Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Michel Barnier u s-Sindku ta’ Londra jiddibattu l-Brexit mal-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE  

Ukoll fuq l-aġenda tal- #CoRplenary : Ministru Ġermaniża u erba’ Kummissarji Ewropej se jiddiskutu l-miri klimatiċi, l-integrazzjoni, l-agrikoltura, it-tkabbir u l-ħsieb strateġiku tal-UE.

Il-Kap Negozjatur tal-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, is-Sindku ta’ Londra, Sadiq Kh a n, u l- President tal-Bretanja , Loïg Chesnais-Girard, se jindirizzaw l-ewwel plenarja kompletament virtwali tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fid-9 ta’ Diċembru. Id-dibattitu dwar il-Brexit, li se jsir ftit aktar minn tliet ġimgħat qabel ma jintemm il-perjodu ta’ tranżizzjoni tal-ħruġ tar-Renju Unit u bi ftehim kummerċjali li għad irid jiġi ffinalizzat, se jittratta l-impatt territorjali u r-relazzjonijiet futuri tal-Brexit fuq ir-reġjuni u l-bliet tar-Renju Unit u tal-UE u l-amministrazzjonijiet deċentralizzati.

Segwi l-plenarja fuq is-sit web tal-KtR

8 ta’ Diċembru, Nintensifikaw l-azzjoni klimatika fż-żminijiet tal-COVID-19

Jumejn qabel ma l-Kunsill Ewropew jiddiskuti mira klimatika ġdida potenzjali għall-2030, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jilqa’ wkoll lil Svenja Schulze, Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari, fil-plenarja tiegħu. Il-Ministru se tieħu kont tal-progress li sar matul il-Presidenza Ġermaniża tal-UE fir-rigward tal-klima u l-enerġija, u se tiddiskuti l-proposti li saru mir-reġjuni u l-bliet biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u jiġi żgurat irkupru Ewropew ekoloġiku – prijorità għall-Kumitat.

9 ta’ Diċembru, Il-futur tat-tkabbir tal-UE

Fid-9 ta’ Diċembru, Olivér Várhelyi , Kummissarju Ewropew għall-Viċinat u t-Tkabbir, se jiddiskuti r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi ġirien, inklużi l-membri potenzjali tal-UE mill-Balkani tal-Punent.

10 ta’ Diċembru, L-irkupru permezz tal-prospettiva Ewropea

Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva se jippreżenta l-ewwel rapport ta’ prospettiva li jiffoka fuq ir-reżiljenza u l-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2021 – inklużi l-isforzi tal-UE biex tgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19.

10 ta’ Diċembru, Il-migrazzjoni: il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kummissjoni Ewropea se jniedu Pjan ta’ Azzjoni

Fl-10 ta’ Diċembru, Ylva Johansson , Kummissarju tal-UE għall-Affarijiet Interni, se tiddiskuti l- Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil , kif ukoll pilastru ewlieni tal-Patt, il- Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni . Fuq il-bażi ta l- Inizjattiva għall-Integrazzjoni mnedija fl-2019, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat ser jagħtu bidu għal sħubija mfassla apposta biex jappoġġjaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-integrazzjoni tal-migranti fil-komunitajiet tagħhom.

10 ta’ Diċembru, Nappoġġjaw l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa

Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura se jiddiskuti kif jista’ jissaħħaħ l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Id-dibattitu fil-plenarja se jiffoka fuq kif il-Politika Agrikola Komuni tal-UE, il-Fondi Strutturali u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jistgħu jiġu kkoordinati biex jiġu appoġġjati l-produtturi lokali, tingħata spinta lill-ekoloġizzazzjoni tal-industrija agroalimentari, tissaħħaħ il-koeżjoni u jiġu diversifikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir fil-komunitajiet rurali.

Il-membri tal-KtR se jiddiskutu wkoll u jadottaw disa’ opinjonijiet b’rakkomandazzjonijiet li jirriflettu dawn il-prijoritajiet politiċi tar-reġjuni u l-bliet tal-UE. Il-KtR se jadotta wkoll Riżoluzzjoni dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2021.

ID-DIBATTITI EWLENIN

8 ta’ Diċembru, 4.15 p.m. : Stqarrija u dibattitu dwar “Nintensifikaw l-azzjoni klimatika fiż-żminijiet tal-COVID-19”, ma’ Svenja Schulze , Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari

9 ta’ Diċembru, 2.30 p.m.: Dibattitu dwar il-Ftehim bejn l-UE u r-Renju Unit u l-konsegwenzi territorjali tal-Brexit, ma’ Michel Barnier , Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit, il-Kummissjoni Ewropea, Sadiq Kahn, Sindku ta’ Londra, u Loïg Chesnais-Girard, President tal-Bretanja

9 ta’ Diċembru, 5 p.m.: Dibattitu dwar Il-Pakkett tat-Tkabbir u l-Politika Ewropea tal-Viċinat, ma’ Olivér Várhelyi , Kummissarju Ewropew għat-Tkabbir u l-Politika tal-Viċinat

10 ta’ Diċembru, 11 a.m. : Dibattitu dwar Il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, ma’ Ylva Johansson , Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni

10 ta’ Diċembru, 2.30 p.m. : Dibattitu dwar L-irkupru u r-reżiljenza fiż-żoni rurali, ma’ Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura

10 ta’ Diċembru, 3.30 p.m. : Dibattitu dwar Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2021 u l-Ewwel Rapport ta’ Prospettiva tal-UE, ma’ Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva

OPINJONIJIET GĦALL-ADOZZJONI

  • Rieżami tal-governanza ekonomika Relatur: Elio Di Rupo (BE/PSE), Ministru-President tal-Gvern ta’ Wallonia
  • It-tisħiħ tal-governanza lokali u d-demokrazija rappreżentattiva permezz ta’ strumenti teknoloġiċi diġitali ġodda Relatur: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), Kunsill Muniċipali Rurali ta’ Järva
  • L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew Relatur: Andries Gryffroy (BE/AE), Membru tal-Parlament Fjamming
  • Opportunitajiet u sinerġiji ta’ adattament prekawzjonarju għat-tibdil fil-klima biex jiġu promossi s-sostenibbiltà u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u l-muniċipalitajiet Relatur: Markku Markkula (FI/PPE), Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Espoo
  • L-isfidi għat-trasport pubbliku fil-bliet u r-reġjuni metropolitani Relatur: Adam Struzik (PL/PPE), President tal-Provinċja ta’ Mazowieckie
  • Mill-għalqa sal-platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali Relatur: Guido Milana (IT/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Olevano Romano
  • Strateġija tal-UE għall-irkupru rurali Relatur: Enda Stenson (IE/AE), Kunsill tal-Kontea ta’ Leitrim
  • Ir-Rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tas-sħubija strateġika mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE Relatur: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PSE), President tal-Gvern tal-Gżejjer Kanarji
  • Lejn turiżmu aktar sostenibbli għall-bliet u r-reġjuni tal-UE Relatur: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), Viċi Ministru tat-Turiżmu, ir-Riġenerazzjoni, il-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Lokali tar-Reġjun tal-Andalusija

Informazzjoni prattika:

Post : Virtwali

Data : it-Tlieta, 8 ta’ Diċembru – il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru 2020.

Materjal ta’ sfond : L- aġenda tal-plenarja u l- opinjonijiet u d-dokumenti inkwistjoni.

Xandira dirett a online : mis- sit web tal-KtR.

Kuntatt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021