Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COP24: il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal rwol formali fil-Ftehim ta’ Pariġi  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jingħaqad ma’ netwerks dinjija tal-gvernijiet lokali f’Katowice biex jitolbu rwol formali għall-bliet u r-reġjuni fil-Ftehim ta’ Pariġi

Il-bliet isarrfu f’70 % tal-emissjonijiet dinjija b’effett ta’ serra, fejn il-gvernijiet lokali huma responsabbli għal aktar minn 70 % tal-miżuri għat-tnaqqis tat-tibdil fil-klima u sa 90 % ta’ azzjonijiet ta’ adattament għall-klima. Madankollu, il-Ftehim ta’ Pariġi ma jirnexxilux jintegra sistema li timmonitorja u tirrapporta l-impenji u l-kisbiet tal-bliet u r-reġjuni fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO 2 . Is-sejħa għal kontribuzzjonijiet stabbiliti sottonazzjonali li jikkumplementaw il-wegħdiet nazzjonali fil-ġabra ta’ regoli tal-Ftehim ta’ Pariġi qed tinstema’ sew f’Katowice peress li qed tiġi kunsidrata dejjem iktar bħala ċentrali biex tingħalaq id-diskrepanza attwali tal-emissjonijiet . Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni tkellem fil-kamra tal-plenarja waqt il-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima COP24 tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) biex jitlob għal rwol formali tal-bliet u r-reġjuni fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi, li għandu jillimita t-tisħin globali għal 1.5°C ’il fuq mil-livelli preindustrijali. Ikklikkja hawnhekk biex taċċessa l-album tar-ritratti tad-Delegazzjoni tal-KtR waqt il-COP24.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni pparteċipa fil-COP24 f’Katowice b’mandat ċar. Li jiddefendi rwol formali għall-gvernijiet lokali u reġjonali fil-governanza globali tal-klima u fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi. Tliet snin wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima, Katowice hija l-iskadenza volontarja biex jiġi adottat programm ta’ ħidma b’saħħtu biex il-ftehim jidħol fis-seħħ.

Dan huwa sommarju tal-attivitajiet u dikjarazzjonijiet ewlenin tal-KtR waqt il-COP24.

13 ta' Diċembru 2018

L-ewwel Viċi President tal-KtR Markku Markkula (FI/PPE) ta diskors prinċipali tal-għeluq fil-paviljun tal-UE f’sessjoni speċjali dwar l-ixpruni biex tinkiseb in-newtralità tal-karbonju fl-industrija Ewropea. Il-President tal-Bord tal-Belt ta’ Espoo qal: “Aħna nilqgħu l-intenzjonijiet pożittivi u x-xejriet ta’ l-industriji intensivi fl-enerġija jnaqqsu l-impronta tal-karbonju tagħhom. Tistgħu toqogħdu fuq l-appoġġ tagħna biex jiġu żviluppati sħubijiet biex jimmassimizzaw il-potenzjal tal-Pjan SET u jippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni filwaqt li titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, l-industrija u l-istituzzjonijiet tar-riċerka. It-trasformazzjoni industrijali tal-Ewropa għandha tkun prijorità ta’ Orizzont Ewropa u għall-investimenti reġjonali u privati. Mingħajr id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-industrija, mhux se nkunu nistgħu nilħqu l-miri tal-enerġija u l-klima għall-2030, la biex nonoraw l-impenji tagħna skont il-Ftehim ta’ Pariġi, aħseb u ara l-objettivi tal-istrateġija newtrali mil-lat ta’ klima għall-2050. Issa rridu naħdmu id f’id għal bidla ta’ benefiċċju reċiproku lejn ekonomija baxxa fil-karbonju.” L-avveniment ‘Lejn Industrija ta’ Suċċess b’livell Newtrali ta’ emissjonijiet tal-Karbonju fl-Ewropa’ kien organizzat b'mod konġunt mid-DĠ RTD tal-Kummissjoni Ewropea, l-Osservatorju tas-Suq tal-Karbonju u SPIRE PPP.

12 ta' Diċembru 2018

Il-COP24 ospitat is-sessjoni ta’ għeluq tad- Djalogi Talanoa tal-Bliet u r-Reġjuni bir-rimarki tal-ftuħ tas- Segretarju Ġenerali tan-NU António Guterres . F’format mhux tas-soltu, is-sessjoni ta’ livell għoli kienet ippreseduta minn żewġ presidenti COP, il-President tal-COP23 u l-Prim Ministru ta’ Fiġi J osaia Voreqe Bainimarama u Michał Kurtyka , Segretarju tal-Istat tal-Ministeru Pollakk tal-Enerġija u Plenipotenzjarju għall-Presidenza tal-COP24.

COR Lamers (NL/PPE) , Sindku ta’ Schiedam u President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR tkellem waqt il-plenarja f’isem il-gvernijiet lokali dinjija biex talab għall-inklużjoni formali tal-bliet u r-reġjuni fil-Ftehim ta’ Pariġi. COR Lamers wassal il-messaġġ politiku f’isem il-kostitwenza tal-LGMA. Il-kostitwenza tal-Gvernijiet Lokali u l-Awtoritajiet Muniċipali ( LGMA ), u l-ICLEI bħala l-punt fokali tagħha, tikkoordina osservaturi tal-gvern lokali fin-negozjati intergovernattivi dwar il-klima tal-UNFCCC.

Cor Lamers qal: “F’isem il-kostitwenza tal-LGMA, aħna nappellaw lill-Partijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi biex jestendu d-djalogi Talanoa lil hinn mill-COP24 u biex jinkludu Kontributi Stabbiliti fil-Livell Lokali u Reġjonali fi ħdan il-Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali fil-Ftehim ta’ Pariġi. Barra minn hekk, aħna nirrakkomandaw lill-Presidenza tal-COP24 sabiex tirrikonoxxi formalment l-impenji u l-kisbiet tal-gvernijiet lokali u reġjonali fid-dikjarazzjoni finali tal-COP24. Il-gvernijiet lokali madwar id-dinja huma lesti li jieħdu azzjoni. Tistgħu torbtu fuqna.”

Permezz tal-kostitwenza tal-LGMA, il-gvernijiet lokali u reġjonali madwar id-dinja jħeġġu lill-Partijiet kollha biex jiżguraw li r-referenza li ġejja hija inkluża fid-dikjarazzjoni finali tal-COP24. “Aħna nilqgħu l-eżitu u r-riżultati tad-Djalogi Talanoa u nistiednu lill-Partijiet biex jużawhom għall-kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali tagħhom ”. Il-gvernijiet lokali jirrakkomandaw lill-Presidenza tal-COP24 biex il-paragrafu b’referenza għal azzjoni f’diversi livelli jissaħħaħ u jiġi integrat bis-sħiħ fid-dikjarazzjoni finali tal-COP24.

In-NU kkonfermat fl-aħħar Rapport dwar id-Distakk fl-Emissjonijiet il-potenzjal tal-bliet u r-reġjuni fil-ġlieda kontra t-tisħin globali filwaqt li rrikonoxxiet li l-impatt tagħhom “mhuwiex dokumentat sew”. Kontributi Stabbiliti fil-Livell Reġjonali u Lokali (RLDCs) huma maħsuba biex itaffu n-nuqqas ta’ data filwaqt li jitnaqqas id-distakk fl-emissjonijiet kif ukoll li jqajmu l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima.

Fi tmiem is-sessjoni, il-Presidenzi tal-COP23 u l-COP24 ħabbru Sejħa għal Azzjoni Talanoa . Id-Djalogi Talanoa tnedew is-sena li għaddiet mill-Presidenza tal-COP23 ta’ Fiġi bħala qafas globali għall-faċilitazzjoni tad-djalogu sabiex jittieħed bilanċ tal-isforzi klimatiċi kollettivi mwettqa minn gvernijiet sottonazzjonali, is-soċjetà ċivili u n-negozji biex jittieħdu deċiżjonijiet aħjar dwar il-klima fil-livell tan-NU. Matul l-2018, il-kostitwenza tal-LGMA pparteċipat f’aktar minn 60 Djalogu Talanoa f’40 pajjiż, li 52 minnhom ġew ospitati mill-gvernijiet lokali u reġjonali, min-netwerks jew mill-imsieħba tagħhom.

Fit-12 ta’ Diċembru,il-President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR, Cor Lamers, iltaqa’ mal-kontroparti tiegħu fil-Parlament Ewropew, Adina-Ioana Vălean (RO/PPE) , il-President tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI). It-tnejn li huma attendew is-seduta ta’ informazzjoni dwar in-negozjati tal-COP24 ippreseduta mill-Kummissarju tal-UE għall-Azzjoni Klimatika Miguel Arias Cañete .

11 ta' Diċembru 2018

Fil-11 ta’ Diċembru, il-KtR ħa sehem fil-Jum tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea fil-Paviljun tal-COP24 tal-UE. F’sessjoni speċjali dwar ir-reġjuni tal-faħam Markku Markkula (FI/PPE), l-ewwel Viċi President tal-KtR, qal: “Il-każ tar-reġjuni tal-faħam juri kemm hija kruċjali l-governanza f’diversi livelli biex tqiegħed it-tranżizzjoni tal-enerġija fis-seħħ. Jeħtieġ li l-gvernijiet nazzjonali, il-bliet u r-reġjuni, l-industrija, l-akkademiċi, iċ-ċittadini u l-UE jaħdmu flimkien biex din it-trasformazzjoni tkun ta’ suċċess. Teknoloġiji ġodda u bini ta’ kapaċità huma kruċjali biex nieqfu mill-użu tal-faħam. Ir-reġjuni tal-faħam jeħtieġu miżuri finanzjarji robusti u adattati. Għalhekk aħna nilqgħu l-proposta tal- MEP Jerzy Buzek , President tal-Kumitat ITRE tal-Parlament Ewropew, li jiġu allokati EUR 4,8 biljun mill-baġit multiannwali li jmiss tal-UE għall-Fond għat-Tranżizzjoni Enerġetika Ġusta”. Il-KtR qed jagħti l-appoġġ tiegħu għall- Pjattaforma għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni , maħluqa biss sena ilu mill-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa.

Il- Kummissarju tal-UE Miguel Arias Cañete stqarr: "Fl-UE, 240 000 ħaddiem huma impjegati fl-industrija tal-faħam. Fil-preżent, 41 reġjun fi 12-il Stat Membru qegħdin attivament iħaffru għall-faħam. Irrid li ndawwar l-isfida tat-tranżizzjoni f’opportunità għar-reġjuni tal-faħam. Dan huwa possibbli u fattibbli. Aħna diġà tajna assistenza ta’ riformi strutturali fi 13-il reġjun pilota fis-Slovakkja, il-Polonja, il-Greċja, ir-Rumanija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u Spanja.

Sabiex tissaħħaħ is-sħubija strateġika, il-KtR u l-ICLEI – il-gvernijiet lokali għas-sostenibbiltà – kellhom laqgħa bilaterali waqt il-COP24 dwar il-klima fil-11 ta’ Diċembru. “Peress li t-taħdidiet dwar il-klima għadhom għaddejjin, huwa l-mument eċċellenti biex niltaqgħu u ntennu l-kooperazzjoni tal-passat, il-preżent u l-futur tagħna fil-qasam tal-azzjoni klimatika, iżda wkoll tal-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-bijodiversità,” qal Markku Markkula (FI/PPE) . Ashok Sridharan , Il-President tal-ICLEI u Sindku ta’ Bonn, appella lill-membri tal-KtR biex ikomplu jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miri tal-klima u tal-bijodiversità fl-Ewropa flimkien ma’ li jagħmlu pressjoni għal aktar ambizzjoni u mekkaniżmi finanzjarji.

Fil-11 ta’ Diċembru, id-delegazzjoni tal-KtR attendiet il- laqgħa ta’ informazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-progress tan-negozjati tal-COP24 flimkien ma’ membri tal-Parlament Ewropew u delegati mill-Istati Membri. Andrew Cooper (UK/AE) , Membru tal-Kunsill ta’ Kirklees tar-Renju Unit u relatur dwar Governanza Klimatika wara l-2020 indirizza lill-Kummissarju Arias Cañete: “Aħna rridu nħarsu lejn it-test politiku finali tal-COP24 jkollna rwol formali għall-awtoritajiet lokali u reġjonali. Irridu r-rikonoxximent li aħna dawk li se nieħdu azzjoni fuq il-post. Jeħtieġ li niġu inklużi u hemm bżonn li nitqiesu”. Il-Kummissarju Arias Cañete qal: “Ninsabu tassew konxji li l-implimentazzjoni tal-politiki dwar il-klima teħtieġ bliet u reġjuni. Għadna ma nafux it-test li se jitwassal illum waranofsinhar mill-uffiċjali li jippresiedu. Din ir-referenza kienet inkluża u aħna se nippruvaw nappoġġjaw din l-idea.”

10 ta' Diċembru 2018

Andrew Cooper (UK/AE) indirizza lill-udjenza fil-paviljun tal-UE biex itenni s-sejħa tal-KtR li "ir-rapporti ta’ inventarju nazzjonali tal-qafas ta' trasparenza tal-Ftehim ta’ Pariġi għandhom jinkludu taqsima dwar azzjonijiet ta' mitigazzjoni mwettqa minn gvernijiet sottonazzjonali." Ir-relatur Cooper kellu ċ-ċans li jikkondividi dawn il-messaġġi fil-paviljun Ġermaniż flimkien ma’ Ashok Sridharan, il-president tal-ICLEI u s-Sindku ta' Bonn , f'sessjoni ddedikata għall-“indikaturi tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) għall-bliet: u ispirazzjoni biex jitqajjmu l-ambizzjonijiet ta’ kontributi stabbiliti fil-livell lokali.”

Fl-10 ta’ Diċembru, waqt il-Patt Globali ta’ Jum is-Sindki fil-Paviljun tal-UE, Markku Markkula (FI/PPE) qal: “Wasal iż-żmien għal livell ogħla ta’ ambizzjoni u azzjonijiet dwar il-klima. Il-bliet u r-reġjuni huma lesti li jżidu l-kontributi tagħhom dwar il-klima biex jikkomplementaw l-impenji nazzjonali. Is-slogan tal-Presidenza Pollakka tal-COP24 hija “Ninbidlu flimkien”. Aħna, il-gvernijiet lokali u reġjonali, aħna ambizzjużi, inklużivi u innovattivi. Nafu kif għandna naġixxu fir-rigward tal-azzjoni klimatika. Illum, aħna ngħidu lill-Partijiet tan-NU: Tistgħu torbtu fuqna”. L-avveniment ġie organizzat b'mod konġunt mid-DĠ CLIMA tal-Kummissjoni Ewropea, l-ICLEI, l-uffiċċju tal-Patt tas-Sindki u l-KtR. Markku Markkula ltaqa’ ma’ Marcin Krupa , Sindku ta’ Katowice u feraħ lill-belt ospitanti tal-COP24 għas-sħubija fil-Patt tas-Sindki peress li “aktar u aktar bliet li jaħdmu favur l-azzjoni klimatika huma meħtieġa biex jitwettqu l-wegħdiet tal-Ftehim ta’ Pariġi.”

Sirpa Hertell (FI/PPE) , relatur tal- opinjoni tal-KtR dwar l-istrateġija ta’ adattament tal-UE rigward it-tibdil fil-klima u membru tal-kunsill tal-belt ta’ Espoo, ħejjiet laqgħa bilaterali mal-Alleanza għall-Klima fl-10 ta’ Diċembru. Ir-relatur Hertell qalet: “Naqblu man-netwerks imsieħba tagħna li wasal iż-żmien li titkabbar l-azzjoni klimatika lokali. Biex immexxu lura t-tisħin globali neħtieġu mudell ekonomiku u soċjali ġdid u dan jista’ jkun ta’ suċċess biss jekk ikun ibbażat lokalment.”

Id-delegazzjoni tal-KtR għall-COP24 ġiet mistiedna mis- Sindku ta’ Katowice, Marcin Krupa , għal Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 fl-10 ta’ Diċembru. Din kienet l-okkażjoni biex jintwera l-aktar minn 60 Djalogu Talanoa tal-Bliet u r-Reġjuni flimkien ma’ panel ta’ diskussjoni dwar l-azzjoni klimatika fil-livell lokali fejn l-1 Viċi President tal-KtR Markku Markkula qasam il- messaġġi politiċi ewlenin tal-KtR għall-COP24 .

Fi tmiem l-ewwel ġimgħa tal-COP24, Marco Dus (IT/PSE) kien wieħed mill-membri tal-panel fis- Summit dwar is-Saħħa Globali l-Bidla fil-Klima 2018 . Ir-relatur tal- opinjoni tal-KtR dwar il-finanzjament għall-klima ddikjara li "dawk li jfasslu l-politika lokali, nazzjonali, u globali jeħtieġ li jaġixxu issa sabiex jitnaqqas b’mod sinifikanti it-tniġġis tal-klima u jibnu r-reżiljenza għall-klima. L-aċċess għall-finanzi huwa element ewlieni għal bosta awtoritajiet lokali u reġjonali biex jimplimentaw azzjoni klimatika relatata mas-saħħa." L-esponiment għat-tniġġis tal-arja jikkawża 7 miljun mewt madwar id-dinja kull sena. L-ilħuq tal-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi jista' jiffranka madwar miljun ruħ fis-sena madwar id-dinja sal-2050 permezz ta’ tnaqqis fit-tniġġis tal-arja biss ( WHO ).

Minbarra l- fuljett speċjali tal-COP24 dwar l-aħjar prattika u biex tkompli ż-żieda tal-viżibilità tal-bliet u r-reġjuni li jieħdu azzjoni dwar il-klima, il-KtR ikkoordina l-preżenza fil-COP24 tar- rebbieħa tal-premju Bliet tal-Patt fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-2018 . F’din it-tieni ġimgħa tal-COP, mad-delegazzjoni tal-KtR ingħaqdu Roberto Campelli, Sindku ta' Monsano, Erik Lauritzen, Sindku ta’ Sønderborg u Frederic Ximeno, Kummissarju tal-Ekoloġija tal-Kunsill tal-Belt ta' Barċellona .

Kuntest:

Id-delegazzjoni tal-KtR għal COP24 hija magħmula minn Markku Markkula (FI/PPE) , l-1 Viċi President tal-KtR u President tal-Bord tal-Belt ta’ Espoo, Cor Lamers (NL/PPE) President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u Sindku ta' Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) it-tieni Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u l-Prefett tal-Kontea Istra, Andrew Cooper (UK/AE), koordinatur AE tal-ENVE tal-KtR, Relatur tal-KtR dwar governanza klimatika wara l-2020 u Membru tal-Kunsill ta’ Kirklees tar-Renju Unit, Marco Dus (IT/PSE), relatur dwar il-finanzjament tal-klima u Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Vittorio Veneto, , Sirpa Hertell (FI/PPE) Relatur tal-KtR dwar l-istrateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima u Kunsillier tal-Belt ta' Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) koordinatur ALDE tal-ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Rakvere, Daiva Matoniene (LT/KRE) koordinatur KRE tal-ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill Muniċipali tal-Belt ta' Šiauliai u André Van De Nadort (NL/PSE) koordinatur PSE tal-ENVE tal-KtR u Sindku ta’ Weststellingwerf.

Il-messaġġi politiċi tal-COP24 u d-delegazzjoni għall-COP24

Fuljett tal-aħjar prattika tal-COP24

Kontributi Stabbiliti fil-Livell Reġjonali u Lokali

L-Ambaxxaturi tal-Patt tas-Sindki

18/11/2018 It-Tibdil fil-Klima: Tistgħu torbtu fuqna (Kelmtejn ta’ qabel minn Karl-Heinz Lambertz, President tal-KtR u Markku Markkula, l-1 Viċi President)

15/11/2018 COP24: Lesti?

19/09/2018 Il-gvernijiet lokali jieħdu l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima fil-livell li jmiss

06/07/2018 Tibdil fil-klima: aktar ambizzjoni u governanza ġdida meħtieġa biex jitwettaq il-Ftehim ta’ Pariġi

Għal aktar tagħrif żur is-sit web dedikat għall-COP24 tal-KtR

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023