Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
#CohesionAlliance tfittex kooperazzjoni mal-MEPs biex tiżgura politika ta’ koeżjoni b’saħħitha 2021-27  
Il-membri ewlenin tal-COTER u tal-Kumitat REGI ddiskutew ir-riskji u l-opportunitajiet fin-negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill mal-assoċjazzjonijiet territorjali u settorjali.

It-tnaqqis baġitarju previst u ċ-ċentralizzazzjoni għadhom jirriskjaw li jipperikolaw il-kapaċità tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) 2021-27 għat-tnaqqis tad-distakki u l-firxa tat-tkabbir sostenibbli u inklużiv madwar l-UE. L-imsieħba tal- #CohesionAlliance – alleanza madwar l-UE kollha favur politika ta’ koeżjoni b’saħħitha wara l-2020 – iddiskutew kif jistgħu jingħelbu dawn ir-riskji f’dibattitu ma’ membri tal-Parlament Ewropew li għadhom kif inħatru, diskussjoni li saret fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fl-10 ta’ Lulju.

“L-elezzjonijiet Ewropej taw mandat ċar lill-Parlament Ewropew il-ġdid biex l-Ewropa titqarreb lejn il-ħtiġijiet taċ-ċittadini. Il-politika ta’ koeżjoni toffri għodda unika u b’saħħitha biex jinkiseb dan l-għan billi jiġu involuti l-atturi rilevanti kollha f’kull reġjun Ewropew. Flimkien,irridu nipproteġu u ntejbu din il-politika, u nevitaw li din tintuża bħala riżerva ta’ flus biex takkomoda ftehimiet sigrieti fl-aħħar minuta dwar il-baġit futur tal-UE” , qal il-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz, filwaqt li laqa’ lill-President il-ġdid tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew (REGI), Younous Omarjee, bħala sostenitur ġdid tal-#CohesionAlliance.

Is-Sur Omarjee esprima appoġġ sħiħ għall-prijoritajiet tal-Alleanza, inkluż ir-rwol ewlieni tal-koeżjoni territorjali, l-eliminazzjoni tal-kundizzjonalità makroekonomika, is-simplifikazzjoni tar-regoli u l-prinċipju tas-sħubija għal governanza inklużiva tal-pjani ta’ investiment. “ Irridu niġġieldu flimkien kontra kwalunkwe tnaqqis fil-politika ta’ koeżjoni tal-UE fil-baġit fit-tul li jmiss ”, qal, filwaqt li żied jgħid li, “ peress li ġew introdotti pjani ta’ awsterità matul il-kriżi finanzjarja, l-awtoritajiet reġjonali u lokali ta’ spiss ingħataw responsabbiltajiet u kompiti ġodda, filwaqt li qed jiffaċċjaw sfidi ġodda li jvarjaw mit-tibdil fil-klima sal-faqar. Jeħtieġ li niżguraw appoġġ adegwat mill-UE għar-reġjuni.”

Il-viċi president ta’ Nouvelle-Aquitaine u l-president tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER), Isabelle Boudineau (PSE/FR), enfasizzat li: " Il-bliet u r-reġjuni huma atturi u mhux spettaturi fil-bidla li l-Ewropa teħtieġ biex tiffaċċja sfidi importanti bħat-tibdil fil-klima u l-inugwaljanzi soċjali u territorjali. In-nies fl-Ewropa, speċjalment f’żoni rurali, iħossu li qed jitħallew barra. Jekk irridu nilħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini tagħna, irridu nsaħħu l-politika ta’ koeżjoni tal-Ewropa. Bħala awtoritajiet lokali u reġjonali, hija l-għodda ewlenija tagħna għall-investiment u s-solidarjetà biex tiġi appoġġjata tranżizzjoni ġusta għaċ-ċittadini tagħna. B’din l-Alleanza, irnexxielna niżguraw rebħiet importanti bħas-salvagwardja tal-politika ta’ koeżjoni għar-reġjuni Ewropej kollha. Nissoktaw b’ħidmietna biex niżguraw li l-bliet u r-reġjuni jiġu involuti bis-sħiħ fit-tfassil ta’ aġenda politika ġdida bbażata fuq l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u politika ta’ koeżjoni b’saħħitha biex twettaqhom.

Matul dawn l-aħħar sentejn, l-Alleanza stabbilixxiet ruħha bħala l-ewwel pjattaforma ta’ komunikazzjoni li tlaqqa’ lill-partijiet interessati kollha involuti fil-politika ta’ koeżjoni, kemm mis-settur privat kif ukoll minn dak pubbliku. Għandha l-għan li tagħtihom vuċi fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE filwaqt li tinforma u tissensibilizza lill-pubbliku dwar l-impenn tal-Ewropa biex tnaqqas id-disparitajiet.

L-impatt ta’ din l-azzjoni ġie enfasizzat mir-rappreżentant tal-Land tas-Sassonja-Anhalt fi ħdan il-gvern federali u l-president tal-Grupp tal-PPE tal-KtR, Michael Schneider (PPE/DE), li kien fost l-inizjaturi tagħha: “ Ninsab fiduċjuż li l-Alleanza tal-Koeżjoni, li qed tikseb dejjem aktar momentum, ser ikollha impatt sinifikanti fuq it-tfassil finali tal-politika ta’ koeżjoni futura. Dan diġà joħroġ fd-dieher fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, li tirrifletti l-ħtiġijiet ewlenin tal-bliet u r-reġjuni tagħna.

Matul l-avveniment, ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet pubbliċi, tas-soċjetà ċivili u tal-assoċjazzjonijiet tan-negozju enfasizzaw l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni f’oqsma ta’ intervent li jvarjaw minn politiki dwar iż-żgħażagħ sa appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji, l-azzjoni dwar it-tibdil fil-klima u l-inklużjoni soċjali.

Il-“trilogi” bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill dwar il-proposti leġislattivi għall-politika ta’ koeżjoni futura huma mistennija li jerġgħu jibdew f’Ottubru, sabiex tiġi finalizzata l-adozzjoni tar-regolamenti rilevanti sa tmiem l-2019.

Noti lill-edituri

#CohesionAlliance hija koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tkun pilastru fil-ġejjieni tal-UE. Bħala konsegwenza tal-Brexit u l-ħtieġa biex l-UE tiffinanzja prijoritajiet ġodda bħad-difiża, is-sigurtà u l-kontroll tal-fruntieri esterni, l-allokazzjonijiet finanzjarji għall-politika tal-koeżjoni huma fil-periklu li jitnaqqsu fil-baġit fit-tul li jmiss tal-UE – il-Qafas Finanzjarju Pluriennali – li jistabbilixxi l-limiti massimi għall-infiq tal-UE għall-perjodu wara l-2020. Sabiex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol essenzjali tal-politika ta’ koeżjoni, tnediet #CohesionAlliance inizjalment mill-assoċjazzjonijiet ewlenin tar-reġjuni u l-bliet – l-Assoċjazzjoni tar-Reġjuni Ewropej tal-Fruntiera (AEBR), l-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER), il-Konferenza ta’ Assemblej Leġislattivi Reġjonali Ewropej (CALRE), il-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), il-Konferenza tar-Reġjuni Marittimi Periferiċi tal-Ewropa (CPMR) u EUROCITIES – kif ukoll il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Ottubru 2017. L-Alleanza qed titlob li l-baġit tal-UE wara l-2020 jagħmel il-politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha, aktar effettiva, viżibbli u disponibbli għal kull reġjun fl-Unjoni Ewropea. Sa mit-tnedija tagħha, id-dikjarazzjoni tal-Alleanza ġiet iffirmata minn iktar minn 12 000 firmatarju, 121 reġjun, 135 belt u kontea, 50 assoċjazzjoni tal-gvernijiet reġjonali u lokali, 40 Membru tal-Parlament Ewropew u 35 assoċjazzjoni settorjali tal-UE. Mill-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali sal-SMEs, l-NGOs, l-iskejjel, l-universitajiet u l-organizzazzjonijiet kulturali, kull min jemmen fil-politika ta’ koeżjoni tal-UE huwa mistieden jissieħeb fil-#CohesionAlliance billi jiffirma d-dikjarazzjoni.

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mob: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :