Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Azzjoni dwar il-klima: ‎ il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Under2 Coalition ‎ jiffirmaw Pjan ta’ Azzjoni  

Il-Pjan ta’ Azzjoni konġunt 2021-2022 li ġie ffirmat illum mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Under2 Coalition se jsaħħaħ il-kooperazzjoni għall-promozzjoni tal-azzjoni dwar il-klima fil-livell reġjonali, iżid it-trasparenza u l-iżvelar tad-data dwar il-klima, u jsaħħaħ il-governanza f’diversi livelli fi ħdan il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima u l-Patt Ekoloġiku Ewropew. Għan ewlieni huwa li jiġi żgurat li l-irkupru mill-COVID-19 jimbotta l-aġenda dwar il-klima ’l quddiem b’reżiljenza ambjentali, ekonomika u soċjali akbar ħalli jiġu indirizzati aħjar kriżijiet futuri.

Il- KtR – l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti lokali u reġjonali – iffirma pjan ta’ azzjoni ġdid mal- Under2 Coalition , grupp globali ta’ ’l fuq minn 220 gvern li jinsabu impenjati li jżommu ż-żieda tat-temperatura globali ferm taħt iż-2°C, bi sforzi biex jilħqu 1,5°C.

Il-ftehim ta’ sħubija l-ġdid jikkonsolida u jsaħħaħ il-kooperazzjoni biex jippromovi azzjoni dwar il-klima aktar ambizzjuża fil-livell reġjonali, u se jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima u tal-Patt Ekoloġiku Ewropew permezz ta’ governanza effettiva f’diversi livelli.

Apostolos Tzitzikostas , Kap tar-reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali u President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, stqarr: “ L-iffirmar ta’ dan il-Pjan ta’ Azzjoni jsaħħaħ is-sħubija li ilha teżisti bejn il-KtR u l-Under2 Coalition . Dan jipprovdi l-qafas ġust biex napprofondixxu l-kooperazzjoni tagħna biex immexxu ’l quddiem l-aġenda globali dwar il-klima filwaqt li nappoġġjaw reġjuni ambizzjużi biex niksbu n-newtralità klimatika. Flimkien, nistgħu niddefendu aħjar il-governanza f’diversi livelli bħala l-mod biex inwettqu l-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima u l-Patt Ekoloġiku Ewropew f’kull territorju, u nagħtu lir-reġjuni vuċi aktar b’saħħitha fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima tal-2021 (COP26) fi Glasgow Novembru li ġej.”

Franz Untersteller , Ministru għall-Ambjent, il-Protezzjoni Klimatika u s-Settur tal-Enerġija ta’ Baden-Württemberg u Ambaxxatur Globali tal-Under2 Coalition, qal: “ B’aktar minn 220 membru fid-dinja, l-Under2 Coalition issa hija waħda mill-akbar u l-aktar alleanzi importanti għall-protezzjoni klimatika fid-dinja. Parti konsiderevoli mill-membri tagħna ġejjin mill-UE. Għalhekk, nilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Under2 Coalition u l-Kumitat tar-Reġjuni laħqu ftehim dwar l-objettivi u l-attivitajiet konġunti. Flimkien, se nżidu l-viżibbiltà u l-effettività tal-livell sottonazzjonali fil-qasam tal-protezzjoni klimatika, kemm globalment kif ukoll fl-UE.”

Juan Espadas (ES/PSE), Sindku ta’ Sivilja u President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u l-Grupp ta’ Ħidma dwar il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-KtR, iddikjara: “ Il-ħidma mill-qrib mal-Under2 Coalition se jkollha impatt kbir għall-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Ninsab konvint li moviment globali tal-gvernijiet lokali u reġjonali huwa essenzjali biex titwettaq azzjoni dwar il-klima u tinkiseb tranżizzjoni sostenibbli. Dan il-Pjan ta’ Azzjoni se jgħinna nsaħħu r-rwol tal-gvernijiet lokali u noħolqu governanza f’diversi livelli li tkun effettiva, b’mod partikolari fid-dawl tal-COP26.”

Il-KtR u l-Under2 Coalition huma impenjati li jaħdmu flimkien abbażi tat-tliet objettivi kondiviżi li ġejjin:

  • L-għoti ta’ appoġġ reċiproku u l-kooperazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet ta’ interess komuni b’rabta mal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima;
  • Il-promozzjoni, fil-livell tal-gvernijiet reġjonali, tal-kunċett tat-trasparenza u d-divulgazzjoni annwali tal-miri u d-data dwar il-klima;
  • It-trawwim tal-parteċipazzjoni tal-gvernijiet reġjonali f’attivitajiet ikkunsidrati bħala prijorità, pereżempju b’appoġġ għall-implimentazzjoni rapida ta’ komponenti ewlenin tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u proġetti li jgħinu lill-gvernijiet reġjonali jiżviluppaw “perkors” lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet bil-għan li tinkiseb in-newtralità klimatika.

Il-Pjan ta’ Azzjoni jiddefinixxi oqsma speċifiċi ta’ kooperazzjoni, inkluż irkupru ekoloġiku mill-COVID-19, filwaqt li jiżgura tranżizzjoni ġusta u jżid it-trasparenza klimatika. Is-sħubija l-ġdida tinkludi wkoll il-promozzjoni konġunta tal-klima, il-komunikazzjoni u l-attivitajiet f’avvenimenti internazzjonali bħall- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet li jmiss (11-14 ta’ Ottubru 2021) u s- summit dwar il-klima tal-COP26 tan-NU fi Glasgow (1-12 ta’ Novembru 2021).

Sfond

L- Under2 Coalition hija grupp ta’ gvernijiet statali u reġjonali ambizzjużi minn madwar id-dinja impenjati biex iżommu ż-żidiet fit-temperatura globali ferm taħt iż-2°C. Il-koalizzjoni hija magħmula minn aktar minn 220 gvern minn madwar id-dinja, li jaħdmu fuq id-divulgazzjoni annwali tad-data u t-trasparenza dwar il-klima, l-adozzjoni tal-politiki reġjonali u l-iżvilupp ta’ perkorsi għall-2050. Bi 43 gvern reġjonali u 12-il Stat Membru tal-UE li taw l-approvazzjoni tagħhom, l-Ewropa hija l-akbar kostitwent tal-Under2 Coalition. Il-koalizzjoni tirrappreżenta popolazzjoni ta’ 182 miljun u PDG ta’ USD 7,4 triljun li huwa ekwivalenti għal 35 % u 36 % tal-popolazzjoni u l-ekonomija tal-UE, rispettivament. Il-Grupp dwar il-Klima huwa s-Segretarjat għall-Under2 Coalition u jaħdem mal-gvernijiet biex jaċċellera l-azzjoni dwar il-klima. Il-mandat tal-Ministru Franz Untersteller jiskadi f’Mejju ta’ din is-sena, iżda se jkompli jappoġġja lill-Under2 Coalition bħala Ambaxxatur Globali għas-sentejn li ġejjin. Fir-rwol il-ġdid tiegħu dan se jkun responsabbli biex jirrappreżenta lill-Under2 Coalition esternament flimkien mal-Eks Gvernatur ta’ California Jerry Brown u se jippromovi azzjoni sottonazzjonali dwar il-klima.

Persuni ta’ kuntatt:

Ikkondividi: