Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-KtR jitlob azzjoni issa li l-pandemija qed twessa’ d-disparità bejn il-ġeneri u n-nisa jirrappreżentaw biss 30% tal-miljun politiku lokali fil-livell tal-UE  

Fl-avveniment tal-KtR dwar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, il-mexxejja lokali u reġjonali jiddiskutu xejriet inkwetanti u jitolbu miżuri konkreti biex jappoġġjaw lin-nisa fil-politika

In-nisa ġew affettwati b’mod sproporzjonat mill-pandemija tal-COVID: huma jinsabu f’riskju ogħla ta’ esponiment għall-virus, peress li l-ħaddiema nisa fil-qasam tas-saħħa u l-indukrar, u l-impjieg tagħhom, intlaqtu agħar mill-irġiel fl-istess qasam, u dan għandu impatt potenzjali fit-tul fuq il-pagi u l-karriera. Il-lockdowns wessgħu d-distakk eżistenti bejn il-ġeneri f’xogħol ta’ indukrar mhux imħallas, wasslu għal żieda fil-vjolenza domestika kontra n-nisa, u fixklu l-aċċess għas-servizzi ta’ appoġġ.

Barra minn hekk, is-sottorappreżentanza tan-nisa fil-politika reġjonali u lokali għadha allarmanti , meta wieħed iqis li n-nisa jirrappreżentaw biss 30% tal-miljun politiku reġjonali u lokali fil-livell tal-UE. 17.2% biss tas-sindki eletti, 34.1% tal-membri tal-parlamenti u l-assembleji reġjonali, u madwar 36% tal-membri tal-gvernijiet reġjonali huma nisa.

Dawn ix-xejriet u ċ-ċifri inkwetanti ġew diskussi fl-avveniment “Għal aktar nisa fil-politika” organizzat mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fl-okkażjoni tal- Jum Internazzjonali tan-Nisa . Matul il-konferenza, l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi ppreżenta s-sejbiet ewlenin tal- Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020 , b’enfasi partikolari fuq il-poter fl-isfera politika lokali u reġjonali. Iċ-ċifri juru sottorappreżentanza inaċċettabbli tan-nisa fil-politika reġjonali u lokali. Saret enfasi wkoll fuq data mill- Barometru Reġjonali u Lokali tal-KtR biex jintwera kif il-pandemija qed ikollha impatt negattiv fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Il-President u l-membri tal-KtR, il-membri tal-Parlament Ewropew u l-parteċipanti fil-Programm Politiki Eletti Żgħażagħ tal-KtR enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet kruċjali. Huma talbu li l-livelli kollha ta’ governanza – Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali – jagħmlu sforz akbar biex inaqqsu d-distakk bejn il-ġeneri fil-politika, jindirizzaw il-problema tal-vjolenza kontra l-politiċi nisa eletti u n-nisa fil-ħajja pubblika, u jiġġieldu l-forom kollha ta’ attakki sessisti mmirati lejn in-nisa .

Fl-istqarrija tal-ftuħ tiegħu, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, Apostolos Tzitzikostas qal: “ Irridu nieħdu azzjoni konkreta billi norganizzaw u nappoġġjaw inizjattivi biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nisa fid-dawl tal-elezzjonijiet lokali u reġjonali li jmiss, bil-għan jegħlbu d-diskriminazzjoni u l-ostakli li jiltaqgħu magħhom . Huwa wkoll ta’ importanza kbira li n-nisa jiġu appoġġjati biex joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet muniċipali u reġjonali. Għalkemm il-pandemija spiss qed tolqot lin-nisa b’mod aktar aħrax, m’għandniex inħallu l-kriżi tiddevjana mill-ħtieġa li ntejbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u li nżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan ifisser li ninvolvu t-talent kollu li għandna, kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, għal soċjetà aħjar. Dan għandu jkun il-każ ukoll għall-Kumitat tagħna, u nistenna li l-membri kollha tagħna u l-familji politiċi tagħhom jaħdmu flimkien mal-assoċjazzjonijiet nazzjonali u d-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw is-27 Stat Membru sabiex jittejjeb drastikament il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-listi tal-membri.”

Il-President tal-Gvern ta’ La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE), indirizzat ukoll il-kwistjoni tan-nuqqas ta’ nisa fl-ogħla karigi politiċi. “Minkejja l-fatt li 45% tal-membri tal-parlamenti reġjonali huma nisa, hemm biss 4 presidenti nisa fost is-17-il Komunità Awtonoma Spanjola. F’La Rioja, kellhom jgħaddu 38 sena biex ikun hemm mara bħala mexxejja tal-Gvern.” Andreu argumentat li “ l-inerzja tal-partiti politiċi, in-nuqqas ta’ nisa bħala mudelli eżemplari u d-diffikultà li jkun hemm bilanċ adegwat bejn ix-xogħol u l-ħajja privata” huma ostakli li jimpedixxu preżenza akbar tan-nisa fil-politika.

Vasco Alves Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “ Li jkun hemm aktar nisa fil-politika jkun ta’ benefiċċju kbir ħafna għal kull livell tal-gvern . It-tmexxija tan-nisa hija essenzjali biex jinħolqu soċjetajiet aktar ġusti u ugwali għal kulħadd. Il-pandemija tal-COVID-19 qed tolqot lin-nisa agħar mill-irġiel, għalhekk irridu niżguraw li l-irkupru jagħti spinta lill-ugwaljanza, prrmezz ta’ emanċipazzjoni ekonomika reali u investiment fl-ekonomija tal-indukrar. Ma nistgħux nistennew mitt sena oħra; l-ugwaljanza bejn il-ġeneri trid tibda issa.”

Il-parteċipanti ddiskutew kif jistgħu jinvolvu b’mod attiv lill-politiċi lokali u reġjonali biex itejbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jindirizzaw l-ostakli li n-nisa jiffaċċjaw meta jidħlu fil-politika, kif ukoll jidentifikaw il-passi u l-ideat biex jingħalaq id-distakk bejn il-ġeneri. Għadd ta’ politiċi eletti żgħażagħ qasmu l-esperjenzi tagħhom fil-livell lokali u reġjonali marbuta mal-indirizzar tal-ugwaljanza bejn il-ġenerii u d-demokrazija bbażata fuq il-parità. Esperti fil-ġlieda kontra l-miżinformazzjoni u d-diskors ta’ mibegħda online wrew kif il-politiċi nisa jistgħu jirreaġixxu b’mod effettiv u strutturat għall-vjolenza abbażi tal-ġeneru online .

Sfond:

L-avveniment huwa parti minn inizjattiva mnedija fl-2020 mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jiġi promoss il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-politika lokali u reġjonali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet, ikun hemm sensibilizzazzjoni u jiġi promoss l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, bħala l-assemblea politika tal-politiċi lokali u reġjonali fl-UE, ħa azzjoni biex jikseb bilanċ bejn il-ġeneri fir-rappreżentanza u l-parteċipazzjoni politiki bħala kwistjoni ta’ ugwaljanza u demokrazija bl-adozzjoni tal-“ Istrateġija għal bilanċ bejn is-sessi fil-parteċipazzjoni tal-membri fil-KTR ” u l-Opinjoni tal-KtR dwar “ Unjoni ta’ ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020-2025 ”.

Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa huwa ċċelebrat f’ħafna pajjiżi fid-dinja. Huwa jum li fih in-nisa jiġu rikonoxxuti għall-kisbiet tagħhom mingħajr ma jitqiesu d-diviżjonijiet nazzjonali, etniċi, lingwistiċi, kulturali, ekonomiċi jew politiċi. Mis-snin bikrin ’l hawn, il-Jum Internazzjonali tan-Nisa żviluppa dimensjoni globali ġdida għan-nisa kemm fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll f’dawk li qed jiżviluppaw. Il-moviment internazzjonali tan-nisa, li ssaħħaħ minn erba’ konferenzi globali tan-Nazzjonijiet Uniti ddedikati għan-nisa, għen biex din il-kommemorazzjoni ssir punt ta’ referenza biex jinbena appoġġ għad-drittijiet tan-nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fix-xena politika u ekonomika. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, li beda jiġi rikonoxxut uffiċjalment min-Nazzjonijiet Uniti fl-1977, għandu l-għeruq tiegħu fl-attivitajiet tal-għaqdiet tal-ħaddiema fil-bidu tas-seklu għoxrin fl-Amerika ta’ Fuq u fl-Ewropa.

It-tema ta’ din is-sena għall-Jum Internazzjonali, “ In-nisa fit-tmexxija: il-kisba ta’ futur ugwali f’dinja tal-COVID-19 ”, tiċċelebra l-isforzi enormi tan-nisa u l-bniet fid-dinja biex isawru futur iżjed ugwali, u l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19.

Aktar tagħrif dwar dan jinsab fil-pubblikazzjonijiet li ġejjin:

Diskors tal-President tal-KtR fil-Konferenza dwar l-inizjattiva tal-2021 “Għal aktar nisa fil-politika”

Opinjoni tal-KtR dwar Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija ta’ Ugwaljanza Bejn il-Ġeneri għall-2020-2025

Strateġija għal bilanċ bejn is-sessi fil-parteċipazzjoni tal-membri fil-KtR

Inizjattiva tal-KtR “ Għal aktar nisa fil-politika

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi: ndiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020

URBACT: Gender Equal Cities

Studju – Id-Disparità bejn il-Ġeneri fl-Impjieg Pubbliku u t-Tmexxija tal-UE – 02-03-2021

In-nisa fil-politika fl-UE: il-qagħda attwali

4 ta’ Marzu 2021: Avveniment tal-Parlament Ewropew “Aħna b’saħħitna: in-nisa fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-COVID-19” .

Intervista ma’ Concha Andreu (ES/PSE), relatur tal-KtR dwar l-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Links għall-webstreaming : Interactio jew

Segwi xandira diretta tal-avveniment fuq il-kanal YouTube tal-KtR

Persuna ta’ kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mowbajl: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi: