Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
M’hemmx żmien x’nitilfu: jeħtieġ li jiġu implimentati l-baġit tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru mill-COVID-19  

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jfakkru li miljuni ta’ Ewropej qed jistennew li l-irkupru mill-COVID-19 ikun effettiv fil-prattika hekk kif il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew illum laħqu ftehim politiku dwar il-baġit tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru

Kif imħabbar illum , intlaħaq ftehim politiku dwar il-baġit fit-tul tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru mill-COVID-19 bejn il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill u n-negozjaturi tal-Parlament Ewropew. Il-bliet u r-reġjuni jilqgħu l-ftehim iżda jenfasizzaw il-ħtieġa li l-ftehim jiġi implimentat b’mod urġenti sabiex tiġi rimedjata l-kriżi bla preċedent ikkawżata mill-pandemija. Il-ftehim tħabbar waqt li l-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni kienet qed torganizza laqgħa online nhar it-Tlieta, 10 ta’ Novembru 2020.

Bħala reazzjoni tiegħu għall-ftehim politiku dwar il-baġit fit-tul tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru bejn il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill u n-negozjaturi tal-Parlament Ewropew, Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja, President tal-Kummissjoni ENVE u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , qal: “ Illum huwa jum kbir għall-Ewropa u għas-solidarjetà Ewropea . Il-bliet u r-reġjuni kienu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra l-pandemija u issa huma lesti li jaħdmu biex jiżguraw irkupru li jiffoka fuq il-ħarsien ta’ saħħet in-nies, li jagħmel il-bliet u r-reġjuni tagħna sostenibbli u inklużivi, u li jilħaq l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna. Aħna se nibqgħu viġilanti biex niżguraw li jiġi garantit approċċ f’diversi livelli u li l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew isiru realtà”.

Il-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE bdiet b’ dibattitu dwar il-Patt Ekoloġiku li ffoka fuq “Il-kisba tal-Miri dwar il-Klima għall-2030 u l-appoġġ għal tranżizzjoni ekoloġika fil-livell lokali u reġjonali” . Waqt id-dibattitu saru stqarrijiet minn Eva Kracht , Viċi Direttur Ġenerali għall-Politika Ewropea fil-Ministeru Federali għall-Ambjnet, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari, li tirrappreżenta l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE u Mauro Petriccione , Direttur Ġenerali għall-Azzjoni Klimatika fil-Kummissjoni Ewropea.

Żewġ rappreżentanti tal-bliet kapitali tal- Grupp ta’ Visegrád argumentaw favur rwol akbar għall-gvernijiet lokali fil-Patt Ekoloġiku kif ukoll fl-istrateġija ta’ rkupru mill-COVID-19. Is-Sindku ta’ Varsavja Rafał Trzaskowski (PL/PPE) u l-Viċi Sindku ta’ Budapest Kata Tüttő (HU/PSE) fakkru fil-ħtieġa li l-bliet u r-reġjuni jingħataw aċċess dirett għall-fondi tal-UE u appellaw għal sħubijiet diretti mal-UE biex jiġu ppjanati u implimentati b’mod aħjar il-proġetti ta’ rkupru mill-COVID-19 li jaċċelleraw it-triq tal-UE lejn in-newtralità klimatika. Is-Sindku ta’ Varsavja Rafał Trzaskowski (PL/PPE) inħatar bħala r-rappreżentant tal-KtR fil- Bord Politiku tal-Patt tas-Sindki tal-UE .

Waqt il-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE ġew diskussi l-abbozzi ta’ Opinjoni li ġejjin:

Dwar il-Patt Ekoloġiku, il-membri ddiskutew l-abbozz ta’ Opinjoni dwar “L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew” . Ir-relatur Andries Gryffroy (BE/AE), membru tal-Parlament Fjamming qal: “ Sabiex tinkiseb it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, il-Patt Ekoloġiku jrid jappoġġja approċċ minn isfel għal fuq. Aħna nitolbu li l-konsultazzjonijiet obbligatorji tal-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu estiżi għall-oqsma kollha tal-Patt Ekoloġiku u li l-gvernijiet sottonazzjonali jiġu involuti bis-sħiħ fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Aħna nemmnu bis-sħiħ li r-reġjuni u l-bliet għandhom jingħataw aċċess aktar faċli u dirett għall-finanzjament u nipproponu li tiġi stabbilita Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali Ewropea sabiex jiġi segwit il-proċess fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet relatati mal-klima fil-livell lokali”.

Dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima, ir-relatur Markku Markkula (FI/EPP) ippreżenta l-punti ewlenin tal-abbozz ta’ Opinjoni dwar l- “Opportunitajiet u sinerġiji ta’ adattament prekawzjonarju għat-tibdil fil-klima biex jiġu promossi s-sostenibbiltà u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u l-muniċipalitajiet – liema kundizzjonijiet ta’ qafas huma meħtieġa għal dan il-għan?” L-Eks President tal-KtR u l-President tal-Bord tal-Belt ta’ Espoo ddikjara li: “ It-tibdil fil-klima huwa emerġenza globali. L-adattament għat-tibdil fil-klima għandu jiġi indirizzat flimkien mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jimpenjaw ruħhom li jaħdmu għal Ewropa newtrali fil-karbonju sal-2050. Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa Strateġija ta’ Adattament tal-UE ġdida b’għanijiet u indikaturi ċari f’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà attiva u tal-proporzjonalità, ta’ sostenibbiltà, u abbażi tal-aħħar għarfien, riċerka u innovazzjoni. Is-sostenibbiltà għandha tkun “in-normalità l-ġdida” għal-livelli kollha tal-gvern, il-komunitajiet, in-negozji u l-individwi.”

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjoni: “Nixprunaw ekonomija newtrali għall-klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija” . Ir-relatur Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ qal: “ Il-prinċipju ‘l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel’ huwa l-ogħla prijorità għal ġejjieni effiċjenti fl-użu tar-riżorsi fl-Ewropa. Is-sistema tal-enerġija tagħna għandha tiddependi minn sehem dejjem akbar ta’ enerġiji rinnovabbli, tintegra b’mod flessibbli vetturi differenti tal-enerġija u tiġi distribwita b’mod aktar mifrux fl-Ewropa. Vetturi differenti tal-enerġija – l-elettriku, il-gass u s-sħana – għandhom jitħallew jiċċirkolaw bla xkiel bejn l-unitajiet domestiċi, it-trasport u l-industrija, li jippermetti dekarbonizzazzjoni aktar profonda u b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż biex jintlaħaq l-objettiv tal-UE tal-2050 ta’ newtralità klimatika.”

Il-Kummissjoni ENVE ħatret lir-relaturi li ġejjin:

Dimitrios Karnavos (EL/PPE) , Sindku ta’ Kallithea, inħatar relatur dwar “It-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali”.

Vincent Chauvet (FR/RE) , Sindku ta’ Autun, inħatar relatur għal “It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP 26”.

Adam Struzik (PL/PPE) , President tal-Provinċja ta’ Mazowieckie, inħatar relatur dwar “Strateġija għas-Sustanzi Kimiċi għas-sostenibbiltà.”

Sfond:

Aqra hawnhekk il-bullettin ENVOY (6 ta’ Novembru 2020).

Stqarrija għall-istampa (22 ta’ Ottubru 2020) Il-fondi diretti għall-bliet u r-reġjuni jibqgħu kruċjali għall-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali .

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Fit-13 ta’ Ottubru 2020, waqt dibattitu tas-sessjoni plenarja ma’ Frans Timmermans, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) impenjaw ruħhom favur fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex jitħaffef it-twettiq tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa. Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.  

Il-bliet u r-reġjuni diġà qed iwettqu t-tranżizzjoni fil-prattika. Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna .

Kuntatt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023