Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet jitolbu appoġġ aktar qawwi għas-setturi kulturali u kreattivi biex ilaħħqu mat-telf ekonomiku drammatiku  

L-arti u l-kultura għandhom jitqiesu bħala “komodità bażika” u ma jiġux penalizzati mil-lockdowns

Ir-reġjuni u l-bliet qed jitolbu appoġġ koordinat mill-UE u l-Istati Membri biex jerġgħu jniedu s-setturi kulturali u kreattivi li huma fost dawk l-aktar milquta mill-kriżi tal-COVID-19 u l-lockdowns nazzjonali. F’dibattitu ma’ Mariya Gabriel, il-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni enfasizzaw il-kontribut qawwi tal-kultura u l-wirt kulturali għall-iżvilupp lokali u reġjonali u għall-valuri, l-identitajiet u ċ-ċittadinanza Ewropej. Huma argumentaw li l-arti u l-kultura għandu jkollhom rwol aktar prominenti fid-dibattitu dwar il-futur tal-UE.

Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal: “Fl-2020 biss, is-setturi kulturali u kreattivi sofrew telf finanzjarju li jlaħħaq is-70%: dan qed ipoġġi f’riskju mhux biss l-impjiegi u n-negozji, iżda wkoll il-wirt u l-identità tagħna stess. Il-kultura u l-kreattività jsaħħu l-koeżjoni soċjali tal-komunitajiet tagħna u jinsabu fil-qalba tal-identitajiet u t-tradizzjonijiet tagħna. L-investiment fil-kultura jfisser li ninvestu fl-eżistenza tagħna stess bħala ċittadini Ewropej, din hija r-raġuni għaliex irridu nipprovdu appoġġ aktar kuraġġuż u aktar b’saħħtu lil dawn is-setturi fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali.”

Illum, waqt li indirizzat is-sessjoni plenarja tal-KtR, il- Kummissarju Mariya Gabriel qalet: “Peress li s-setturi kulturali u kreattivi ntlaqtu b’mod partikolarment ħażin mill-pandemija, dawn jeħtieġu u jistħoqqilhom l-akbar impenn min-naħa tagħna. Il-bliet u r-reġjuni huma alleati ewlenin f’dan l-isforz. Bl-appoġġ konġunt tagħna, se niżguraw li l-kultura tista’ u se taqdi rwol ewlieni fil-bini ta’ Ewropa aktar ekoloġika, aktar vibranti u aktar reżiljenti.”

Wara d-dibattitu, ir-relatur tal-KtR Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) ippreżenta l-Opinjoni tiegħu dwar It-tnedija mill-ġdid tas-setturi kulturali u kreattivi . Ir-rapport iħeġġeġ li jiġi żgurat li l-fondi tal-UE jilħqu l-forom kollha tas-settur kulturali u kreattiv u lil dawk kollha li huma involuti fil-ħolqien tiegħu.

“L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jużaw il-fondi tal-UE u d-diversi programmi u miżuri biex jippromovu artisti individwali u jiżviluppaw opportunitajiet għal avvenimenti u skambji, inkluż fuq bażi virtwali. Dan jista’ jgħin biex joħroġ fid-dieher ir-rikkezza tal-potenzjal kreattiv moħbi fir-reġjuni, u b’hekk dawk l-artisti jsiru ambaxxaturi u promoturi tal-kulturi tagħhom stess. Il-bliet u r-reġjuni li kapaċi jisfruttaw l-istorja tagħhom, jirrakkontaw l-istejjer tagħhom, iġeddu lilhom infushom u joħorġu b’ideat ġodda ma jsirux attraenti biss għat-turisti u l-attivitajiet ekonomiċi li jiġġeneraw, iżda wkoll għan-negozji li jistabbilixxu ruħhom fihom”, qal is-Sur Varacalli, Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Gerace f’Reggio Calabria.

L-MEP Laurence Farreng (FR/Renew Europe), ir-rapporteur tal-Parlament Ewropew dwar miżuri effikaċi biex Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jsiru aktar "ħodor” , żiedet tgħid: “Wara sena ta’ pawża, ħareġ biċ-ċar li l-kultura se jkollha bżonn lill-Ewropa għat-tnedija mill-ġdid tagħha; iżda huwa saħansitra aktar ċert li l-Ewropa se jkollha bżonn il-kultura biex tirkupra hi stess. Dan l-irkupru futur għandu jsir kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadini, fil-livell lokali, iżda jeħtieġ ukoll sforz Ewropew biex jiġi żgurat li l-ebda artist, awtur, mużiċista, attur jew direttur ma jintesa. Għalhekk ninsab kuntenta li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ingħaqad mas-sejħa tal-Parlament biex mill-inqas 2 % tal-fondi ta’ rkupru jiġu allokati lil dawn l-operaturi ewlenin fl-ekonomija tagħna u, l-aktar importanti, fl-identità Ewropea tagħna.”

Aktar informazzjoni:

Is-setturi kulturali u kreattivi għandhom post speċifiku fil- Pjan ta’ Azzjoni Konġunt iffirmat f’Novembru 2020 bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u s-servizzi tal-Kummissarju Gabriel (DĠ EAC, DĠ RTD u JRC). Dan jipprevedi kooperazzjoni msaħħa u skambji ta’ politika, pereżempju, dwar l-inizjattiva Kapitali Ewropej tal-Kultura, konferenzi u avvenimenti ta’ livell għoli, proġetti ta’ tagħlim bejn il-pari u t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-inizjattiva Bauhaus Ewropew Ġdid.

L- Opinjoni tal-KtR tafferma li l-industriji kulturali u kreattivi għandhom jiġu ttrattati daqs produtturi ta’ beni primarji, sabiex, f’każ ta’ avvenimenti straordinarji ġodda bħall-pandemija tal-COVID-19, dawn ma jiġux penalizzati minn lockdown. Il-Kumitat jissuġġerixxi t-tfassil ta’ linji gwida komuni biex dawn ikunu jistgħu jkomplu joperaw, għalkemm b’restrizzjonijiet f’termini ta’ aċċessibbiltà. Huwa jilqa’ l- ftehim reċenti dwar il-Programm Ewropa Kreattiva, li jiżgura appoġġ ta’ EUR 2,2 biljun għall-artisti u jiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ proġetti kulturali fuq skala żgħira. Madankollu, huwa jappella għal integrazzjoni aħjar tal-investiment mid-diversi fondi tal-UE fil-kultura u biex tiżdied il-possibbiltà ta’ kofinanzjament sa 80% għal proġetti mwettqa minn operaturi żgħar. Ir-reġjuni u l-bliet jaqblu mal-Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa li jiġu allokati mill-inqas 2% tal-fondi tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għas-setturi u l-industriji kulturali u kreattivi. Dawn qed jitolbu wkoll biex jużaw il-finanzjament mill-istrumenti REACT-EU u SURE biex jappoġġjaw dawn is-setturi fil-livell nazzjonali.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: