Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-ftehim dwar il-baġit tal-UE u l-Fond ta’ Rkupru huwa meħtieġ sa Ġunju, inkella d-dewmien ser jipperikola s-sigurtà taċ-ċittadini u l-koeżjoni fl-Ewropa  

Wara l-vidjokonferenza tal-membri tal-Kunsill Ewropew fit-23 ta’ April, l- Alleanza tal-Koeżjoni – alleanza fil-livell tal-UE li tappella għal politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha wara l-2020 – tappella biex il-politika ta’ koeżjoni tibqa’ prijorità fil-kuntest tat-taħditiet dwar l-istrateġija ta’ rkupru marbuta mal-Covid-19 li tirrikonoxxi l-ħtiġijiet u l-esperjenza tar-reġjuni u l-bliet.

Il-ġlieda kontra l-pandemija tal-Covid-19 u t-tnedija mill-ġdid tal-ekonomija tal-Ewropa huma tellieqa kontra l-ħin. Kwalunkwe dewmien ulterjuri fl-iżgurar ta’ pjan ta’ rkupru tal-UE adegwat, ibbażat fuq baġit tal-UE kuraġġuż, ser idgħajjef il-kapaċità tagħna li nipproteġu d-drittijiet tas-saħħa u dawk soċjali taċ-ċittadini, nippreservaw il-kapaċità produttiva tal-Ewropa, ngħinu lin-negozji jissopravvivu l-emerġenza u li ninvestu f’futur sostenibbli.

Jeħtieġ li l-Istati Membri jieħdu pass kruċjali ’l quddiem għall-Ewropa billi:

- jiżguraw il-kontinwità tal-miżuri ta’ emerġenza appoġġjati mill-politika ta’ koeżjoni fil-pajjiżi u t-territorji l-aktar milquta, b’finanzjament adegwat u regoli speċjali;

- isaħħu l-investiment ippjanat għall-politika ta’ koeżjoni 2021-2027 biex jitħaffef l-irkupru u tinkiseb Ewropa reżiljenti, aktar ġusta u sostenibbli fit-tul;

- jiżguraw li l-inizjattivi finanzjarji straordinarji jikkontribwixxu għall-koeżjoni soċjali, territorjali u ekonomika billi jiġu indirizzati t-telf u d-dħul mit-taxxa lokali u billi jiġu appoġġjati l-awtoritajiet lokali u reġjonali – u kumpaniji pubbliċi relatati – fit-tmexxija ta’ servizzi lokali għaċ-ċittadini fix-xenarju tal-pandemija u dak ta’ wara l-pandemija;

- itemmu b’suċċess in-negozjati dwar il-politika ta’ koeżjoni futura sabiex jitnieda f’waqtu l-perjodu ta’ finanzjament fl-2021 u jiġi żgurat li l-politika ta’ koeżjoni tkun tista’ tissokta fis-snin ta’ wara;

- ilaqqgħu l-livelli kollha ta’ gvern biex isir investiment f’servizzi tas-saħħa mtejba fl-Unjoni, kemm billi jiżdied il-finanzjament għas-saħħa taħt il-politika ta’ koeżjoni kif ukoll billi jiġi stabbilit Mekkaniżmu speċjalizzat tas-Saħħa;

- jirrikonoxxu l-eżempji tajbin ta’ kooperazzjoni transfruntiera u transnazzjonali matul il-kriżi attwali u l-involviment b’mod attiv tar-REKT, l-Ewroreġjuni u r-reġjuni tal-fruntiera kollha tal-UE fil-ġlieda kontra l-virus, kif ukoll fl-irkupru ekonomiku futur.

Aħna nitolbu li kemm il-baġit “ċentrali” tal-UE kif ukoll l-inizjattivi straordinarji ta’ investiment finanzjarju jiddependu mill-esperjenza u l-għarfien żviluppati mill-atturi lokali li jittrattaw il-pandemija u l-konsegwenzi tagħha. L-investiment tal-UE għandu jibbenefika mill-flessibbiltà u s-semplifikazzjoni iżda kwalunkwe ċentralizzazzjoni żejda se ddgħajjef b’mod serju l-effettività tiegħu. Il-politika ta’ koeżjoni hija l-aħjar għodda tal-UE biex issaħħaħ strutturalment l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tar-reġjuni u l-bliet (inklużi s-saħħa u l-azzjoni klimatika). Din għandha tissaħħaħ u tiġi mobilizzata bis-sħiħ biex issaħħaħ ir-reżiljenza tal-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha fit-tul biex jiġi żgurat li jkunu mħejjija biżżejjed għall-konsegwenzi ekonomiċi tal-kriżi attwali, kif ukoll għal kwalunkwe kriżi futura, u b’hekk tikkomplementa l-istrumenti ta’ reazzjoni għal emerġenzi eżistenti u futuri.

Fir-rigward tat-tisħiħ potenzjali tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi, l-involviment reali tar-reġjuni u l-bliet fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u fit-tfassil tal-interventi, f’koordinazzjoni mill-qrib mal-pjani tal-politika ta’ koeżjoni, se jkun deċiżiv biex jiġi żgurat li l-ebda post ma jitħalla jibqa’ lura, u li l-impatt territorjali asimmetriku tar-riformi jiġi ġestit b’mod effettiv. Barra minn hekk, ir-reġjuni u l-bliet għandhom jipparteċipaw fid-dibattitu dwar kif għandha tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-soċjetajiet Ewropej fl-indirizzar tal-kriżi pandemika u l-effetti ekonomiċi u soċjali tagħha minn perspettiva territorjali.

Issa huwa essenzjali li l-istituzzjonijiet tal-UE jimxu fi spirtu ta’ solidarjetà u responsabbiltà. L-eżitu finali tan-negozjati ma jistax ikun sett ta’ fondi eċċessivament ċentralizzati u strumenti finanzjarji inċerti, li jiddependu biss mir-reattività tas-swieq privati. Irridu nipprovdu lill-Ewropa b’taħlita effettiva ta’ għodod, fejn l-għotjiet u s-self ikunu bbilanċjati adegwatament, u l-prinċipju tas-sħubija jiġi implimentat bis-sħiħ biex jissodisfa aħjar il-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE.

Huwa biss jekk insibu l-kuraġġ u l-fiduċja reċiproka li naġixxu flimkien li nkunu nistgħu noħorġu lill-Ewropa barra minn din l-emerġenza.

Ikkuntattja lis-segretarjat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023