Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kumitat tar-Reġjuni jesprimi rabja kbira għall-attakki fuq il-bliet Ukreni u jwiegħed appoġġ fit-tul għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna  

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jistabbilixxu modi kif huma, u l-UE, jistgħu jikkontribwixxu għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, filwaqt li stħarriġ ġdid juri impenn qawwi biex tingħata għajnuna lill-Ukrajna fost il-politiċi lokali u reġjonali.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) tenna l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-Ukrajna fid-dawl ta’ mewġa ta’ attakki fatali li r-Russja nediet fl-10 ta’ Ottubru kontra żoni u infrastrutturi ċivili fil-bliet tal-Ukrajna. Dawn l-istqarrijiet mill-ispettru politiku kollu saru f’sessjoni plenarja li fiha l-KtR adotta sensiela wiesa’ ta’ rakkomandazzjonijiet maħsuba biex jiżguraw li r-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom b’mod effettiv u profond fir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna. L-Opinjoni tal-Kumitat tenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm “enfasi partikolari” biex jiġi żgurat li l-proċess ta’ bini mill-ġdid jaċċellera wkoll it-tranżizzjoni tal-Ukrajna lejn ekonomija aktar ekoloġika u aktar sostenibbli.

L-Opinjoni dwar Ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni tal-UE fir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna ser tgħin biex tissawwar il-ħidma tal-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna, li nħolqot f’Ġunju mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-assoċjazzjonijiet Ukreni u Ewropej li jirrappreżentaw l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali. L-Alleanza nnifisha hija tweġiba għal talba tal-President Ukren Volodymyr Zelenskyy.

L-adozzjoni tal-Opinjoni fil-11 ta’ Ottubru tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet tal-bliet u r-reġjuni jkunu tfasslu fil-ħin qabel il-konferenza internazzjonali f’Berlin iddedikata għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, li ser issir fil-25 ta’ Ottubru, u qabel id-deċiżjonijiet finali dwar il-forma tal-pjattaforma emerġenti tal-Kummissjoni Ewropea biex tikkoordina l-appoġġ għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna. L-Opinjoni tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi proċess ta’ rikostruzzjoni minn isfel għal fuq fl-Ukrajna li jibni fuq il-proċess ta’ deċentralizzazzjoni li diġà jinsab avvanzat sew tal-pajjiż.

Ir-relatur, Dario Nardella (IT/PSE), Sindku ta’ Firenze u President ta’ Eurocities, qal: “Nistennew li l-Pjattaforma ta’ Rikostruzzjoni tal-Ukrajna tkun finanzjata bl-istess mod bħall-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u nesiġu li tinvolvi lill-Alleanza tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna bħala msieħba sħiħa fl-istadji kollha tal-fażijiet tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni tagħha, u li tallinja kemm jista’ jkun mal-metodoloġija tal-politika reġjonali tal-UE, anke fid-dawl tat-tħejjija tal-adeżjoni tal-Ukrajna mal-Unjoni Ewropea”. Huwa żid jgħid li r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura meqruda tal-Ukrajna għandha tkun mirfuda minn enfasi fuq is-sostenibbiltà, il-prinċipji demokratiċi, u istituzzjonijiet stabbli.

L-Alleanza qed tgawdi minn mewġa qawwija ta’ appoġġ għall-Ukrajna fil-bliet u r-reġjuni tal-UE. Fil-Barometru Reġjonali u Lokali tal-2022 – stħarriġ ta’ aktar minn 2,000 politiku lokali u reġjonali minn madwar l-UE, li jinsab fir-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet ippubblikat mill-KtR fil-11 ta’ Ottubru – tliet kwarti ta’ dawk li wieġbu qalu li l-awtorità lokali jew reġjonali tagħhom ospitat Ukreni spostati minħabba l-gwerra, u nofshom bagħtu għajnuna materjali lill-Ukrajna. Wieħed minn kull żewġ rispondenti jsostni li l-aktar mod effettiv biex terġa’ tinbena l-Ukrajna huwa li r-reġjuni u l-bliet tal-UE jiġu involuti fil-proċess.

Il-Presidet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, qal li: “Id-djar, l-iskejjel, l-universitajiet u l-isptarijiet ilkoll inqerdu minħabba l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna. Jekk ma jsir xejn, fi ftit ġimgħat oħra, il-qilla tax-xitwa se teqred għalkollox dan il-bini mġarraf. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, flimkien mal-assoċjazzjonijiet imsieħba tiegħu, nieda Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna. Neħtieġu li din l-Alleanza tikber u tinvolvi aktar bliet u reġjuni biex l-Ukrajna tinbena mill-ġdid b’mod effettiv, peress li wieħed minn kull żewġ rispondenti tal-Barometru Reġjonali u Lokali tagħna jsostni li l-aktar mod effettiv biex terġa’ tinbena l-Ukrajna huwa li r-reġjuni u l-bliet tal-UE jiġu involuti fil-pjani ta’ rikostruzzjoni. Aħna nimpenjaw ruħna li nittrasformaw il-kliem f’atti u li nagħmlu pressjoni għal strument finanzjarju speċifiku biex jiġu żgurati proġetti ta’ rikostruzzjoni bejn il-pari min-naħa tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Ninsabu spalla ma’ spalla mal-Ukrajna”.

B’reazzjoni għall-attakki fatali tar-Russja tal-10 ta’ Ottubru, il-President Cordeiro, f’isem l-istituzzjoni, enfasizza l-“kundanna qawwija tiegħu tal-attakki atroċi li għandhom fil-mira tagħhom persuni ċivili u infrastrutturi ċivili fil-pajjiż”, u assigura lill-kontropartijiet Ukreni mis-solidarjetà sħiħa tal-KtR fil-ġlieda tagħhom għad-demokrazija u l-libertà.

Kif il-bliet u r-reġjuni jistgħu jgħinu lill-Ukrajna

Stima konġunta tal-gvern tal-Ukrajna, tal-Kummissjoni Ewropea, u tal-Bank Dinji tissuġġerixxi li l-gwerra kkawżat EUR 349 biljun fi ħsarat bejn l-24 ta’ Frar u l-1 ta’ Ġunju, u l-impatt huwa partikolarment għoli fis-setturi tad-djar, tat-trasport, tal-kummerċ u tal-industrija. Il-qerda hija kkonċentrata fir-reġjuni ta’ Chernihiv, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kiev u Zaporizhia.

Rakkomandazzjonijiet inklużi fl-abbozz ta’ opinjoni dwar kif tista’ tingħata għajnuna lill-Ukrajna jkopru fażijiet differenti: l-ewwel fażi tiffoka fuq ir-rispons ta’ emerġenza, it-tieni fażi hija ddedikata għar-restawr tal-infrastruttura u s-servizzi kritiċi, u t-tielet fażi twitti t-triq għal tkabbir sostenibbli fit-tul. L-appoġġ fit-tul għandu jiffoka b’mod partikolari fuq l-ilħuq tal-objettiv stabbilit mill-gvern Ukren li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’65% sal-2030 u l-bini mill-ġdid tal-infrastruttura soċjali – bħall-istokk tad-djar, l-iskejjel u l-isptarijiet – sabiex ir-refuġjati u l-persuni spostati Ukreni jingħataw il-possibbiltà li jirritornaw lejn id-dar li kellhom qabel il-gwerra.

Il-Gvern tal-Ukrajna ssuġġerixxa li r-reġjuni u l-bliet tal-UE jistgħu jikkontribwixxu abbażi ta’ sħubijiet ta’ ġemellaġġ mal-pari fl-Ukrajna. L-abbozz ta’ opinjoni tal-KtR jenfasizza wkoll il-valur potenzjali ta’ skemi ta’ investiment usa’ biex jiġi involut grupp akbar ta’ bliet u reġjuni.

L-Opinjoni tenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fil-bini tal-kapaċità tal-amministrazzjonijiet sottonazzjonali malajr kemm jista’ jkun, li kellhom jerfgħu wisq aktar responsabbiltajiet f’dawn l-aħħar seba’ snin u issa qed jiffaċċjaw l-isfida tar-rikostruzzjoni u t-tħejjija għall-adeżjoni mal-UE. L-Opinjoni titlob speċifikament it-tisħiħ ta’ programm eżistenti, il-programm U-LEAD, biex jappoġġja d-deċentralizzazzjoni fl-Ukrajna.

L-Ukrajna diġà hija membru tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju, u l-Opinjoni tissuġġerixxi li l-istrateġija tipprovdi qafas integrat għall-kooperazzjoni mal-UE. Ir-rakkomandazzjonijiet imorru lil hinn minn dan, billi jenfasizzaw il-valur tal-użu ta’ mekkaniżmi tal-UE – ippruvati u ttestjati – li jipprovdu appoġġ għar-reġjuni u l-bliet, u jissuġġerixxu, pereżempju, li l-UE għandha tkun minn tal-ewwel biex tespandi l-kollaborazzjoni mar-reġjuni Ukreni, permezz ta’ programm ta’ kooperazzjoni transnazzjonali, u billi taċċellera l-aċċess tal-Ukrajna għall-programmi Orizzont Ewropa u EU4Culture.

Ir-rakkomandazzjonijiet kienu bbażati parzjalment fuq studju kkummissjonat mill-KtR li fih ir-riċerkaturi fittxew il-fehmiet tal-politiċi lokali u reġjonali f’żoni tal-Ukrajna li ġarrbu livelli differenti ta’ ħsara. Il-konklużjonijiet tiegħu jinnotaw titjib sostanzjali fil-kapaċitajiet amministrattivi fil-livell lokali u reġjonali bis-saħħa ta’ proċess ta’ deċentralizzazzjoni li beda f’nofs is-snin 2010, u enfasizzaw ukoll il-potenzjal għall-bliet u r-reġjuni tal-UE li jgħinu fir-riformi tal-bini tal-kapaċitajiet, b’mod partikolari f’komunitajiet iżgħar.

Persuni ta’ kuntatt:

Monica Tiberi, kelliema f’isem il-President, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, uffiċjal tal-istampa, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, appoġġ awdjoviżiv, +32 473 522 988.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023