Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-rapport tal-Kummissjoni jirreferi għall-inizjattiva REGHUB u jindika li għandha tiżdied il-kollaborazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni biex ikun hemm kontribut għat-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni  

Fir-rapport reċenti tagħha dwar regolazzjoni aħjar li ġie ppubblikat fil-15 ta’ April, il-Kummissjoni Ewropea ħadet nota tal-azzjonijiet reċenti li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ħa biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru s-sena l-oħra mit-Task Force dwar is-Sussidjarjetà.

Ir-rapport jgħid li “It-Task Force enfasizzat ukoll l-isfida li jinkisbu l-fehmiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Unjoni. Minn dakinhar, il-Kumitat tar-Reġjuni waqqaf Netwerk pilota ta’ Ċentri Reġjonali għal Rieżami tal-Implimentazzjoni tal-Politika tal-UE (RegHub) biex jivvaluta l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-prattika (20).

Il-Kummissjoni se żżid il-kollaborazzjoni tagħha mal-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, ir-rappreżentanzi tal-Kummissjoni fl-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali u assoċjazzjonijiet rappreżentattivi oħra biex titqajjem kuxjenza ġenerali dwar l-opportunitajiet għall-kontribuzzjoni fit-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni.”​

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022