Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Inkejlu l-impatt tal-COVID-19 fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE: ‎ Ir-rapport tal-Barometru Reġjonali u Lokali tal-2021 se jiġi ppreżentat fil-# CoRplenary  

Fuq l-aġenda tal-# CoRplenary insibu wkoll: il-Prim Ministru Sloven Janša jiddibatti mal-mexxejja lokali; il-Kummissarji tal-UE Sinkevičius u Lenarčič jiddiskutu l-isforzi biex jitrawwem l-irkupru ekoloġiku u titjieb ir-reżiljenza; il-Viċi President Šuica jaqsam fehmiet dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Fit-12 ta’ Ottubru, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), se jippreżenta l- Barometru Reġjonali u Lokali tal-2021 lill-mexxejja lokali u lill-Viċi President tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Maroš Šefčovič. Ir-rapport komprensiv ikejjel l-impatt tal-pandemija fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE, u jipprovdi sejbiet, fatti u ċifri ewlenin dwar il-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali, tas-saħħa u diġitali. SEGWI X-XANDIRA DIRETTA

Hekk kif l-UE żżid l-isforzi ta’ rkupru, il-Prim Ministru tas-Slovenja Janez Janša se jieħu kont tal-ħidma li qed issir mill-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-kuntest tat-taħditiet internazzjonali COP15 u COP26 tan-NU, Kummissarju Ewropew Virginijus Sinkevičius u Minna Arve , Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI , se jiddiskutu l-isforzi biex jipproteġu l-bijodiversità, jindirizzaw l-emerġenza klimatika u jrawmu rkupru ekoloġiku.

Fit-13 ta’ Ottubru, il- Jum Internazzjonali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri , il-Kummissarju tal-UE Janez Lenarčič u r-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, Mami Mizutori , se jisimgħu dwar l-impatt tad-diżastri reċenti fuq ir-reġjuni u l-bliet, u jiddiskutu kif tista’ tissaħħaħ ir-reżiljenza lokali .

Fl-14 ta’ Ottubru, il-membri tal-KtR se jkollhom ukoll skambju ta’ fehmiet mal-Viċi President Dubravka Šuica dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa .

Il-plenarja tal-KtR se ssir waqt il- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , li hija koorganizzata mill-KtR u mill-Kummissjoni Ewropea. #EURegionsWeek , li se ssir bejn il-11 u l-14 ta’ Ottubru, hija l-akbar avveniment annwali fil-kalendarju tal-UE u din is-sena se tiffoka fuq l-isforzi biex jiġi żgurat irkupru ekoloġiku u diġitali u fuq l-appoġġ tal-kontribut tar-reġjuni u l-bliet għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Segwi l-plenarja fuq is-sit web tal-KtR

12 ta’ Ottubru: il-Barometru Reġjonali u Lokali tal-UE

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, se jagħmel id-diskors tiegħu dwar l-istat tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE, filwaqt li jippreżenta l- Barometru Reġjonali u Lokali Annwali lil Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva.

12 ta’ Ottubru: il-Prim Ministru Sloven Janez Janša

Il-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se tilqa’ lil Janez Janša , Prim Ministru tas-Slovenja, għal diskussjoni dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Slovena ta’ sitt xhur tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

13 ta’ Ottubru: COP15 għal COP26: inżidu l-ambizzjoni, governanza aktar b’saħħitha għall-bijodiversità u l-klima tagħna

Virginijus Sinkevičius , Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, u Minna Arve, Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI , se jiddiskutu l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gvernijiet biex jipproteġu l-bijodiversità tad-dinja u jindirizzaw l-emerġenza klimatika.

13 ta’ Ottubru: it-tnaqqis tar-riskji li jinħolqu minn diżastri naturali

Fil- Jum Internazzjonali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri , il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jilqa’ lil Mami Mizutori , Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, u Janez Lenarčič , Kummissarju Ewropew għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, biex jikkunsidraw x’jistgħu jagħmlu r-reġjuni u l-bliet biex iżidu r-reżiljenza u jnaqqsu l-impatt tad-diżastri naturali.

14 ta’ Ottubru: Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija, se tipprovdi l-perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u se taqsam fehmiet mal-membri tal-KtR.

ID-DIBATTITI EWLENIN

It-Tlieta, 12 ta’ Ottubru, fit-3 p.m.: Dibattitu dwar il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali, bil-parteċipazzjoni ta’ Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, u Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva.

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fl-10 a.m.: Dibattitu dwar il-Prijoritajiet tal-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, bil-parteċipazzjoni ta’ Janez Janša , Prim Ministru tal-Islovenja.

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fit-3 p.m.: Dibattitu dwar Żieda fl-Ambizzjoni, Governanza Aktar b’Saħħitha: Mexxejja Flimkien għall-Patt Ekoloġiku Glokali, bil-parteċipazzjoni ta’ Virginijus Sinkevičius , Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, u Minna Arve, Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI .

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fl-4 p.m.: Dibattitu dwar id-Diżastri Naturali: Nirrispondu għall-Emerġenzi u l-Bini tar-Reżiljenza fil-Bliet u r-Reġjuni bil-parteċipazzjoni ta’ Janez Lenarčič , Kummissarju Ewropew għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, u Mami Mizutori , Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, Kap tal-UNDRR.

Il-Ħamis, 14 ta’ Ottubru, fl-4 p.m.: Dibattitu dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, bil-parteċipazzjoni ta’ Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija.

RIŻOLUZZJONIJIET

Dwar COP26.

Dwar il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali.

OPINJONIJIET GĦALL-ADOZZJONI

Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Garanzija Ewropea għat-Tfal . Relatur: Jari Andersson (FI/PPE), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Sastamala.

Identità Diġitali Ewropea . Relatur Ġenerali: Mark Weinmeister (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej, Land ta’ Hessen .

L-involviment effettiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali għall-perjodu 2021-2027. Relatur: Juraj Droba (SK/KRE), President tar-Reġjun ta’ Bratislava

Aġenda kontra t-Terrorimu għall-UE: Antiċipazzjoni, Prevenzjoni, Protezzjoni, Rispons. Relatur: Karl Vanlouwe (BE/AE), membru tal-Parlament Fjamming .

Il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat fl-Unjoni Ewropea. Relatur: Martine Pinville (FR/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine.

Pjan futur għal Aġenda tal-Konsumatur ġdida li ssaħħaħ ir-reżiljenza tal-konsumatur għall-irkupru sostenibbli Relatur: Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), membru tal-Parlament tar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali.

Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ 2020-2025. Relatur: Kate Feeney (IE/Renew Europe), membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Dun Laoghaire Rathdown.

Informazzjoni prattika:

Post: Ibridu – virtwali u fil-bini Charlemagne, Kummissjoni Ewropea, rue de la Loi, Brussell, il-Belġju.

Data : it-Tlieta, 12 ta’ Ottubru – il-Ħamis, 14 ta’ Ottubru 2021.

Materjal ta’ sfond : L- aġenda tal-plenarja u l- Opinjonijiet bl-emendi.

Xandira dirett a online : fuq is- sit web tal-KtR.

Persuna ta’ kuntatt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :