Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jniedu l-Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki  

Il-Patt tas-Sindki huwa l-akbar moviment fid-dinja ta’ bliet u reġjuni li jwettqu azzjoni favur il-klima u l-enerġija

Il-Patt tas-Sindki tnieda fl-2008 mill-Kummissjoni Ewropea biex jappoġġja l-bliet u r-reġjuni fit-twettiq tal-miri tal-klima u l-enerġija tal-UE għall-2020. Il-Patt issa qed isaħħaħ ir-rwol tiegħu billi jallinja l-wegħda dwar il-klima mal-objettiv tal-UE li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050 flimkien mat-tnedija ta’ Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali ġdida li tappoġġja t-tnedija tal-Patt f’kull Stat Membru. Il-Patt tas-Sindki għandu aktar minn 10,000 firmatarju li jirċievu appoġġ tekniku u gwida finanzjarja biex ifasslu u jimplimentaw pjani dwar l-enerġija u l-klima li jikkontribwixxu biex iż-żieda fit-temperatura globali tinżamm taħt il-1.5 – l-ogħla ambizzjoni tal-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima.

Fil-21 ta’ April, is-sindki u l-mexxejja lokali minn madwar l-UE ngħaqdu mal-avveniment ta’ tnedija tal- Patt tas-Sindki l-ġdid. F’ċerimonja online, il- Bord Politiku ppreżenta l-viżjoni tal-Patt “għal Ewropa aktar ġusta u newtrali għall-klima”, il-wegħda l-ġdida għall-bliet u r-reġjuni li għandha l-għan li żżid l-ambizzjonijiet klimatiċi. Firmatarji ġodda se jimpenjaw ruħhom li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra għall-2030 tal-anqas daqs il-mira nazzjonali rispettiva tagħhom u li jkunu konsistenti mal-objettiv tal-UE li tnaqqas 55 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030 minbarra li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Kadri Simson , il-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija, stiednet lir-rappreżentanti lokali kollha biex jingħaqdu mal-Patt il-ġdid u qalet: “Il-Patt tas-Sindki ilu l-punt ta’ referenza ewlieni għall-azzjoni lokali dwar l-enerġija u l-klima għal tlettax-il sena. Is-sena li għaddiet kienet diffiċli għalina lkoll. Ilkoll kemm aħna indirizzajna l-emerġenza tal-pandemija iżda fl-istess ħin, qatt ma waqafna nħejju għal futur aktar nadif, aktar ekoloġiku u aħjar. L-UE impenjat ruħha li tkun l-ewwel reġjun newtrali għall-klima fid-dinja mhux aktar tard mill-2050 u wegħedna wkoll li nnaqqsu l-emissjonijiet tagħna b’mill-inqas 55 % sal-2030. Issa wasal iż-żmien li jinfetaħ kapitlu ġdid għall-Patt tas-Sindki. Ejjew ningħaqdu flimkien u nieħdu pass ’il quddiem lejn il-Patt Ekoloġiku. Ewropa newtrali għall-klima, reżiljenti u ġusta, fejn il-bliet huma postijiet f’saħħithom fejn jgħixu ċ-ċittadini u fejn in-negozji lokali jirnexxu. Ejjew nagħmlu l-Patt post fejn il-bliet kollha tal-UE jistgħu jisfidaw lilhom infushom u juru l-eċċellenza tagħhom.”

L-avveniment serva bħala okkażjoni għat-tnedija tal- Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki . Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, enfasizza: “Illum l-UE għamlet pass ’il quddiem, billi impenjat ruħha b’mod legali għan-newtralità klimatika sal-2050. Dan se jinkiseb biss permezz ta’ ħidma maċ-ċittadini tagħna u fil-komunitajiet tagħna. Inkella dan ma jseħħ xejn minnu. L-UE teħtieġ il-miljun politiku lokali u reġjonali tagħha jekk il-Patt Ekoloġiku għandu jirnexxi. Billi jġeddu l-impenji tagħha u jniedu n-network ta’ Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki, ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula qed iżidu l-livell mistenni tal-klima biex jissodisfaw it-talbiet tan-nies u jipproteġu l-pjaneta tagħna .”

Graziella Galea (MT/PPE), membru tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar, qalet: " Il-kunsilli lokali, bħala l-livell ta’ governanza li huwa l-aktar fdat u li huwa l-eqreb għaċ-ċittadini, jistgħu jinvolvu lill-komunitajiet lokali biex jikkontribwixxu għall-ambizzjonijiet klimatiċi tal-UE. Il-kooperazzjoni reġjonali tista’ tkun meħtieġa wkoll. Bħala Ambaxxatriċi Nazzjonali tal-Patt, li ġejja mill-post l-aktar popolat f’Malta, ninsab impenjata li nqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħtieġa ta’ azzjoni klimatika lokali. Barra minn hekk, se nagħmel pressjoni għal finanzjament dirett mill-UE biex ngħinu lill-kunsilli lokali joħolqu l-ispazji ekoloġiċi tant meħtieġa fl-ambjenti urbani u biex il-kunsilli lokali jkunu involuti aktar fi proġetti nazzjonali li jikkonċernaw il-ġestjoni tal-iskart. L-awtoritajiet lokali għandhom jiġu appoġġjati fl-isforzi tagħhom biex jiksbu l-appoġġ meħtieġ għall-inizjattivi differenti li jistgħu jiġu proposti.”

L-għan primarju tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki huwa li japprovaw u jsaħħu l-inizjattiva f’kull Stat Membru, li jieħdu sehem f’attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż u li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni mal-Membri tal-Parlament Ewropew u mal-Gvernijiet Nazzjonali. Il-Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali għandha wkoll l-għan li tistabbilixxi kuntatt mal-bliet u l-muniċipalitajiet li jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ tekniku u gwida finanzjarja u jsiru aġenti attivi fit-twettiq tal-azzjoni klimatika.

Juan Espadas (ES/PSE), Sindku ta’ Sevilja u President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u l-Grupp ta’ Ħidma dwar il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-KtR, iddikjara: “ Il-Patt tas-Sindki huwa wieħed mill-akbar suċċessi ta’ kooperazzjoni fost il-gvernijiet lokali għall-azzjoni klimatika. Bħala Sindku, iżda wkoll bħala President tal-Kummissjoni għall-Ambjent tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, jiena kburi li ngħaqadt mal-Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki, imnedija bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Hekk kif id-dinja tiċċelebra Jum id-Dinja għada, il-bliet u r-reġjuni għandhom messaġġ qawwi x’jaqsmu: aħna impenjati li mmexxu t-tranżizzjoni lejn Ewropa sostenibbli biex nipproteġu l-futur tagħna u biex ħadd ma jitħalla jibqa' lura.”

Rafał Trzaskowski (PL/PPE), Sindku ta’ Varsavja u rappreżentant tal-KtR fil- Bord Politiku tal-Patt , qal: “L-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-KtR huma impenjati bis-sħiħ biex iwettqu tranżizzjoni ekoloġika u rkupru ekoloġiku wara l-COVID-19. Inizjattivi bħall-Patt tas-Sindki huma kruċjali biex tinbena Ewropa newtrali għall-klima minn isfel għal fuq u biex jinkisbu riżultati tanġibbli għal kull ċittadin. Ser inkomplu nippromovu l-Patt, filwaqt li nappoġġjaw governanza f’diversi livelli, nappellaw għal fondi diretti tal-UE, nikkooperaw ma’ sindki u presidenti reġjonali oħra kif ukoll man-negozji u l-universitajiet, infittxu soluzzjonijiet innovattivi, niskambjaw l-aħjar prattiki u nespandu n-network. Bħala membri tal-KtR, l-Ambaxxaturi tagħna ser iżidu l-valur għall-Patt tas-Sindki bl-esperjenza politika tagħhom. Tistgħu tiddependu mill-KtR bħala msieħeb affidabbli u impenjat f’din l-inizjattiva.”

Is-27 membru tal-KtR (wieħed għal kull Stat Membru), li jikkostitwixxu l- Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki , huma:

Sfond:

Il-Patt Ewropew tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija tnieda fl-2008 mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li jinvolvi u jappoġġja lis-sindki biex jilħqu l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2020 (tnaqqis ta’ 20 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra meta mqabbla mal-livelli tal-1990, 20 % tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u 20 % fl-effiċjenza enerġetika). Bil-viżjoni l-ġdida tiegħu, il-Patt tas-Sindki jallinja ruħu mal-għan tal-UE li tnaqqas 55 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030 u ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050. Biex tissieħeb fil-Patt, jekk jogħġbok żur www.patttassindki.eu .

Il-lista tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki tista’ titniżżel minn hawnhekk . Jekk jogħġbok żur il- portal web tagħna għal aktar informazzjoni

Skopri x’inhu l-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023