Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissarju Kadri Simson twissi li l-pjani ta’ rkupru ekoloġiku se jirnexxu biss jekk il-bliet u r-reġjuni jkunu kompletament involuti  

Il-Kummissarju tal-UE għall-enerġija tiddiskuti t-triq ’il quddiem tat-tranżizzjoni tal-enerġija u l-Patt Ekoloġiku mal-mexxejja lokali u tappella lill-Istati Membri biex ikunu involuti bis-sħiħ fil-pjani għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni fl-irkupru wara l-kriżi tal-COVID-19 u l-ħtieġa li dan isir xprun ewlieni biex titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika kienu l-fokus ta’ dibattitu ma’ Kadri Simson, Kummissarju tal-UE għall-Enerġija. Il-membri tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni tennew il-ħtieġa li jiġu involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ investimenti ta’ prijorità, inklużi l-Fond Next Generation EU u l-Faċilità tal-UE għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għall-bini, il-bijodiversità, l-ekonomija ċirkolari, u l-adattament għall-klima kienu wkoll fuq l- aġenda .

Il-Kummissjoni ENVE ltaqgħet għall-ewwel darba wara l-ferjat tas-sajf b’sett ta’ fajls ta’ prijorità u żewġ għanijiet aħħarija. L-ewwel nett, sabiex jiġi żgurat li l-bliet u r-reġjuni jkunu fil-qalba tal-istrateġija ta’ rkupru tal-UE. It-tieni, sabiex jiġi ggarantit li l-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu fi proġetti ekoloġiċi u sostenibbli f’kull territorju.

Il-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija Kadri Simson ingħaqdet f’dibattitu li ffoka fuq l-aspetti tal-enerġija tal-irkupru tal-UE, inkluż ir-rwol tas-sorsi rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u t-trasport nadif biex l-irkupru ekoloġiku jimxi ’l quddiem.

J uan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal-ENVE, fetaħ id-dibattitu billi enfasizza li “r-rwol attiv tal-gvernijiet lokali u reġjonali fil-bini tal-istrateġija tat-tranżizzjoni tal-enerġija huwa kruċjali għall-UE. Aħna l-atturi politiċi li nafu l-aħjar ir-realtà tat-territorji tagħna u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna. Aħna dawk li jistgħu jikkontribwixxu b’mod prattiku għall-għażla ta’ dawk il-proġetti ta’ investiment li jistgħu jirriflettu aħjar ir-realtà tal-istrateġija definita mill-Kummissjoni Ewropea”.

Il-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija Kadri Simson iddikjarat li, “ Aħna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-Kumitat tar-Reġjuni biex nittraduċu l-viżjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew f’realtà Ewropea fil-prattika. Ir-reġjuni huma msieħba kruċjali fl-implimentazzjoni tal-politiki tagħna dwar il-klima u l-enerġija u biex jinstabu soluzzjonijiet konkreti u prattiċi. L-inizjattiva li jmiss, Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, pereżempju, kienet tkun impossibbli mingħajr l-involviment tal-bliet u r-reġjuni tagħna, li huma sidien ta’ bosta binjiet muniċipali u residenzjali”. Il-Kummissarju Simson irreferiet għad-djalogi f’diversi livelli dwar il-klima u l-enerġija bħala “ eżempju tajjeb għal kooperazzjoni ulterjuri bejn ir-reġjuni u l-Kummissjoni ”, u ssuġġeriet “ skambju dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni bħala l-pass li jmiss utli ” għal din l-inizjattiva tal-KtR.

Enrico Rossi (IT/PSE) , President tar-Reġjun tat-Toskana u r-relatur tal-KtR għall-Opinjoni dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, tkellem matul id-dibattitu: “Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li l-awtoritajiet pubbliċi jeħtiġilhom jinvestu aktar fl-akkomodazzjoni soċjali, fl-isptarijiet, fid-djar tal-kura, fl-iskejjel, u fiċ-ċentri ta’ kura matul il-jum, u fir-riġenerazzjoni urbana, filwaqt li joħolqu aktar sigurtà u standards tal-għajxien aħjar għall-bliet tagħna. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tagħtina l-opportunità li nagħmlu l-bliet u r-reġjuni tagħna aktar ekoloġiċi u aktar sostenibbli, niġġeneraw 4 miljun impjieg u nibnu UE newtrali għall-klima sal-2050”. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea mistennija din il-ħarifa u maħsuba biex tappoġġja fażi ġdida ta’ rinnovazzjoni fis-settur tal-bini. Il-binjiet huma responsabbli għal 40 % tal-emissjonijiet tas-CO 2 fl-UE.

Il-membri tal-Kummissjoni ENVE adottaw żewġ abbozzi ta’ Opinjonijiet:

  • Pjan ta’ Azzjoni Ġdid għal Ekonomija Ċirkolari Ir-relatur Tjisse STELPSTRA (NL/KRE) , Membru tal-Kunsill tal-Provinċja ta’ Drenthe, sostna li: “ Ma nistgħux nippermettu aktar skużi. Wasal iż-żmien li naċċelleraw l-ekonomija ċirkolari u nistabbilixxu għanijiet konkreti. Il-kriżi tal-COVID-19 uriet biċ-ċar ħafna l-vulnerabbiltà u d-dipendenza tagħna mill-materja prima. Ma rridux nitkellmu aktar dwar l-iskart; l-użu mill-ġdid għandu jsir l-istandard! Għal dan l-għan neħtieġu b’mod urġenti politika Ewropea fil-qasam tal-materja prima. Mhux biss biex jinkiseb għarfien dwar il-flussi tal-materjali, iżda wkoll biex jiġi żgurat li r-reġjuni kollha jkollhom aċċess ġust għall-materja prima li hija skarsa iżda indispensabbli”. L-Opinjoni se tiġi adottata matul is-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020. Hawnhekk tista’ taqra l-aħħar intervista tagħna ma’ Tjisse Stelpstra.

Il-membri ddiskutew il-prijoritajiet tal-Presidenza Ġermaniża ma’ Nina Alsen, il-Ministeru Federali għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura, u s-Sikurezza Nukleari.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li ġejjin:

Il-Kummissjoni ENVE ħatret lil Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) , Viċi Sindku ta’ Liepāja, relatur ta’ Opinjoni futura dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija.

Informazzjoni addizzjonali:

Bit-titolu, “Kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jużaw l-ekonomija ċirkolari bħala faċilitatur ta’ rkupru sostenibbli?” , il-KtR u l-Kummissjoni Ewropea organizzaw is- 16-il laqgħa tal-Pjattaforma Teknika għall-Kooperazzjoni dwar l-Ambjent nhar it-Tlieta, 8 ta’ Settembru. Il-membri tal-KtR, l-uffiċjali tal-UE u l-partijiet interessati ewlenin qasmu l-għarfien dwar l-għodod eżistenti – u l-lakuni, biex l-ekonomija ċirkolari titmexxa ’l quddiem fil-livell lokali u reġjonali. Il- Pjattaforma Teknika , li tnediet fl-2012, hija forum stabbilit mill-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u d-DĠ ENV bil-għan li jitrawwem id-djalogu dwar il-problemi u s-soluzzjonijiet lokali u reġjonali fl-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-UE. Il-laqgħa li jmiss tal-Pjattaforma Teknika se ssir fit- 22 ta’ Ottubru 2020 matul il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet u t-tnedija tal-Ftehim dwar il-Bliet Ekoloġiċi .

Ipparteċipa fil- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: sejħa għall-aħjar prattiki Id-data tal-għeluq hija l-21 ta’ Settembru .

Ikklikkja hawn biex tirreġistra għall-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet 2020.

Kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023