Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-KtR jinsab lest li jwassal il-Konferenza dwar il-Futur tal-UE fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula, biex isawwar Ewropa aħjar li tagħti riżultati skont il-ħtiġijiet taċ-ċittadini  

Il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea – ippresedut minn Herman Van Rompuy – ser jappoġġja lill-KtR biex jagħti lil-livell lokali u reġjonali l-leħen u l-influwenza li jistħoqqlu

Il-mexxejja lokali u reġjonali adottaw Riżoluzzjoni dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (il-Konferenza) waqt il-144 sessjoni plenarja tal-KtR u ddiskutew ma’ Herman Van Rompuy, eks President tal-Kunsill Ewropew u President tal-Grupp ta’ Livell Għoli li għadu kif ġie stabbilit dwar id-Demokrazija Ewropea, dwar il-perspettiva tal-KtR għall-Futur tal-Ewropa u l-parteċipazzjoni tal-KtR fil-Konferenza. Il-Grupp ta’ Livell Għoli – korp konsultattiv indipendenti li l-missjoni tiegħu hija li jappoġġja lill-KtR – ser jipprovdi analiżi politika strateġika, li tiffoka fuq l-isfidi għall-awtoritajiet lokali u reġjonali. Huwa ser jaħdem mill-qrib mal-membri tal-KtR, b’mod partikolari mal-Konferenza tal-Presidenti u mal-membri tad-delegazzjoni tal-KtR għall-Konferenza.

Il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas qal “ Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa toffri liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom opportunità li ma nistgħux nitilfu. Il-mexxejja reġjonali u lokali mhumiex biss kruċjali biex jagħlqu d-distakk bejn l-Ewropej u l-istituzzjonijiet komuni tagħhom, iżda huma wkoll għodod b’saħħithom biex jarrikkixxu l-essenza demokratika tal-Unjoni. Nemmen li bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat eżistenti hemm lok li tittejjeb il-governanza u jkun hemm leġiżlazzjoni aħjar. Il-KtR, bl-appoġġ tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija, immexxi mill-President Van Rompuy, ser juża din l-opportunità biex isawwar l-aħjar għodod għal Unjoni aħjar, li għandha tkun kapaċi taġixxi, tirreaġixxi, tipproteġi, tawtonomizza u tagħti riżultati skont il-ħtiġijiet espressi miċ-ċittadini tagħha . Il-Kumitat tagħna għamel enfasi fuq it-territorjalizzazzjoni tal-Konferenza, bil-għan li l-livell lokali u reġjonali jingħata l-leħen u l-influwenza li jistħoqqlu f’dan il-proċess importanti. Id-djalogu lokali tagħna tad-9 ta’ Mejju fi Strasburgu ser ifakkar id-dimensjoni territorjali tal-Konferenza, li jeħtieġ li tmur lil hinn minn Brussell u l-bliet kapitali.

Herman Van Rompuy , President tal-Grupp ta’ Livell Għoli tal-KtR dwar id-Demokrazija Ewropea, iddikjara “Id-demokrazija Ewropea hija dwar il-livelli kollha ta’ governanza. Hija kemm valur fiha nnifisha kif ukoll faċilitatur ta’ Ewropa li tipproteġi u tawtonomizza. Id-demokrazija trid tagħti riżultati u twieġeb għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini, u l-eżistenza stess tal-UE tiddependi minn din il-kapaċità li tagħti riżultati. Id-demokrazija tinsab fi kriżi globalment, fil-livell Ewropew u fl-Istati Membri. Taħdem l-aħjar fil-livelli reġjonali u lokali fejn hija l-aktar konnessa mill-qrib mal-ħtiġijiet taċ-ċittadini, għandha l-itwal tradizzjoni u għandha l-ogħla livell ta’ fiduċja. Fi żmien ta’ rivoluzzjoni diġitali u bidliet fis-soċjetà, id-demokrazija trid ukoll terġa’ tivvinta lilha nnifisha, tittejjeb u timmodernizza lilha nnifisha fil-livelli kollha. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tipprovdi opportunità biex tiġi żviluppata din ir-riflessjoni fil-livell tal-Unjoni, u l-Grupp ta’ Livell Għoli tal-KtR dwar id-Demokrazija Ewropea, li jien kuntent li nippresiedi, ser iħares lejn kif jistgħu jiġu involuti aħjar l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala pedamenti għat-tisħiħ u t-titjib tad-demokrazija Ewropea minn isfel għal fuq. Il-valur miżjud tagħna ser ikun li nfittxu soluzzjonijiet oriġinali u innovattivi li jaħdmu, u li jimmiraw lejn riżultati li jiżguraw li l-UE twettaq il-wegħdiet u l-objettivi tagħha permezz tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-KtR .”

Sfond:

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jimpenja ruħu li jikkontribwixxi għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa b’erba’ modi. L-ewwelnett, il-KtR huwa rrappreżentat fil-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza. F’dan il-korp, bħala parti mill-kompitu inizjali li jiġu definiti l-istrutturi tal-Konferenza, il-KtR qed jaħdem biex jiżgura li l-plenarja tal-Konferenza tinbena fuq pedamenti demokratiċi sodi u tinkludi għadd adatt ta’ rappreżentanti eletti minn parlamenti u kunsilli reġjonali u lokali flimkien ma’ rappreżentanti mill-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali. It-tieni, il-KtR qed jorganizza djalogi lokali fl-Istati Membri biex jikkontribwixxu biex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar il-Konferenza fl-UE kollha u biex jarrikkixxi l-Konferenza bil-kontributi taċ-ċittadini. It-tielet, il-KtR ser jorganizza sensiela ta’ dibattiti fis-sessjonijiet plenarji u fil-laqgħat tal-kummissjonijiet tiegħu u ser jadotta Opinjonijiet dwar suġġetti rilevanti għall-ħidma tal-Konferenza matul il-mandat tagħha. Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet li jmiss u s-Summit tal-KtR f’Marsilja ser ikunu mumenti ewlenin ta’ dan il-proċess. Il-ħolqien ta’ Grupp ta’ Livell Għoli huwa r-raba’ element tal-ħidma tal-KtR biex jippromovi t-territorjalizzazzjoni tal-Konferenza, bil-għan li tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea.

Eżatt qabel ma t-tliet istituzzjonijiet – il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE – nedew il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa f’Jum l-Ewropa, u biex ifakkar il-ħtieġa li l-Konferenza tiġi territorjalizzata, il-KtR organizza djalogu lokali fid-9 ta’ Mejju fi Strasburgu mat-tliet assoċjazzjonijiet territorjali Franċiżi, id-delegazzjoni Franċiża tal-KtR, il-Belt ta’ Strasburgu u r-rappreżentanti eletti u ċ-ċittadini tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula fl-Unjoni Ewropea.

Il-ħolqien tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea ġie approvat mill-Bureau tal-KtR f’Diċembru 2020 wara proposta tal-Konferenza tal-Presidenti tal-KtR. Il-Grupp ta’ Livell Għoli huwa magħmul minn “seba’ rġiel u nisa għorrief”:

Herman Van Rompuy , eks Prim Ministru tal-Belġju, u President Emeritus tal-Kunsill Ewropew;

Joaquin Almunia , eks Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji;

Tomasz Grzegorz Grosse , Professur tal-Università ta’ Varsavja;

Rebecca Harms , eks Membru tal-Parlament Ewropew (MEP);

Silja Markkula , President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ;

Maria João Rodrigues , eks Ministru għall-Kwalifiki u l-Edukazzjoni tal-Portugall u eks MEP; u

Androulla Vassiliou , eks Kummissarju għas-Saħħa u għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tnediet uffiċjalment fid-9 ta’ Mejju 2021 u għandha tasal għall-konklużjonijiet tagħha sar-rebbiegħa 2022.

Programm tad-djalogu lokali fi Strasburgu fid-9 ta’ Mejju

Link għall-avveniment

Dan l-avveniment huwa elenkat fuq il-pjattaforma multilingwi online tal-Konferenza.

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi: