Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COP25: Il-bliet u r-reġjuni juru għaqda biex tissaħħaħ l-azzjoni klimatika  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jsaħħaħ l-alleanzi tiegħu ma’ netwerks globali tal-gvernijiet lokali u reġjonali f’Madrid filwaqt li l-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja jimpenjaw ruħhom li jkomplu jwettqu l-azzjoni klimatika qabel il-COP26 li se ssir fi Glasgow

Il-COP25 ma waslitx għal ftehim dwar ir-regoli għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta’ Pariġi. L-indikaturi reġjonali fi ħdan il-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi u l-appell għal kollaborazzjoni f’diversi livelli ukoll ma wasslux għad-deċiżjoni finali. Madankollu, f’Madrid il-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja urew li huma impenjati bis-sħiħ lejn ambizzjoni akbar u aktar azzjoni klimatika. Id-delegazzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iddefendiet bis-sħiħ ir-rwol ċentrali li jaqdu l-bliet u r-reġjuni fl-indirizzar tat-tisħin globali u l-ħtieġa li jiġi fformalizzat ir-rwol tagħhom fil-governanza klimatika globali. Glasgow se tospita l-COP26 f’Diċembru 2020 bl-aspettattivi li jkun hemm enfasi fuq impenji klimatiċi ogħla u azzjoni f’diversi livelli. Ikklikkja hawn biex taċċessa l-album tar-ritratti tal-KtR fil-COP25.

Il-25 Konferenza tal-Partijiet (COP) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) naqset milli tilħaq ftehim dwar l-aspetti pendenti tal-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi - is-sett ta’ proċeduri, ir-regoli u l-mekkaniżmi ta’ rapportar biex il-ftehim ta’ Pariġi jiġi implimentat fil-prattika mill-2020. Is-swieq globali tal-karbonju u l-mekkaniżmi ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, l-appoġġ finanzjarju għall-adattament għall-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u impenji klimatiċi akbar żammew lin-negozjaturi tal-COP25 milli jilħqu ftehim f’Madrid.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni attenda l-COP25 b’delegazzjoni mmexxija mill- Ewwel Viċi President Markku Markkula flimkien mal-membri li ġejjin: Jean-Noël Verfaillie (RE/FR) , it-Tieni Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill Dipartimentali tat-Tramuntana, Benedetta Brighenti (PSE/IT) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (AE/BE) , Membru tal-Parlament Fjamming u l-Ewwel Viċi President tas-Senat u Tjisse Stelpstra (KRE/NL) , Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe.

Barra minn hekk, diversi membri tal-KtR attendew il-COP25 f’isem il-kostitwenzi tagħhom. Dawn jinkludu Ximo Puig (PSE/ES) , President tar-Reġjun ta’ Valenzja u President tad-delegazzjoni Spanjola tal-KtR, Raffaele Cattaneo (PPE/IT) , Ministru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima tal-Lombardija, Francisco Igea Arisqueta (RE/ES) , Viċi President tal-Gvern ta’ Castile u León, Manuel Cardenete Flores (RE/ES) , Viċi Ministru għat-Turiżmu, Riġenerazzjoni, Ġustizzja u Amministrazzjoni Lokali tal-Gvern ta’ Andalusija, Virginia Marco Cárcel (PSE/ES) , Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Ewropej tal-Gvern ta’ Castile-La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (AE/ES) , Direttur Ġenerali għall-Azzjoni Esterna tal-Gvern ta’ Navarra, Sirpa Hertell (PPE/FI) , Kunsillier tal-Belt ta’ Espoo u Witold Stępień (PPE/PL) , Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Łódzkie.

Żewġ parteċipanti tal-programm tal-KtR “ Politiċi Żgħażagħ Eletti United 4 Climate ” kienu preżenti għall-COP25: Henrik Wickström (RE/FI) , Kunsillier u President tal-Bord Muniċipali tal-Belt ta’ Inkoo u Maximilian Reinhardt (RE/DE) , Kunsillier tal-Belt ta’ Sindelfingen responsabbli għall-Affarijiet Ewropej.

Il-membri tal-KtR taw diskorsi ewlenin f’aktar minn 20 avveniment u ħadu sehem f’aktar minn 15-il laqgħa bilaterali. Il-membri attendew briefings ta’ livell għoli dwar l-istat tan-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Presidenza Finlandiża tal-UE u mal-Membri tal-Parlament Ewropew. Il-messaġġi politiċi ewlenin tal-KtR fil-COP25 huma miġbura fil-qosor hawnhekk.

Dan huwa sommarju tal-attivitajiet tal-membri tal-KtR fil-COP25.

Is-Sibt 7 ta’ Diċembru

L-attivitajiet tad-delegazzjoni tal-KtR fil-COP25 bdew is-Sibt, 7 ta’ Diċembru, bl-intervent ta’ Raffaele Cattaneo (IT/PPE) , il-Ministru Reġjonali għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima tal-Lombardia u Tjeisse Stelpstra (NL/KRE) , Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe fl-Assemblea Ġenerali tal-Under2Coalition.

L- Under2Coalition hija komunità globali ta’ gvernijiet ta’ stati u reġjonali impenjati lejn azzjoni klimata ambizzjuża f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-koalizzjoni ġġib flimkien aktar minn 220 gvern li jirrappreżentaw aktar minn 1.3 biljun persuna u 43% tal-ekonomija globali. Rapport reċenti jikkonferma li l-azzjoni klimatika reġjonali teċċedi dik tal-gvernijiet nazzjonali. Il-KtR impenja ruħu li jsaħħaħ il-kooperazzjoni ma’ dan in-netwerk globali deċiżiv ta’ tmexxija tal-klima ta’ gvernijiet reġjonali u s-segretarjat tiegħu, Il-Grupp dwar il-Klima .

Ir-reġjun ta’ Navarra tkellem bħala membru attiv tal-Under2Coalition, irrappreżentat mill-Ministru Reġjonali għall-Ambjent u l-Affarijiet Rurali, Itziar Gómez u l-membru tal-KtR Mikel Irujo (ES/AE) .

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula pparteċipa fil-paviljun tal-UE fl-avvenimenti “Accelerating transition: How cities and regions make a difference” (Naċċelleraw it-tranżizzjoni: Kif il-bliet u r-reġjuni jagħmlu d-differenza), f’kooperazzjoni mal-ICLEI u “From data to policy: unlocking the power of indexes for Sustainable Development and Climate Action” (Mid-data għall-politika: nisfruttaw is-saħħa tal-indiċijiet għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Azzjoni Klimatika), avveniment koorganizzat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC).

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula u Raffaele Cattaneo (IT/PPE) ħadu sehem fis-sessjoni “Regional leadership in the Climate Emergency. Nature-based solutions for adaptation and the water challenge” (Tmexxija reġjonali fl-Emerġenza Klimatika. Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-adattament u l-isfida tal-ilma). Raffaele Cattaneo (IT/PPE) tkellem ukoll fl-Assemblea Ġenerali tar- Regions4 .

Il-membri tal-KtR attendew ir-riċeviment ta' merħba tal-COP25 ospitata mis-Sindku ta’ Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fil-Paviljun Cecilio Rodriguez fil-Park Retiro.

It-Tnejn 9 ta’ Diċembru

Fil-preżenza tad-delegazzjoni tal-KtR fil-COP25, l-Unjoni Ewropea ospitat il-“Global Covenant of Mayors Day: National Determined Contributions (NDCs) to climate emergency: Time for Multilevel Action Day” (Il-Jum tal-Patt Globali tas-Sindki: Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (NDCs) għall-emerġenza klimatika: Iż-Żmien għal Jum ta’ Azzjoni f’Diversi Livelli).

Benedetta Brighenti (PSE/IT) tat ir-rimarki tal-għeluq fil-preżenza tal-Kummissarju tal-UE l-ġdid għall-enerġija, Kadri Simson. Is-sena 2020 se tkun punt deċiżiv għall-Patt minħabba li dan għandu jixpruna l-bliet u r-reġjuni lejn il-miri tal-UE għall-2030. Il-Patt irid ikun kapaċi jwieġeb għall-isfidi li ġejjin u huwa kruċjali biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ”, qalet Benedetta Brighenti, ir-relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Patt tas-Sindki wara l-2020 .

L-Ewwel Viċi President tas-Senat Belġjan u l-membru tal-KtR Andries Gryffroy (AE/BE) tkellem fis-sessjoni “Global trends in climate legislation and litigation: Enhancing resilience and adaptation” (Xejriet globali fil-leġislazzjoni u l-litigazzjoni klimatika: It-tisħiħ tar-reżiljenza u tal-adattament).

Il-membru tal-KtR Tjisse Stelpstra (ECR/NL ) kien membru ta’ panel fil-Paviljun Ġermaniż dwar “Smart urban transitions: innovative and efficient mobility solutions” (Tranżizzjonijiet urbani intelliġenti: soluzzjonijiet ta’ mobbiltà innovattivi u effiċjenti). Il-Ministru Reġjonali u l-Viċi Gvernatur tal-provinċja ta’ Drenthe qal: “ Jeħtiġilna nittrasformaw il-mezzi tat-trasport tagħna peress li t-trasport jammonta għal 23% tal-emmissjonijiet totali tal-UE u joħloq spejjeż esterni għoljin ħafna bħat-tniġġis, inċidenti, storbju u konġestjoni. Jeħtieġ li niżviluppaw approċċi ta’ Mobbiltà bħala Servizz minn perspettiva ffukata fuq l-utent u nimmodernizzaw il-grilji tal-enerġja, il-ħżin tal-elettriku u l-ġestjoni tal-infrastruttura pubblika sabiex nużaw teknoloġiji innovattivi taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-batteriji. Mhux ser jirnexxielna niddekarbonizzaw it-trasport mingħajr kooperazzjoni effiċjenti bejn il-livelli kollha tal-gvern.”

It-Tlieta 10 ta’ Diċembru

Il-paviljun tal-UE ġabar firxa wiesgħa ta’ rappreżentanti tal-gvernijiet lokali u reġjonali, assoċjazzjonijiet tal-industrija, NGOs, kumpaniji privati u uffiċjali tal-UE u tal-UNFCC għal “EU Energy Day @ COP25” (Il-Jum tal-Enerġija tal-UE @ COP25). Is-suġġetti nkludew: it-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn 100 % enerġija rinnovabbli, naċċelleraw l-innovazzjoni biex niksbu il-Patt Ekoloġiku Ewropew, niżguraw tranżizzjoni ġusta għar-reġjuni u ċ-ċittadini kollha, noħolqu kundizzjonijiet lokali biex intejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u r-rwol tal-programm tal-UE Copernicus għad-dekarbonizzazzjoni tal-Ewropa.

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula ta diskors ewlieni fejn enfasizza li, “ It-tisħiħ tal-kapaċità għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet pubbliċi u privati huwa essenzjali. L-ippjanar urban, ir-rinnovazzjoni ta’ bini antik u grilji tal-enerġija intelliġenti jridu jkunu kollha żoni ta’ prijorità għal kollaborazzjoni bbażata fuq l-għarfien.”

Il-Paviljun taċ-Ċilì ospita l-avveniment: “Roadmap towards COP26: From Chile to UK” (Pjan direzzjonali lejn il-COP26: Miċ-Ċilì għar-Renju Unit) , fejn il- Viċi President Markkula ddikjara: “Kif nistgħu nimxu ’l quddiem biex nilħqu l-għanijiet klimatiċi? Dan huwa proċess ta’ tagħlim, li jinvolvi tagħlim komparattiv, analiżi komparattiva u azzjoni komparattiva.” Il-fokus kien fuq li “nikkonsolidaw il-kontributi tal-bliet u dawk sottonazzjonali biex ngħollu l-ambizzjoni klimatika.”

Delegazzjoni ta’ disa’ membri tal-KtR attendiet briefing mill- Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans dwar l-istat tan-negozjati fil-COP25 flimkien mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, immexxija mill- MEP Bas Eickhout (NL/Ħodor & AĦE), membri ta’ diversi parlamenti nazzjonali u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Il-Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans qal, “aħjar ma jintlaħaqx ftehim milli jintlaħaq ftehim ħażin” , fejn irrefera għall-eżiti tan-negozjati dwar is-swieq globali tal-karbonju u l-mekkaniżmi ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet li jistgħu jimminaw l-isforzi tad-dekarbonizzazzjoni.

Tjisse Stelpstra (NL/KRE) kellu laqgħa bilaterali mal-MEP Bas Eickhout (NL/Ħodor & EĦA) dwar il-governanza f’diversi livelli u proġett tal-idroġenu fil-provinċja ta’ Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/PPE) kien wieħed mill-membri tal-panel tal-avveniment parallel fil-Paviljuni Taljani “We are Action – Young People Leading the Way” (Aħna l-Azzjoni – Iż-Żgħażagħ Iwittu t-Triq).

Andries Gryffroy ipparteċipa f’Laqgħa Parlamentari organizzata mill-Unjoni Interparlamentari ( IPU ) u l-Kungress Spanjol tad-Deputati biex jippromwovu skambji għal azzjoni parlamentari dwar it-tibdil fil-klima.

Benedetta Brighenti (PSE/IT) ipparteċipat fid-Djalogu Miftuħ tal-PSE dwar l-Azzjoni Klimatika u kellha laqgħa bilaterali mal-Ministeru Taljan għall-iskambju dwar l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki.

L-Erbgħa 11 ta’ Diċembru

Id-delegazzjoni sħiħa tal-KtR għall-COP25 — inkluż Ximo Puig (ES/PSE) , President tar-reġjun ta’ Valenzja u tad-delegazzjoni Spanjola fil-KtR, iltaqgħu ma’ Dimitris Zevgolis, Viċi Kap tad-Delegazzjoni tal-UE għall-COP25 , li ta aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati.

Il-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew ġiet ukoll diskussa. Il-membri urew ir-rieda tagħhom li jimpenjaw lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fir-rigward tal-ħidmiet leġislattivi numerużi li ġejjin, huma fakkru li l-bliet u r-reġjuni diġà huma aktar ambizzjużi mill-gvernijiet nazzjonali u tennew l-impenn tagħhom li jagħmlu l-isforzi kollha biex iwettqu t-tranżizzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima fil-livell lokali. Aqra l-istqarrija għall-istampa .

Wara l-laqgħa kien hemm ħin għall-istampa flimkien mal-Viċi President Markkula u l-President Puig fil-Paviljun tal-UE.

Markku Markkula qal: “ L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkompli tmexxi l-ġlieda kontra t-tisħin globali. Il-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku ġiet f’waqtha peress li deħlin fil-fażi finali tan-negozjati għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-KtR itenni l-impenji tiegħu li jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, filwaqt li jiżgura li l-bliet u r-reġjuni jiġu integrati b'mod sħiħ u ħadd ma jitħalla jibqa' lura.

Filwaqt li wera l-impenn tal-membri tal-KtR biex irawmu l-azzjoni klimatika fuq il-post, il- President Ximo Puig qal: “Il-konsum tal-enerġija tal-amministrazzjoni reġjonali, inkluż il-binjiet ta' uffiċini, l-iskejjel pubbliċi u l-isptarijiet se jiġi kompletament minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa tmiem il-mandat tiegħi.”

Raffaele Cattaneo (IT/PPE) tkellem fil-Paviljun Taljan matul l-aveniment ta’ livell għoli “CDP (Carbon Disclosure Project) Italy report: a dive into the cases of climate leadership and trends by Italian business and local governments” (Rapport dwar l-Italja tal-Proġett ta’ Divulgazzjoni dwar il-Karbonju: ħarsa lejn il-każijiet ta’ tmexxija u xejriet klimatiċi min-negozji Taljani u mill-gvernijiet lokali).

Andries Gryffroy (BE/AE) kien kelliem mistieden fl-avveniment interparlamentari tan-Netherlands: “Spice up the European Green Deal with Benelux Parliament” (Inħawru l-Patt Ekoloġiku Ewropew flimkien mal-Parlament Benelux), fil-Paviljun tal-Benelux.

Il-Ħamis 12 ta’ Diċembru

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) tkellem fil-Paviljun Franċiż biex jiddiskuti l-“implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ adattament tal-atturi territorjali”. It-Tieni Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill Dipartimentali tat-Tramuntana, qal: “Irridu niżviluppaw il-mekkaniżmi finanzjarji bħall-bonds ħodor biex nimplimentaw il-proġetti għall-adattament għall-klima fil-bliet tagħna. Biex jinkisbu l-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi u tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, jeħtiġilna nsaħħu l-kapaċità amministrattiva għall-gvernijiet lokali biex jiżviluppaw proposti għal proġetti u jiżguraw il-“bankabbiltà” ta’ investimenti potenzjali. Nappoġġja l-appell tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jiġi stabbilit sett uniku ta’ linji gwida biex jiġu kkoordinati l-miżuri kollha tat-tisħiħ tal-kapaċità ffinanzjati mill-UE u biex jiġu riveduti l-livelli ta’ kofinanzjament tal-UE peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’għandhomx il-kapaċità finanzjarja biex jiġbru fondi proprji suffiċjenti.”

Andries Gryffroy (BE/AE) ħa sehem f’dibattitu dwar il-leġiżlazzjoni u t-tfassil ta’ politika dwar l-adattament għall-klima waqt ir-Resilience Lab tal-UNFCCC. “It-tisħin globali diġà qed jolqot it-territorji tagħna u m’għandna l-ebda għażla ħlief li niżviluppaw politiki effettivi biex nadattaw għat-tibdil fil-klima. Il-gvernijiet nazzjonali jeħtiġilhom isaħħu l-pożizzjoni tal-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-bliet ekoloġiċi tagħna u jiżviluppaw soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura sabiex jimminimizzaw ir-riskji klimatiċi u t-telf u l-ħsarat relatati” , qal Gryffroy. Il-Viċi President tas-Senat Fjamming ukoll ħa sehem fi “Electricity Security in Support of Mitigation and Adaptation Efforts” (Sigurtà tal-Elettriku b’Sostenn għall-Mitigazzjoni u l-Isforzi ta’ Adattament) fil-Paviljun Franċiż.

Sirpa Hertell (FI/PPE) għamlet diskors ewlieni fil-Paviljun tar-Renju Unit fl-avveniment ornalizzati tal-Istitut Grantham – inizjattiva tal-Fondazzjoni Grantham għall-Ħarsien tal-Ambjent.

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru

L-aħħar ġurnata tal-COP25 bdiet bi prospetti li t-taħdidiet se jdumu sa tmiem il-ġimgħa. Fuq l-istess linja tal-appell tal-kostitwenza tal-Gvernijiet Lokali u l-Awtoritajiet Muniċipali (LGMA) għan-Nazzjonijiet Uniti, l-attur mhux statali li jlaqqa’ lill-gvernijiet lokali u reġjonali madwar id-dinja, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni talab lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Presidenza Finlandiża tal-UE biex jagħtu appoġġ lill-inklużjoni ta’ “kollaborazzjoni f’diversi livelli” fid-deċiżjoni finali tal-COP25.

Peress li n-negozjati ffukaw fuq is-swieq tal-karbonju u l-għajnuna finali għall-adattament għat-tibdil fil-klima għall-ekonomiji li qed jiżviluppaw, it-testi adottaw approċċ ta’ denominatur komuni minimu. Dan impedixxa li ssir kwalunkwe referenza għal kollaborazzjoni f’diversi livelli u, saħansitra għal indikaturi reġjonali fi ħdan il-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi, biex jiġu integrati fid-deċiżjonijiet finali.

Madankollu, Madrid uriet li l-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja huma impenjati bis-sħiħ għal ambizzjoni akbar u li se jibqgħu jwettqu azzjoni klimatika fil-livell lokali.

Fit-triq lejn il-COP26 fi Glasgow, il-Kostitwenza tal-Gvernijiet Lokali u l-Awtoritajiet Muniċipali (LGMA) appellat għal żieda fl-ambizzjoni klimatika u azzjoni mill-gvernijiet nazzjonali, inkluż l-involviment sħiħ tal-gvernijiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (NDCs) aġġornati.

Sfond

Taħt il-presidenza taċ-Ċilì, il- 25 Konferenza tal-Partijiet (COP) tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) saret f’Madrid mit-2 sal-15 ta’ Diċembru 2019.

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-portal COP25 tal-KtR.

Ikklikkja hawn biex tiskopri kif il-membri tal-KtR qed iwettqu azzjoni klimatika fuq il-post.

Il-KtR irreaġixxa għall- Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku mill-COP25. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikklikkja hawn .

Hawnhekk tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa tar- riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku adottata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-sessjoni plenarja tal-5 ta’ Diċembru 2019. Waħda mill-proposti ewlenin tal-KtR hija li jitnieda forum tal-bliet u r-reġjuni, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jingħata segwitu għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku.

Editorjal tal-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz: “Irridu naġixxu issa, flimkien” Il-mexxejja lokali u reġjonali jistabbilixxu l-viżjoni biex jitwassal il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: