċembru. Id-dibattitu dwar il-Brexit, li se jsir ftit aktar minn tliet ġimgħat qabel ma jintemm il-perjodu ta’ tranżizzjoni tal-ħruġ tar-Renju Unit u bi ftehim kummerċjali li għad irid jiġi ffinalizzat, se jittratta l-impatt territorjali u r-relazzjonijiet futuri tal-Brexit fuq ir-reġjuni u l-bliet tar-Renju Unit u tal-UE u l-amministrazzjonijiet deċentralizzati.

Segwi l-plenarja fuq is-sit web tal-KtR

8 ta’ Diċembru, Nintensifikaw l-azzjoni klimatika fż-żminijiet tal-COVID-19

Jumejn qabel ma l-Kunsill Ewropew jiddiskuti mira klimatika ġdida potenzjali għall-2030, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jilqa’ wkoll lil Svenja Schulze, Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari, fil-plenarja tiegħu. Il-Ministru se tieħu kont tal-progress li sar matul il-Presidenza Ġermaniża tal-UE fir-rigward tal-klima u l-enerġija, u se tiddiskuti l-proposti li saru mir-reġjuni u l-bliet biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u jiġi żgurat irkupru Ewropew ekoloġiku – prijorità għall-Kumitat.

9 ta’ Diċembru, Il-futur tat-tkabbir tal-UE

Fid-9 ta’ Diċembru, Olivér Várhelyi , Kummissarju Ewropew għall-Viċinat u t-Tkabbir, se jiddiskuti r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi ġirien, inklużi l-membri potenzjali tal-UE mill-Balkani tal-Punent.

10 ta’ Diċembru, L-irkupru permezz tal-prospettiva Ewropea

Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva se jippreżenta l-ewwel rapport ta’ prospettiva li jiffoka fuq ir-reżiljenza u l-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2021 – inklużi l-isforzi tal-UE biex tgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19.

10 ta’ Diċembru, Il-migrazzjoni: il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kummissjoni Ewropea se jniedu Pjan ta’ Azzjoni

Fl-10 ta’ Diċembru, Ylva Johansson , Kummissarju tal-UE għall-Affarijiet Interni, se tiddiskuti l- Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil , kif ukoll pilastru ewlieni tal-Patt, il- Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni . Fuq il-bażi ta l- Inizjattiva għall-Integrazzjoni mnedija fl-2019, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat ser jagħtu bidu għal sħubija mfassla apposta biex jappoġġjaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-integrazzjoni tal-migranti fil-komunitajiet tagħhom.

10 ta’ Diċembru, Nappoġġjaw l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa

Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura se jiddiskuti kif jista’ jissaħħaħ l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Id-dibattitu fil-plenarja se jiffoka fuq kif il-Politika Agrikola Komuni tal-UE, il-Fondi Strutturali u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jistgħu jiġu kkoordinati biex jiġu appoġġjati l-produtturi lokali, tingħata spinta lill-ekoloġizzazzjoni tal-industrija agroalimentari, tissaħħaħ il-koeżjoni u jiġu diversifikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir fil-komunitajiet rurali.

Il-membri tal-KtR se jiddiskutu wkoll u jadottaw disa’ opinjonijiet b’rakkomandazzjonijiet li jirriflettu dawn il-prijoritajiet politiċi tar-reġjuni u l-bliet tal-UE. Il-KtR se jadotta wkoll Riżoluzzjoni dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2021.

ID-DIBATTITI EWLENIN

8 ta’ Diċembru, 4.15 p.m. : Stqarrija u dibattitu dwar “Nintensifikaw l-azzjoni klimatika fiż-żminijiet tal-COVID-19”, ma’ Svenja Schulze , Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari

9 ta’ Diċembru, 2.30 p.m.: Dibattitu dwar il-Ftehim bejn l-UE u r-Renju Unit u l-konsegwenzi territorjali tal-Brexit, ma’ Michel Barnier , Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit, il-Kummissjoni Ewropea, Sadiq Kahn, Sindku ta’ Londra, u Loïg Chesnais-Girard, President tal-Bretanja

9 ta’ Diċembru, 5 p.m.: Dibattitu dwar Il-Pakkett tat-Tkabbir u l-Politika Ewropea tal-Viċinat, ma’ Olivér Várhelyi , Kummissarju Ewropew għat-Tkabbir u l-Politika tal-Viċinat

10 ta’ Diċembru, 11 a.m. : Dibattitu dwar Il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, ma’ Ylva Johansson , Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni

10 ta’ Diċembru, 2.30 p.m. : Dibattitu dwar L-irkupru u r-reżiljenza fiż-żoni rurali, ma’ Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura

10 ta’ Diċembru, 3.30 p.m. : Dibattitu dwar Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2021 u l-Ewwel Rapport ta’ Prospettiva tal-UE, ma’ Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva

OPINJONIJIET GĦALL-ADOZZJONI

  • Rieżami tal-governanza ekonomika Relatur: Elio Di Rupo (BE/PSE), Ministru-President tal-Gvern ta’ Wallonia
  • It-tisħiħ tal-governanza lokali u d-demokrazija rappreżentattiva permezz ta’ strumenti teknoloġiċi diġitali ġodda Relatur: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), Kunsill Muniċipali Rurali ta’ Järva
  • L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew Relatur: Andries Gryffroy (BE/AE), Membru tal-Parlament Fjamming
  • Opportunitajiet u sinerġiji ta’ adattament prekawzjonarju għat-tibdil fil-klima biex jiġu promossi s-sostenibbiltà u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u l-muniċipalitajiet Relatur: Markku Markkula (FI/PPE), Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Espoo
  • L-isfidi għat-trasport pubbliku fil-bliet u r-reġjuni metropolitani Relatur: Adam Struzik (PL/PPE), President tal-Provinċja ta’ Mazowieckie
  • Mill-għalqa sal-platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali Relatur: Guido Milana (IT/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Olevano Romano
  • Strateġija tal-UE għall-irkupru rurali Relatur: Enda Stenson (IE/AE), Kunsill tal-Kontea ta’ Leitrim
  • Ir-Rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tas-sħubija strateġika mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE Relatur: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PSE), President tal-Gvern tal-Gżejjer Kanarji
  • Lejn turiżmu aktar sostenibbli għall-bliet u r-reġjuni tal-UE Relatur: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), Viċi Ministru tat-Turiżmu, ir-Riġenerazzjoni, il-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Lokali tar-Reġjun tal-Andalusija

Informazzjoni prattika:

Post : Virtwali

Data : it-Tlieta, 8 ta’ Diċembru – il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru 2020.

Materjal ta’ sfond : L- aġenda tal-plenarja u l- opinjonijiet u d-dokumenti inkwistjoni.

Xandira dirett a online : mis- sit web tal-KtR.

Kuntatt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi: