Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-kriżi ta’ COVID-19 għamlet il-ħtieġa għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ssir aktar urġenti  

Il-Konferenza għandha ġġib bidliet politiċi konkreti, jgħidu il-mexxejja lokali u reġjonali

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ddiskutew mas-Sinjura Gabriele Bischoff, Membru tal-Parlament Ewropew u Viċi President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) fil-Kummissjoni tal-KtR għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni (CIVEX) dwar it-triq ’il quddiem għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Għall-mexxejja lokali u reġjonali, il-kriżi attwali tagħmilha aktar urġenti li l-Unjoni Ewropea taħdem fuq kif tista’ ssir aktar effettiva, demokratika u eqreb lejn iċ-ċittadini. Il-KtR jilqa’ b’sodisfazzjon il-pożizzjoni tal-Kunsill li ħarġet fl-24 ta’ Ġunju bħala pass importanti biex nimxu ’l quddiem, peress li din tiftaħ it-triq għan-negozjati dwar il-governanza, il-kontenut u l-istruttura tal-Konferenza. Iżda l-Kumitat iħeġġeġ ukoll li l-ħidma tibda hekk kif is-sitwazzjoni pandemika tippermetti. Is-Sinjura Bischoff tenniet li l-mexxejja lokali u reġjonali għandhom jaqdu rwol importanti f’dan il-proċess.

Diġà f’Lulju 2019, il-Kumitat kien laqa’ il-proposta tal-President tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi stabbilita Konferenza ta’ sentejn dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa li għandha l-intenzjoni li tagħti spinta ġdida lill-kostruzzjoni Ewropea u ssaħħaħ id-demokrazija Ewropea. Il-Kumitat ikkunsidra bħala leġittimu li jkun involut b’mod attiv fil-proċess għal tliet raġunijiet: l-ewwel għax jirrappreżenta leħen ir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa; it-tieni għax id-dimensjoni territorjali tal-konsultazzjonijiet taċ-ċittadini tissaħħaħ permezz tal-involviment lokali u reġjonali; it-tielet għax ir-reġjuni u l-bliet għandhom l-aktar esperjenza fil-konsultazzjonijiet taċ-ċittadini u jistgħu jipprovdu kontenut ta’ politika bbażat fuq l-evidenza għad-dibattiti tematiċi.

Il-KtR beda l-mandat ġdid tiegħu fi Frar 2020 bl-adozzjoni ta’ Riżoluzzjoni dwar il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa fejn ġew deskritti l-prinċipji ewlenin għal involviment qawwi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess.

It-tnedija tal-Konferenza fid-9 ta’ Mejju 2020 ddewmet minħabba l-kriżi tal-COVID-19. Fis-7 ta’ Mejju 2020, il-KtR adotta Dikjarazzjoni dwar l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala atturi tar-rispons Ewropew għall-kriżi tal-COVID-19 , u talab sabiex il-Konferenza tissejjaħ kemm jista’ jkun malajr hekk kif is-sitwazzjoni tippermetti u appella għal involviment dirett maċ-ċittadini u r-rappreżentanti reġjonali u lokali dwar proposti differenti dwar kif l-Unjoni Ewropea tista’ ssir aktar effettiva, unifikata, demokratika u reżiljenti.

Mark Speich (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali tat-Tramuntana tan-Nordrhein-Westfalen u President tal-Kummissjoni CIVEX tal-KtR, qal: “Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija meħtieġa aktar minn qatt qabel, iżda huwa perikoluż aktar minn qatt qabel li sempliċiment nisimgħu . Hemm klima għall-kooperazzjoni u rridu nagħmlu użu minn dan. Sempliċiment skambju ta’ opinjonijiet idgħajjef din il-klima. Ir-riżultati tal-Konferenza għandu jkollhom konsegwenzi fuq il-politiki u l-politika.”

Gabriele Bischoff laqgħet il-pożizzjoni tal-Kunsill maħruġa fl-24 ta’ Ġunju, inqas minn ġimgħa wara li l-Parlament Ewropew adotta Riżoluzzjoni biex iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu dan sabiex ikunu jistgħu jibdew in-negozjati dwar il-modalitajiet tal-Konferenza mal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Hija enfasizzat ukoll ir-rwol importanti tal-livell lokali u reġjonali: “Permezz tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa nixtiequ noħorġu mill-bużżieqa ta’ Brussell u nilħqu liċ-ċittadini u lir-reġjuni b’mod innovattiv. Aħna interessati fil-viżjoni tagħhom tal-Unjoni Ewropea għall-futur, il-prijoritajiet tagħhom u l-oqsma ta’ politika fejn jixtiequ li jkollhom aktar azzjoni jew azzjoni differenti mil-livell Ewropew. L-Ewropa tinsab f'salib it-toroq. Din tista’ tmur lura għal kif kienet qabel jew tista’ tuża l-opportunità biex tibda rkupru sħiħ u tnedija mill-ġdid ta’ dan il-proġett Ewropew fantastiku. Wasal iż-żmien għal “mument Schuman” kuraġġuż ġdid .  

Barra minn hekk, il-membri tal-Kummissjoni CIVEX ddiskutew l-Opinjoni dwar “ It-tisħiħ tal-governanza lokali u d-demokrazija rappreżentattiva permezz ta’ strumenti teknoloġiċi diġitali ġodda ”. Din tenfasizza b’mod partikolari kemm huma utli l-għodod diġitali għal demokrazija parteċipattiva. Il-Konferenza hija opportunità biex jiġu ttestjati għodod parteċipattivi diġitali biex tissaħħaħ id-demokrazija rappreżentattiva, tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini u jiġu integrati eżempji reġjonali u muniċipali fejn iċ-ċittadini huma involuti fi proċessi deliberattivi u dwar il-mekkaniżmi ta’ rispons tagħhom.

Ir-relatur tal-KtR Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , Sindku tal-Muniċipalità ta’ Järva, qal: “ Meta nitkellmu dwar id-demokrazija moderna, għandna nillimitaw ruħna għad-demokrazija parteċipattiva biss. L-involviment taċ-ċittadini għandu jkun proċess kontinwu. Meta nkunu qed nosservaw kif l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali jinvolvu ruħhom maċ-ċittadini, il-metodi li jużaw – il-gazzetta, il-paġna ewlenija u l-laqgħat pubbliċi – huma l-istess bħal dawk li ntużaw 20 snin ilu. Fil-fatt jikkomunikaw ukoll permezz ta’ pjattaformi differenti tal-midja soċjali, iżda rari jużaw l-għodod il-ġodda u moderni ta’ parteċipazzjoni disponibbli. Il-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali għandhom jittrasformaw l-isforzi tagħhom ta’ komunikazzjoni u involviment biex ikunu eqreb taċ-ċittadini. In-nies jużaw apparati portabbli kuljum. Nistgħu niżviluppaw u ntejbu l-involviment u d-demokrazija permezz ta’ għodod teknoloġiċi moderni”.

Ir-rakkomandazzjonijiet finali ta’ din l-Opinjoni huma skedati għall-adozzjoni fil-Plenarja tal-KtR ta’ Ottubru 2020.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023