Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Grupp ta’ Livell Għoli tal-KtR dwar id-Demokrazija Ewropea jkollu l-ewwel laqgħa tiegħu biex jappoġġja l-kontribut tal-mexxejja lokali għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa  

Il-Grupp huwa magħmul minn seba’ “irġiel u nisa għorrief” Ewropej: il-President Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues u Androulla Vassiliou

Il-Grupp ta’ Livell Għoli tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) dwar id-Demokrazija Ewropea, ippresedut mill-ewwel President tal-Kunsill Ewropew u l-eks Prim Ministru tal-Belġju, Herman Van Rompuy, illum kellu l-ewwel laqgħa tiegħu. Il-Grupp ser jikkontribwixxi għall-ħidma tal-KtR dwar il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.

Il-Grupp ta’ Livell Għoli huwa korp konsultattiv indipendenti, li l-missjoni tiegħu huwa li jappoġġja r-rwol politiku u istituzzjonali tal-KtR billi jipprovdi analiżi politika strateġika kif ukoll jiffoka fuq l-isfidi għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Ewropa, fil-kuntest tal-parteċipazzjoni tal-KtR fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Il-missjoni tal-Grupp ta’ Livell Għoli hija li jsaħħaħ l-impatt u l-influwenza tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, permezz tal-KtR, fil-proċess tat-tfassil tal-politika Ewropea kif ukoll li jistimula d-diskussjoni dwar id-demokrazija Ewropea.

Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-KtR qal: “Nirringrazzja lill-membri kollha tal-Grupp ta’ Livell Għoli talli aċċettaw l-istedina. L-għarfien espert tagħhom, l-impenn tagħhom għall-valuri tal-UE u l-għarfien profond tagħhom dwar id-dinamika tal-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw assi imprezzabbli li ser jgħinu biex jiġi massimizzat il-kontribut tal-Kumitat tagħna għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Kull membru għandu, jew għandha, sfond u viżjoni uniċi li ser iġibu valur miżjud inestimabbli għall-ħidma tagħna. Il-Konferenza m’għandhiex tkun biss kompetizzjoni ta’ sbuħija oħra bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, li tagħtina biss kliem. Nixtiequ u rridu niżguraw li d-Dar Ewropea tad-Demokrazija tagħna toħroġ mill-Konferenza msaħħa fil-komponenti kollha tagħha. Il-ħolqien tal-Grupp ta’ Livell Għoli ser jagħti kontribut konkret għal dan il-proċess. ”

Herman Van Rompuy , President tal-Grupp ta’ Livell Għoli tal-KtR dwar id-Demokrazija Ewropea, qal: “Ninsab onorat li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fdani bil-kompitu li mmexxi dan il-grupp ta’ personalitajiet distinti. Il-missjoni tagħna hija li nressqu ideat u proposti innovattivi u kreattivi biex insaħħu d-demokrazija Ewropea u niżviluppaw Ewropa li tipproteġi u tagħti s-setgħa liċ-ċittadini tagħha. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jikkontribwixxu biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja fid-demokrazija u għandhom jiġu involuti iktar fit-tfassil tal-politika tal-UE. Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa tipprovdi opportunità unika biex jitnaqqas id-distakk bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħna li jgħixu fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula, u rridu nikkunsidraw kif nistgħu nsaħħu s-sistema demokratika tagħna u nibnu l-fiduċja permezz ta’ involviment aħjar tar-reġjuni u l-bliet. Il-Konferenza għandha toffri soluzzjonijiet għal demokrazija Ewropea moderna li tinvolvi liċ-ċittadini kif ukoll twieġeb għall-ħtiġijiet u t-tħassib tagħhom, b’viżjoni kondiviża għal futur aktar reżiljenti u sostenibbli”.

Il-Grupp ta’ Livell Għoli ser jiskambja fehmiet u jaħdem mill-qrib mal-membri tal-KtR, b’mod partikolari l-Konferenza tal-Presidenti tal-KtR, il-Bureau, il-kummissjonijiet tematiċi tiegħu, u l-membri tad-delegazzjoni tal-KtR għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Ser jinteraġixxi wkoll ma’ politiċi żgħażagħ reġjonali u lokali li jieħdu sehem fl-inizjattiva tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ tal-KtR, il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ u korpi oħra taż-żgħażagħ. Il-ħidma u l-impetu tiegħu ser iservu bħala bażi għall-kontribut tal-KtR għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, flimkien ma’ djalogi lokali organizzati mill-membri tal-KtR madwar ir-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jiġi żgurat li l-Konferenza ma tilħaqx biss lill-bliet kapitali nazzjonali.

Il-Grupp ta’ Livell Għoli huwa magħmul minn “seba’ rġiel u nisa għorrief”:

Herman Van Rompuy , eks Prim Ministru tal-Belġju, u eks President tal-Kunsill Ewropew;

Joaquin Almunia , eks Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji;

Tomasz Grzegorz Grosse , Professur tal-Università ta’ Varsavja;

Rebecca Harms , eks Membru tal-Parlament Ewropew (MEP);

Silja Markkula , President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ;

Maria João Rodrigues , eks Ministru għall-Kwalifiki u l-Edukazzjoni tal-Portugall u eks MEP; u

Androulla Vassiliou , eks Kummissarju għas-Saħħa u għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ.

Kuntest

Il-ħolqien tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea ġie approvat mill-Bureau tal-KtR f’Diċembru 2020 wara proposta tal-Konferenza tal-Presidenti tal-KtR. Ser jitnieda formalment u politikament matul il-Plenarja ta’ Mejju tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (5-7 ta’ Mejju), flimkien ma’ dibattitu politiku dwar il-perspettiva tal-KtR għall-Ġejjieni tal-Ewropa u l-parteċipazzjoni tal-KtR fil-Konferenza li jmiss dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ser titnieda uffiċjalment fid-9 ta’ Mejju 2021 u għandha tasal għal konklużjonijiet sar-rebbiegħa 2022.

Persuna ta' kuntatt:

Berta López Domènech

Tel. +32 (0) 2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023