Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: il-politiċi eletti fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali/lokali għandhom jingħaqdu flimkien biex isaħħu l-mudell demokratiku tal-UE  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez u Guy Verhofstadt – tliet rappreżentanti tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa – iddiskutew ir-rwol u l-kontribut tal-mexxejja reġjonali u lokali għall-Konferenza flimkien mal-membri tal-KtR.

Il-politiċi reġjonali u lokali – rappreżentati fl-UE mill-KtR – u l-Membri tal-Parlament Ewropew – l-unika istituzzjoni tal-UE li l-membri tagħha huma eletti direttament miċ-ċittadini – għandhom jingħaqdu flimkien fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. L-għan komuni tagħhom għandu jkun li joħorġu fil-beraħ is-sejħa taċ-ċittadini għal Unjoni li jeħtiġilha tkun eqreb lejhom, li tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u li tħares ’il quddiem hija u tirreaġixxi għall-isfidi ġodda fil-livell globali u lokali. Dan huwa l-messaġġ kondiviż tal-membri tal-KtR matul il- 145 sessjoni plenarja tal-KtR , flimkien ma’ Guy Verhofstadt, Manfred Weber u Iratxe Garcia Perez – tliet rappreżentanti tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. It-tliet MEPs enfasizzaw li l-membri tal-KtR huma alleati b’saħħithom għal dibattitu wiesa’, ġenwinament inklużiv, trasparenti u bbilanċjat ġeografikament u politikament dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas , li jmexxi d-delegazzjoni tal-KtR fil-Plenarja tal-Konferenza u jattendi l-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv, qal: “ Il-politiċi eletti lokali u l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom għan wieħed: li jsaħħu kull parti tad-Dar id-Demokrazija Ewropea tagħna, u jqarrbu lill-UE lejn iċ-ċittadini li hija taqdi. Permezz tal-familji politiċi rispettivi tagħna, għandna ningħaqdu flimkien sabiex il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tkun ta’ suċċess. Aħna nifhmu l-ħtiġijiet tal-poplu tagħna u nagħtu lill-Konferenza leġittimità demokratika. Il-futur tagħna jinsab f’Ewropa aktar b’saħħitha u aktar magħquda”.

Guy Verhofstadt, Membru tal-Parlament Ewropew, kopresident tal-Bord Eżekuttiv u koordinatur tad-delegazzjoni tal-PE dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, irrimarka: “ Il- #CoFoE hija bħal tellieqa relay. Iċ-ċittadini li jipparteċipaw fil-panels se jagħtu bidu għall-Konferenza billi jiddefinixxu x-xewqat u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Imbagħad, matul diversi sessjonijiet plenarji, huma se jgħaddu r-responsabbiltà u aħna mbagħad nifformulaw proposti konkreti għal riforma bbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. L-istadju finali ta’ din it-tellieqa huwa li dawn ir-riformi jiġu approvati u implimentati permezz tal-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. Il-KtR se jkun attur utli permezz tal-membri tiegħu bbażati fil-bliet u r-reġjuni madwar l-Unjoni Ewropea”.

Manfred Weber, President tal-Grupp PPE fil-Parlament Ewropew, u membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, qal: “ Quddiemna hemm deċennju ta’ bidliet kbar. Fir-rigward ta’ temi bħat-tibdil fil-klima, l-impjiegi u t-tkabbir, id-diġitalizzazzjoni, l-affarijiet soċjali, id-demografija u l-migrazzjoni, ma nistgħux nistennew il-kriżi li jmiss biex inħejju ruħna għall-futur. Jeħtieġ li nistaqsu lilna nfusna jekk l-Unjoni Ewropea hijiex adatta strutturalment biex tipprovdi t-tweġibiet għall-isfidi li qed niffaċċjaw. Dak li huwa ċert huwa li jeħtieġ li nibnu Ewropa li għandha kapaċità reali li taġixxi iżda wkoll Ewropa aktar demokratika, eqreb taċ-ċittadini tagħha, eqreb lejn il-muniċipalitajiet u r-reġjuni. Il-KtR, permezz tal-membri eletti tiegħu, għandu rwol kruċjali x’jaqdi f’dan ir-rigward ”.

Iratxe Garcia Perez , President tal-Grupp S&D fil-Parlament Ewropew u membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, żiedet tgħid: “ Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija opportunità li ma nistgħux nitilfu biex nerġgħu nistabbilixxu l-kuntatt maċ-ċittadini u nkunu nafu liema tip ta’ Unjoni ċ-ċittadini jixtiequ . L-UE mhijiex mibnija biss permezz tal-istituzzjonijiet, iżda hija mibnija kuljum minn kull belt u raħal, u l-livelli amministrattivi kollha għandhom rwol, u huma lkoll importanti. Id-diversità tal-irħula, il-bliet u r-reġjuni tagħna hija r-rikkezza tal-Ewropa. Huwa għalhekk li din il-Konferenza għandha tilħaq postijiet li huma lil hinn mill-bużżieqa ta’ Brussell, u tisma’ l-vuċijiet kollha. Irridu Ewropa aktar parteċipattiva, b’aktar ugwaljanza u solidarjetà, u Ewropa aktar femminista”.

Id-delegazzjoni tal-KtR fil-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa se:

- tipparteċipa fil-laqgħat tal-Plenarja u tal-gruppi ta’ ħidma tal-Konferenza;

- tipprovdi kontributi bil-miktub, inkluż bl-appoġġ tal- Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea , korp konsultattiv indipendenti ta’ seba’ rġiel u nisa għorrief ippresedut mill-eks President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy, li l-missjoni tiegħu hija li jappoġġja r-rwol politiku u istituzzjonali tal-KtR billi jipprovdi analiżi politika strateġika b’enfasi fuq l-aspetti lokali u reġjonali. Ir-riżultati tal- istħarriġ taċ-ċittadini tal-KtR dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa se jipprovdu wkoll input għall-kontributi;

- tipparteċipa fi djalogi u dibattiti, kif ukoll torganizzahom, fil-kostitwenzi tagħhom u tirrapporta lura dwar dawn id-djalogi, bil-kooperazzjoni tal-Moviment Ewropew Internazzjonali jew tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, kif ukoll ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE, bħan-network Europe Direct tal-Kummissjoni Ewropea u l-proġett “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali” (BELE) tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, fil-ħarifa se jiġu organizzati djalogi transnazzjonali maċ-ċittadini, bil-kooperazzjoni tal-fondazzjoni Bertelsmann ;

- tibni alleanzi ta’ delegati tal-istess fehma fil-Konferenza biex jiġu promossi b’mod konġunt rakkomandazzjonijiet li huma ta’ rilevanza għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-UE;

- timmobilizza n-networks tagħha bħall-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE, in-network tal-eks membri tal-KtR u n- network il-ġdid tal-kunsilliera lokali tal-UE , in-network RegHub u n-network Alleanza tal-Koeżjoni , sabiex tħeġġeġ lill-politiċi lokali u reġjonali jorganizzaw dibattiti maċ-ċittadini. Ir-riżultati ta’ dawn il-konsultazzjonijiet se jiġu kkomunikati fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-KtR se jippreżenta l-kontribut finali tiegħu għall-Konferenza fid- 9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , li ser isir matul il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill fit-3 u l-4 ta’ Marzu 2022.

Kuntest:

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tnediet fid-9 ta’ Mejju 2021 fi Strasburgu. Hija eżerċizzju uniku ta’ djalogu maċ-ċittadini minn madwar l-Unjoni Ewropea kollha, li għandu l-għan li jinvolvihom f’riflessjonijiet u jippermettilhom jikkontribwixxu b’rakkomandazzjonijiet dwar kif għandha tissawwar l-Unjoni Ewropea fil-futur qarib, b’mod partikolari fir-rigward ta’ 9 suġġetti : it-tibdil fil-klima u l-ambjent; is-saħħa; l-ekonomija; il-ġustizzja soċjali u l-impjiegi; l-UE fid-dinja; il-valuri u d-drittijiet, l-istat tad-dritt, is-sigurtà; it-trasformazzjonijiet diġitali; id-demokrazija Ewropea; il-migrazzjoni; l-edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport.

Għal dan il-għan, pjattaforma diġitali multilingwi tippermetti lill-persuni minn Stati Membri differenti jinvolvu ruħhom ma’ oħrajn u jiddiskutu l-proposti tagħhom, matul avvenimenti apposta jew direttament fuq il-pjattaforma. L-ideat u r-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mid-djalogu maċ-ċittadini għandhom jitpoġġew fuq din il-pjattaforma biex jitqiesu għal aktar diskussjonijiet. Il-kontributi u l-ideat se jiġu diskussi matul l-assembleji taċ-ċittadini li se jiltaqgħu 14-il darba. Ir-rappreżentanti ta’ dawn l-assembleji se jippreżentaw il-kontributi lill-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li se tiltaqa’ 6 darbiet sa tmiem il-proċess ta’ konsultazzjoni.

Il-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija magħmula minn 432 membru: 108 rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, 54 tal-Kunsill, 3 tal-Kummissjoni Ewropea, 108 rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali, 80 rappreżentant mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej (li terz minnhom għandhom inqas minn 25 sena), il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, 27 rappreżentant tal-Panels Nazzjonali taċ-Ċittadini, 18-il rappreżentant kull wieħed għall-KtR u għall-KESE, u 8 rappreżentanti kull wieħed għall-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili.

Il-Bord Eżekuttiv għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa huwa magħmul minn tliet rappreżentanti u sa erba’ osservaturi minn kull istituzzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea hija rappreżentata mill-Viċi Presidenti Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica u Věra Jourová; il-Kunsill huwa rapprenżentat mill-Presidenza b’rotazzjoni (Is-Slovenja fit-tieni parti tal-2021, segwita minn Franza); il-Parlament Ewropew huwa rappreżentat minn Guy Verhofstadt, Manfred Weber, u Iratxe Garcia Perez. Il-KtR huwa mistieden għal-laqgħa tal-Bord Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv jissorvelja l-ħidma tal-Konferenza, u jħejji l-laqgħat tal-Plenarja tal-Konferenza, inklużi l-kontributi taċ-ċittadini u s-segwitu tagħhom. Huwa jħejji rapporti fuq bażi regolari għall-Presidenza Konġunta tal-Konferenza (Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew). Wara d-diskussjoni, il-konklużjonijiet li jintlaħqu mill-plenarja fuq bażi ta’ kunsens se jiġu ppreżentati lill-Bord Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv jabbozza rapport bi trasparenza sħiħa u f’kollaborazzjoni mal-Plenarja tal-Konferenza, u abbażi tal-konklużjonijiet tagħha. Ir-rapport imbagħad jiġi ppubblikat fuq il-pjattaforma diġitali multilingwi u jintbagħat lill-Presidenza Konġunta.

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi: